Rodinné právo

V této podsekci RODINNÉ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Odchod manželky s dětmi ze společné domácnosti 1517
Rozšíření SJM 3812
Co dělat s pohledávkou zemřelého bez dědiců? 2085
Snížení výživného 2526
Vymáhání dlužného výživného 2254
Nezávazný sex - otcovství 3009
Určení otcovství 3071
Určení otcovství (2) 2197
Bezplatná právní poradna v okolí Chomutova 10874
Bezplatná právní poradna Kadaň 6108
Sexuální násilí 2819
Výživné mezi manžely po rozvodu 4697
Doklad o zaplacení alimentů (výživného) 7922
Vypořádání majetku partnerů ve společném soužití? 5684
Splatnost výživného 5023
Placení alimentů 4490
Rozvod manželství 4686
Bezplatné právní zastoupení 4204
Zasílání výživného po dosažení 18-ti let 5243
Půjčka jednoho z manželů - součást SJM 5635
Výživné na zletilou dceru/syna 3812
Může si jeden z manželů vzít půjčku bez vědomí druhého? 6562
Ukončení vyživovací povinnosti s problémovým synem a matkou 4967
SJM - Prokázání vynaložených investic do nemovitosti 4319
Vypořádání investic do nemovitosti manžela 3691
Výlučné vlastnictví manžela 6527
Vypořádání SJM 4174
Negativní výchova dítěte směřující k poškození druhého rodiče 3501
Účinnost zúžení SJM 4040
Kdy a kdo řeší výživné 3475
Platnost smlouvy o vypořádání SJM 3948
Určení výše výživného 4411
Výživné po ukončení studia 6022
Odvolání proti zvýšení výživného 5613
Komu platit výživné? 3955
Placení výživného po dokončení studia 3172
Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou 4417
Negativní postoj dítěte vůči rodiči 4187
Uplatnění smlovy o zúžení zákonem stanovaného rozsahu společného jmění manželů 4725
Rozvod - místní příslušnost soudu 4116
Rozvod - výživné 3357
Konkrétní výše výživného 3291
Výživné pro dceru 3154
Otcovství, úmyslný podvod 3586
Zvýšení výživného 3541
Výživné na dceru po dovršení plnoletosti 4822
Konec placení výživného? 4942
Mateřská dovolená 3098

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama