Ideální interpretace?

Ideální interpretace?

 

   Pravni-rady.eu jsou zaměřeny opravdu široce a v podstatě pro nás neexistuje problematika, která by se nám nějakým způsobem nezdála a byla pro nás nezajímavá. Proto jsme se rozhodli v dnešním článku nevěnovat pozornost jen nějaké typické a konkrétní právní otázce, nýbrž provést takové malé zamyšlení nad výkladem práva u nás.

   Mnozí z Vás mají jistě interpretační zkušenosti a někteří z Vás, kteří se domnívají, že je nemají, tak i přesto se s výkladem práva za život mnohokrát potkali. Někdy je interpretace poměrně jednoduchá, jasná a není třeba hledat v širších souvislostech, jelikož postačí obyčejný jazykový výklad. V tomto článku se ale pokusíme zamyslet, jaké mechanismy by bylo záhodno použít a jakým způsobem k interpretaci přistupovat tím způsobem, aby stupeň naší jistoty byl co možná nejvyšší.

   V ideálním případě je tedy právní předpis určitý, srozumitelný a lehce vyložitelný. Na rovinu si ale musíme říci, že tento ideál je spíše z říše snů a jistě ne z velké říše českých právních předpisů. Nebudeme tedy zkoumat, jak moc špatnou právní normu máme před sebou, ale přistoupíme rovnou k výkladu. Jazykovým výkladem bychom měli vždy začít, jelikož nám dá minimálně vodítko, jak se posunout dále. Náš ústavní soud a nejvyšší soudy v podstatě už celkem konstantně judikují o interpretaci teleologické. V podstatě jim musíme dát za pravdu, jelikož například komparační výklad nás také někdy může dovést k cíli, avšak cílem naší je nejvyšší možná míra jistoty. Tím nejdůležitějším by tedy pro nás mělo být tedy teleologické pozadí právní normy a co nejpřesněji tedy zjistit a určit její účel. Zde ovšem nemůžeme náš článek uzavřít, jelikož sice teoreticky nejúspěšnější metodu vymezenou máme, avšak její aplikace v praxi je mnohdy celkem svízelná. Účel právní normy je někdy lehce zjistitelný z kontextu či přímo z jejího znění. Někdy to ale tak jednoduché nebývá a je třeba se poohlédnout jinde. Ve většině případů potom čerpáme z judikatury anebo si přečteme důvodovou zprávu k tomu konkrétnímu právnímu předpisu. Což ovšem leckdy bývá jen další problém a situaci to ještě více komplikuje. Důvodová zpráva totiž u nás jaksi nepočítá s tím, že než předpis projde naším parlamentem, tak se může změnit do té podoby, že výsledný předpis je diametrálně odlišný od prvního návrhu a důvodovou zprávu můžeme zahodit.

   Ideální interpretace právního předpisu v našem právním prostředí, a s naším zákonodárcem prostě neexistuje, a nebude nikdy stoprocentní. Což nás ovšem nemusí znepokojovat, neboť ono samo právo je krásným oborem právě proto, že na jednu otázku je vždy více odpovědí. Obecně vzato je třeba použít k intepretaci všech dostupných zbraní, které nám právní teorie i praxe nabízí, ale ve výsledku bude stejně vždy potřeba použít jakýsi cit, který někdy více a někdy méně vychází ze zkušeností.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama