Exekuce

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Půjčení peněz příbuznému ústně 3486
Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 3759
Nejnižší podání a cena rozhodná 18388
Dražební vyhláška, účast na dražbě apod. 2965
Pronájem nemovitosti po usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí? 2935
Porušení splátkového kalendáře a mobiliární exekuce 4670
Splátkový kalendář u exekutora 4149
Vyškrtnutí věci ze soupisu 11350
Vylučovací žaloba 9637
Rozdělení pohledávek 3722
Odměny exekutora po novele 3329
Jak odpovídá exekutor za své zaměstnance? 2804
Objektivní odpovědnost exekutora? 3032
Kolik Vám musí exekutor nechat? 6714
Exekuce na movitý majetek - ochrana 4672
Exekuce na dceru, jež bydlí jinde 3442
Nezabavitelné minimum při exekuci 4492
Exekuční příkaz, bankovní účet a výplata mzdy 4227
Exekuce na movitý majetek po svatbě 3607
Exekuce i po svatbě? 3273
Exekuce zůstavitele a dědictví? 3744
Bývalé exekuce a svatba? 3600
Exekuce na majetek v rámci SJM kvůli manželce 3395
Exekuce na nemajetného bezdomovce 3910
Více různých exekučních příkazů najednou 3544
Exekuce - splátkový kalendář 4898
Nesplácení dluhu 3682
Sražky ze mzdy, exekuce na plat 3958
Exekuce na movitý majetek 2862
Exekuce - předmanželská smlouva 4756
Dědictví - dluhy 3485
Svatba 2817
Exekuce - svatba 4388
Exekuce na bankovní účet 3245
Exekuce na důchod 3365
Dluhy a exekuce dcera 3183
Výkon rozhodnutí na movitý majetek 2975

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama