Legislativní pravidla vlády ČR

Legislativní pravidla vlády ČR

Otázka zdůvodnění existence se nachází hned v úvodním ustanovení pravidel. V podstatě se zde říká, že pravidla jsou zde od toho, aby sjednotila postup ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě předpisů a aby tedy obecně svojí existencí zvýšily úroveň tvorby právního řádu.

Začal bych jejich původem respektive zakotvením, což již samo o sobě něco naznačuje. Nutno tedy zmínit, že tyto pravidla nejsou například součástí Ústavy ČR, nýbrž byly přijaty usnesením vlády. Pro mě tato skutečnost vypovídá o faktu, že legislativní pravidla nejsou ze základu nutností existence právního řádu v právním státě, avšak něco, co má právnímu řádu nějakým způsobem pomoci. Domnívám se ovšem, že zde už se dostávám spíše na pole státovědy, takže se vrátím zpět k pravidlům a jejich účelu.

Legislativní pravidla Vlády ČR obsahují výčet konkrétních pravidel a způsobů. Upravují přípravu předpisu, jeho soulad, jeho koncepci, určují odpovědnost za přípravu orgánu, který předpis vypracoval, určují kdo a co vypracuje, kdo a co kam pošle a jakým způsobem to pošle etc. Dále je důležité zmínit, že upravují i to, jakým způsobem měnit sebe sama. Závěrem je to podrobný souhrn legislativně technickým požadavků. A to od členění odstavců až po použití slov obdobně a přiměřeně. Suma sumárum bych je tedy označil jako za celkem dokonalý návod pro všechny zúčastněné při přípravě práva od vyhlášek až po ústavní zákony.

Jak jsem již zmínil výše, tak si dovedu představit běh věcí i bez jejich existence, ale otázka je, zdali by to byl ,,běh věcí´´ či chaos. Legislativní pravidla Vlády ČR umožňují sjednocení, což mi připadá velmi důležité a v závislosti na tom způsobují přehlednost, která je též velmi žádoucí a právo v tomto není výjimkou. Další přímý účel vidím v transparentnosti a urychlení všech úkonů, které s novým předpisem souvisí. Pravidla totiž celkem přesně určují KDO, CO a JAK. Přidává se nám tedy nakonec k výčtu obecně i efektivita státní správy jako takové, protože po naučení a ovládnutí těchto pravidel musí logicky postupovat po nějaké době automaticky podle zaběhnutého rámce a rychlost všech zúčastněných je možno z hlediska pracovního výkonu považovat za maximální.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama