Exekuce

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Půjčení peněz příbuznému ústně 2969
Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 3284
Nejnižší podání a cena rozhodná 15043
Dražební vyhláška, účast na dražbě apod. 2527
Pronájem nemovitosti po usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí? 2450
Porušení splátkového kalendáře a mobiliární exekuce 4112
Splátkový kalendář u exekutora 3597
Vyškrtnutí věci ze soupisu 10761
Vylučovací žaloba 9123
Rozdělení pohledávek 3223
Odměny exekutora po novele 2862
Jak odpovídá exekutor za své zaměstnance? 2328
Objektivní odpovědnost exekutora? 2579
Kolik Vám musí exekutor nechat? 6156
Exekuce na movitý majetek - ochrana 4173
Exekuce na dceru, jež bydlí jinde 2938
Nezabavitelné minimum při exekuci 3990
Exekuční příkaz, bankovní účet a výplata mzdy 3735
Exekuce na movitý majetek po svatbě 3112
Exekuce i po svatbě? 2783
Exekuce zůstavitele a dědictví? 3265
Bývalé exekuce a svatba? 3107
Exekuce na majetek v rámci SJM kvůli manželce 2955
Exekuce na nemajetného bezdomovce 3346
Více různých exekučních příkazů najednou 3019
Exekuce - splátkový kalendář 4328
Nesplácení dluhu 3173
Sražky ze mzdy, exekuce na plat 3408
Exekuce na movitý majetek 2422
Exekuce - předmanželská smlouva 4222
Dědictví - dluhy 2955
Svatba 2345
Exekuce - svatba 3852
Exekuce na bankovní účet 2740
Exekuce na důchod 2939
Dluhy a exekuce dcera 2702
Výkon rozhodnutí na movitý majetek 2485

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama