Povinné zimní pneumatiky?

Povinné zimní pneumatiky?


Předmětem tohoto článku je povinnost mít na automobilu od 1. listopadu zimní pneumatiky. Tuto změnu zákona o silničním provozu přinesl zákon č. 133/2011 Sb.
V zákoně je přesně stanoveno, že:

 

§40a (1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud 

a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo 

b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N[2] k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik[18a], a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.

§40a (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí[18a].

Ve své podstatě se jedná o takřka absolutní povinnost zimních pneumatik, protože jak všichni víme, počasí může být vrtkavé. Ten, kdo vyjede s automobilem s nesprávným obutím, tak riskuje pokutu minimálně 2000 Kč.
Obdobná terminologie je užívána i v sousedním Německu, kde je však tato povinnost zostřena o dvojnásobné pokuty v případě, že např. nevyjedete kopec a brzdíte tím dopravu.
Každopádně je dobré vědět, že dikci zákona odpovídá označení zimní pneumatiky značkou M+S, která se vyskytuje i na pneumatikách celoročních.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama