Doručování zrušení pracovního poměru ve zkušení době

Dobrý den.

zajímalo by mne, zda v případě kdy jsem ve zkušební době, zašlu emailem o víkendu zrušení pracovní pracovního poměru musím v pondělí ještě nastoupit na směnu. 

Odpověď:

Vážená paní,

zrušit pracovní poměr ve zkušební době samozřejmě můžete, avšak pouze pokud zkušební doba byla v pracovní smlouvě sjednána. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době vyžaduje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů písemnou formu. Dle ustanovení § 337 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasil (tím myšleno prokazatelně, tj. nejlépe písemnou dohodou stran) můžete v souladu s odst. 2 téhož ustanovení doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací na elektronickou adresu, avšak pro tento případ je nutné, abyste disponovala uznávaným elektronickým podpisem, kterým musí být písemnost podepsána. Vámi uvedený postup je tedy přípustný, avšak pouze v případě splnění výše uvedených podmínek.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama