Trestné činy, zločiny, přečiny

Dobrý den,

někde jsem zaznamenal, že se používá termín trestný čin a v jiných případech zločin. Jaký je v tom rozdíl? Jedná se o zaměnitelné termíny? Děkuji.

Odpověď:

Vážený pane,

rozdíl v uvedených pojmech skutečně je. Termín trestný čin je ve vztahu ke zločinu termínem nadřazeným. Trestné činy dělime v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na přečiny a zločiny.  Přečiny je třeba chápat jako všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny je dále třeba chápat jako všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama