Exekuce

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Půjčení peněz příbuznému ústně 2919
Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 3248
Nejnižší podání a cena rozhodná 14705
Dražební vyhláška, účast na dražbě apod. 2494
Pronájem nemovitosti po usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí? 2395
Porušení splátkového kalendáře a mobiliární exekuce 4060
Splátkový kalendář u exekutora 3559
Vyškrtnutí věci ze soupisu 10693
Vylučovací žaloba 9072
Rozdělení pohledávek 3185
Odměny exekutora po novele 2819
Jak odpovídá exekutor za své zaměstnance? 2284
Objektivní odpovědnost exekutora? 2540
Kolik Vám musí exekutor nechat? 6099
Exekuce na movitý majetek - ochrana 4131
Exekuce na dceru, jež bydlí jinde 2899
Nezabavitelné minimum při exekuci 3956
Exekuční příkaz, bankovní účet a výplata mzdy 3688
Exekuce na movitý majetek po svatbě 3069
Exekuce i po svatbě? 2737
Exekuce zůstavitele a dědictví? 3224
Bývalé exekuce a svatba? 3061
Exekuce na majetek v rámci SJM kvůli manželce 2925
Exekuce na nemajetného bezdomovce 3292
Více různých exekučních příkazů najednou 2970
Exekuce - splátkový kalendář 4277
Nesplácení dluhu 3131
Sražky ze mzdy, exekuce na plat 3368
Exekuce na movitý majetek 2380
Exekuce - předmanželská smlouva 4176
Dědictví - dluhy 2917
Svatba 2305
Exekuce - svatba 3809
Exekuce na bankovní účet 2703
Exekuce na důchod 2890
Dluhy a exekuce dcera 2662
Výkon rozhodnutí na movitý majetek 2445

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama