Nová kategorie našeho portálu - Zákony (právní předpisy)

Tým portálu www.pravni-rady.eu si uvědomuje, že některé zákony (právní předpisy) jsou pro Vás důležité a tak jsme se rozhodli Vám vyjít vstříc a zařadit zákony (právní předpisy) jako novou kategorii našeho portálu www.pravni-rady.eu. Zákony jsou čerpány ze Sbírky zákonů ČR a jejich úprava do použitelné a přehledné on-line formy je velice časově náročná, takže jsme se rozhodli, že nová kategorie zákony (právní předpisy) bude nejprve obsahovat ty zákony (právní předpisy), které jsou Vámi nejčastěji vyhledávané a pro Vás nejvíce užitečné.

Delší dobu jsme přemýšleli, které zákony (právní předpisy) na náš portál www.pravni-rady.eu zařadit. Nakonec se však ukázal jako nejlepší řešení to, které vychází statisticky z Vašich potřeb. Dlouhodobě a po rekodifikaci obzvláště je nejpoužívanějším zákonem (právním předpisem) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který Vám tedy i přes jeho velkou obsáhlost přinášíme.

Dalším zákonem (právním předpisem) je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jelikož pracovněprávní agenda vždy byla, je a nadále bude něčím, s čím se též opět skoro každý z Vás dostane do kontaktu. Spolu se zákoníkem práce však přidáváme i další neméně důležitý pracovněprávní předpis v podobě zákonu č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zákony (právní předpisy) normují právní chování, ale dost často se setkáváme právě s protiprávním chováním, kdy největší jeho intenzitu s nejzávažnějšími dopady na naši společnost popisuje zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který Vám také v nové kategorii zákony (právní předpisy) přinášíme.

Prostředí internetu se dočkalo velkého rozvoje a spolu s tím se neustále zvyšuje objem tržeb z internetových obchodů, takže je velmi důležité přesně znát svá práva jakožto standardního nakupujícího, takže jsme se rozhodli zařadit do sekce zákony (právní předpisy) i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

S rozvojem nejen internetu, ale i technologií obecně se svět globalizoval a proto v mnoho Vašich dotazech nacházíme i otázku autorství a její ochrany. Proto Vám přinášíme i celý zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon).

Stavební právo, územní plánování a stavební věci obecně jsou též velmi frekventovaným tématem napříč Vašimi dotazy, takže jsme se rozhodli Vám zpřístupnit i zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Velmi často nemáte jasno v různých otázkách ohledně dopravních přestupků, takže jsme se rozhodli do naší nové kategorie zákony (právní předpisy) zahrnout i zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

Kromě výše uvedených zákonů (právních předpisů), které jsou spíše hmotněprávní, jsme se rozhodli do naší nové kategorie zákony (právní předpisy) zařadit i základní stavební kameny současného civilního procesu v podobě zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních. Neméně důležité je zejména pro podnikatele rozumět anebo si alespoň vyhledat, zda jeho správce daně postupuje v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. Při zařizování většiny záležitostí s různými orgány je pak neocenitelnou pomůckou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Nakonec jsme zařadili zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jelikož úpadkové právo je po starém konkursním zákonu spolu s osobními bankroty také velmi frekventovanou otázkou pro mnoho u Vás.

Jako bonus do naší sekce zákony (právní předpisy) jsme se pak rozhodli zařadit zákon č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (zákon o rozhodčím řízení).

 Vaše www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama