Zápis v registru silničních vozidel a vlastnické právo

Dobrý den,
v roce 2012 jsem prodal vozidlo novému majiteli (mám kupní smlouvu a svědka, který byl přímo u předání peněz, klíčů, techničáků, smlouvy a plné moci na přepsání vozidla). V roce 2014(dva roky poté, nový majitel vozidlo odstavil a bylo odtaženo odtahovou službou. Ta se nyní téměř po dvou letech ozvala, že chce abych si vozidlo vyzvedl a zaplatil téměř 120000 za jeho parkování. Já ale již nejsem vlastníkem vozidla. Na jejich námitku, že v registru nadále figuruju, jsem jim poslal smlouvu. Ta ale prý nic neznamená a musím to zaplatit já a pak teprve žádat u soudu o peníze od nového majitele. To mi ale nepříjde jako právně správné: mám smlouvu i svědka. Jak je třeba postupovat?
Děkuji

Odpověď:

Vážený pane,

předně je třeba říci, že jste svým jednáním, ačkoliv bylo vedeno v dobré víře, že se nový vlastník o změnu údaju v registru motorových vozidel postrará, porušil povinnost, kterou Vám ukládá zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, když jste motorové vozidlo neodhlásil na nového vlastníka. Jsme si však vědomi skutečnosti, že toto byla poměrně běžná praxe, kterou s účinností od 01. 01. 2015 (ačkoliv poněkud něštastně) přerušila novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zápis do registru silničních vozidel nemá konstitutivní účinky, takže jinými slovy nemá tento zápis vliv na vznik vlastnického práva k motorovému vozidlu, k jehož nabytí dochází typicky tradicí (neboli předáním věci novému vlastníkovi). Váš postup byl tedy v zásadě správný, když jste odtahové službě nahlásil, že jste v dané době nebyl již vlastníkem vozidla a následně jí tuto skutečnost doložil i kupní smlouvou. Bez součinnosti nového vlastníka vozidla není možné, abyste údaj uvedený v registru vozidel jakkoliv změnil. Odtahová služba by nyní měla vymáhat dlužnou částku po novém vlastníkovi vozidla a nikoliv po Vás, neboť k přechodu vlastnického práva prokazatelně došlo, kdy tuto skutečnost jste schopen osvědčit nejen kupní smlouvou, ale současně i svědeckou výpovědí.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama