Rodinné právo

V této podsekci RODINNÉ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Odchod manželky s dětmi ze společné domácnosti 301
Rozšíření SJM 2478
Co dělat s pohledávkou zemřelého bez dědiců? 1380
Snížení výživného 1703
Vymáhání dlužného výživného 1499
Nezávazný sex - otcovství 2293
Určení otcovství 2328
Určení otcovství (2) 1480
Bezplatná právní poradna v okolí Chomutova 8648
Bezplatná právní poradna Kadaň 4955
Sexuální násilí 2087
Výživné mezi manžely po rozvodu 3837
Doklad o zaplacení alimentů (výživného) 6522
Vypořádání majetku partnerů ve společném soužití? 4650
Splatnost výživného 4196
Placení alimentů 3670
Rozvod manželství 3846
Bezplatné právní zastoupení 3400
Zasílání výživného po dosažení 18-ti let 4431
Půjčka jednoho z manželů - součást SJM 4721
Výživné na zletilou dceru/syna 3011
Může si jeden z manželů vzít půjčku bez vědomí druhého? 5495
Ukončení vyživovací povinnosti s problémovým synem a matkou 4130
SJM - Prokázání vynaložených investic do nemovitosti 3489
Vypořádání investic do nemovitosti manžela 2936
Výlučné vlastnictví manžela 5511
Vypořádání SJM 3384
Negativní výchova dítěte směřující k poškození druhého rodiče 2774
Účinnost zúžení SJM 3314
Kdy a kdo řeší výživné 2770
Platnost smlouvy o vypořádání SJM 3156
Určení výše výživného 3582
Výživné po ukončení studia 5124
Odvolání proti zvýšení výživného 4596
Komu platit výživné? 3115
Placení výživného po dokončení studia 2445
Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou 3561
Negativní postoj dítěte vůči rodiči 2742
Uplatnění smlovy o zúžení zákonem stanovaného rozsahu společného jmění manželů 3993
Rozvod - místní příslušnost soudu 3277
Rozvod - výživné 2612
Konkrétní výše výživného 2539
Výživné pro dceru 2372
Otcovství, úmyslný podvod 2794
Zvýšení výživného 2759
Výživné na dceru po dovršení plnoletosti 3924
Konec placení výživného? 4148
Mateřská dovolená 2401

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama