Rodinné právo

V této podsekci RODINNÉ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Odchod manželky s dětmi ze společné domácnosti 559
Rozšíření SJM 2711
Co dělat s pohledávkou zemřelého bez dědiců? 1517
Snížení výživného 1848
Vymáhání dlužného výživného 1640
Nezávazný sex - otcovství 2438
Určení otcovství 2474
Určení otcovství (2) 1624
Bezplatná právní poradna v okolí Chomutova 9022
Bezplatná právní poradna Kadaň 5151
Sexuální násilí 2236
Výživné mezi manžely po rozvodu 3985
Doklad o zaplacení alimentů (výživného) 6701
Vypořádání majetku partnerů ve společném soužití? 4829
Splatnost výživného 4341
Placení alimentů 3832
Rozvod manželství 4009
Bezplatné právní zastoupení 3564
Zasílání výživného po dosažení 18-ti let 4589
Půjčka jednoho z manželů - součást SJM 4889
Výživné na zletilou dceru/syna 3153
Může si jeden z manželů vzít půjčku bez vědomí druhého? 5675
Ukončení vyživovací povinnosti s problémovým synem a matkou 4274
SJM - Prokázání vynaložených investic do nemovitosti 3636
Vypořádání investic do nemovitosti manžela 3089
Výlučné vlastnictví manžela 5681
Vypořádání SJM 3545
Negativní výchova dítěte směřující k poškození druhého rodiče 2930
Účinnost zúžení SJM 3466
Kdy a kdo řeší výživné 2911
Platnost smlouvy o vypořádání SJM 3313
Určení výše výživného 3732
Výživné po ukončení studia 5308
Odvolání proti zvýšení výživného 4764
Komu platit výživné? 3270
Placení výživného po dokončení studia 2587
Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou 3705
Negativní postoj dítěte vůči rodiči 2892
Uplatnění smlovy o zúžení zákonem stanovaného rozsahu společného jmění manželů 4144
Rozvod - místní příslušnost soudu 3443
Rozvod - výživné 2750
Konkrétní výše výživného 2686
Výživné pro dceru 2517
Otcovství, úmyslný podvod 2944
Zvýšení výživného 2904
Výživné na dceru po dovršení plnoletosti 4088
Konec placení výživného? 4299
Mateřská dovolená 2546

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama