Odškodné při pracovním úrazu

Prosím o radu.Pracoval jsem v jedné firmě v Rudné u prahy jako řidič vysokozdvižného vozíku na dohodu o pracovní činnosti necelý 1měsíc.Ve středu 16.3.2016 jsem měl po lékařské prohlídce podepsat pracovní smlouvu jako kmenový zaměstnanec.Bohužel v ranních hodinách jsem měl těžký úraz na prstech levé nohy načež mi v motolské nemocnici amputovali malíček a bylo mi řečeno že přijdu i o palec.Mistr v práci mi sdělil že nemám nárok na žádné odškodnění.Bezpečnost práce jsem sice podepsal,ale naeobdržel jsem žádný pracovní oděv ani obuv.Nohu mi vozík rozmačkl o sloup.Alkohol ani nic podobného v tom nebylo.Jsem v těžké životní situaci,právní zastoupení si nemohu dovolit a momentálně jsem upoután na lůžku.Zaměstnavatel dle slov mistra dává od všeho ruce pryč.Děkuji předem za každou pomoc.

Odpověď:

Vážený pane,

předně je třeba říci, že pracovní úraz, který se stal zaměstnanci, jenž vykonává práci podle dohody o pracovní činnosti, se posuzuje, jako kdyby se stal v pracovním poměru. Vzhledem ke skutečnosti, že k úrazu došlo zjevně, jak popisujete, nezávisle na Vaší vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů a při plnění pracovních úkolů, tak by se o pracovní úraz jednat mělo, avšak o uznání úrazu za pracovní rozhoduje zaměstnavatel. Bude nyní na zaměstnavateli, aby vznik daného úrazu důkladně prošetřil a zjistil tak přesně průběh nehodového děje. Váš nárok na odškodnění bude v tomto případě ovliněn zejména tím, zdali jste svým jednáním porušil pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen "pravidla BOZP"). Porušení pravidel BOZP nemusí mít nutně za následek to, že Váš nárok na odškodnění zaniká, ale může na základě zjištění porušení těchto pravidel dojít ke krácení Vašeho nároku na odškodné.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama