Může být dobrovolnická činnost považována za nelegální práci?

Může být dobrovolnická činnost považována za nelegální práci?

Definice závislé práce, nelegální práce, znaky závislé práce, nelegální zaměstnávání.

   Tento článek by se s ohledem na judikát Nejvyššího správního soudu ze dne 23. března 2012 sp. zn. 4 Ads 175/2011, ve kterém Nejvyšší soud dovodil, že závislá práce nemůže být vykonávána bez nároku na odměnu, mohl zdát zbytečným. Důležité je však poznamenat, že začátkem roku 2012 nabyla účinnosti novela zákoníku práce, která změnila vymezení závislé práce.

Aktuálně definici závislé práce nalezneme v § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která zní takto:

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

V odstavci druhém však již definiční znaky nejsou, jedná se spíše o výčet specifik či podmínek výkonu závislé práce, které však nesměřují k jejímu určení.

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

   Lze tedy jednoznačně určit základní definiční znaky závislé práce. Dle našeho názoru, tak již dle stávající úpravy nebude možné široce aplikovat výše uvedený judikát Nejvyššího správního soudu. Souhlasíme však se závěrem, že bezúplatná dobrovolnická činnost nemůže být posuzována jako závislá práce ve smyslu § 2 odst. 1 zákoníku práce, ale nikoli z důvodu neexistence odměny, nýbrž z důvodu neexistence vztahu nadřízenosti a podřízenosti, který je jedním ze základních znaků závislé práce. Dobrovolnická činnost, jak již název napovídá, nebude zcela jistě naplňovat patřičnou intenzitu vztahu nadřízenosti a podřízenosti, takže nemůže být výkon takové činnosti chápan jako výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) bod 1. zákona o zaměstnanosti.

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama