Exekuce

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 289
Půjčení peněz příbuznému ústně 3393
Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 3675
Nejnižší podání a cena rozhodná 17895
Dražební vyhláška, účast na dražbě apod. 2892
Pronájem nemovitosti po usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí? 2850
Porušení splátkového kalendáře a mobiliární exekuce 4579
Splátkový kalendář u exekutora 4063
Vyškrtnutí věci ze soupisu 11229
Vylučovací žaloba 9556
Rozdělení pohledávek 3645
Odměny exekutora po novele 3253
Jak odpovídá exekutor za své zaměstnance? 2720
Objektivní odpovědnost exekutora? 2958
Kolik Vám musí exekutor nechat? 6607
Exekuce na movitý majetek - ochrana 4584
Exekuce na dceru, jež bydlí jinde 3358
Nezabavitelné minimum při exekuci 4415
Exekuční příkaz, bankovní účet a výplata mzdy 4155
Exekuce na movitý majetek po svatbě 3521
Exekuce i po svatbě? 3191
Exekuce zůstavitele a dědictví? 3667
Bývalé exekuce a svatba? 3519
Exekuce na majetek v rámci SJM kvůli manželce 3320
Exekuce na nemajetného bezdomovce 3811
Více různých exekučních příkazů najednou 3458
Exekuce - splátkový kalendář 4812
Nesplácení dluhu 3592
Sražky ze mzdy, exekuce na plat 3856
Exekuce na movitý majetek 2787
Exekuce - předmanželská smlouva 4674
Dědictví - dluhy 3395
Svatba 2732
Exekuce - svatba 4299
Exekuce na bankovní účet 3150
Exekuce na důchod 3284
Dluhy a exekuce dcera 3096
Výkon rozhodnutí na movitý majetek 2889

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama