Exekuce

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 134
Půjčení peněz příbuznému ústně 3226
Novela zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 3500
Nejnižší podání a cena rozhodná 16655
Dražební vyhláška, účast na dražbě apod. 2724
Pronájem nemovitosti po usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí? 2682
Porušení splátkového kalendáře a mobiliární exekuce 4370
Splátkový kalendář u exekutora 3881
Vyškrtnutí věci ze soupisu 11026
Vylučovací žaloba 9376
Rozdělení pohledávek 3472
Odměny exekutora po novele 3090
Jak odpovídá exekutor za své zaměstnance? 2561
Objektivní odpovědnost exekutora? 2796
Kolik Vám musí exekutor nechat? 6425
Exekuce na movitý majetek - ochrana 4409
Exekuce na dceru, jež bydlí jinde 3182
Nezabavitelné minimum při exekuci 4236
Exekuční příkaz, bankovní účet a výplata mzdy 3984
Exekuce na movitý majetek po svatbě 3359
Exekuce i po svatbě? 3012
Exekuce zůstavitele a dědictví? 3492
Bývalé exekuce a svatba? 3343
Exekuce na majetek v rámci SJM kvůli manželce 3155
Exekuce na nemajetného bezdomovce 3610
Více různých exekučních příkazů najednou 3278
Exekuce - splátkový kalendář 4615
Nesplácení dluhu 3395
Sražky ze mzdy, exekuce na plat 3661
Exekuce na movitý majetek 2628
Exekuce - předmanželská smlouva 4492
Dědictví - dluhy 3222
Svatba 2561
Exekuce - svatba 4117
Exekuce na bankovní účet 2976
Exekuce na důchod 3138
Dluhy a exekuce dcera 2934
Výkon rozhodnutí na movitý majetek 2715

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama