Navrácení daru - peněz z ústní darovací smlouvy

Dobrý den, 

obrací se na Vás s prosbou rady. Pročítal jsem případů, ale každý je v něčem jiný a tudíž se liší i řešení.

Můj případ je takový, že jsem se svou matkou bydlel v bytě v Praze. Měli jsme neshody, a tak jsem se odstěhoval do podnájmu, a i nadále se snažil své matce finančně pomáhat. Vše cca po 3měsících ustálo, a já se nastěhoval zpět. Po nějakém čase (v řádu měsíců) jsem si našetřil nějaké peníze a rozhodl se vzít hypotéku a s přítelkyní koupit rodinný dům. Moje matka přišla s návrhem, že by prodala byt, a peníze mi dala na rekonstrukci, pod podmínkou, že zde bude bydlet také. Vybrali jsme tedy dvoupatrový dům, matka mi nechala rovnou z advokátní úschovy z prodeje bytu poslat peníze na můj účet. Jedná se o částku 1.438.000,-. Smlouvu jsme žádnou neuzavřeli písemně, pouze ústní dohodou.

Po propočtech nákladů jsme se dohodli na "nájemném" 4.000,-, které mi dala 2x a poté se rozhodla dávat 3.000,-, které nepokryjí veškeré náklady s užíváním domu, ale myšlence zbytečných hádek jsem byl "nucen" souhlasit. Zbytek nákladů tedy platíme s přítelkyní (např. poplatky obci, pes, popelnice, atd..)

Dále jsme se dohodli, že budeme společně bydlet v přízemí domu a po rekonstrukci patra, přenecháme celé přízemí matce a já s přítelkyní se přestěhujeme do patra. Peníze se již investovaly do domu, který byl ve špatném stavu a na patro peníze nezbyly. Rekonstrukce patra tedy probíhá nárazově po našetření větší částky peněz. Teď se matka rozhodla, že se chce odstěhovat a chce vrátit peníze z prodeje bytu. Ty pochopitelně nemám a se stávající částkou splátky na hypotéku si nemohu dovolit další úvěr abych jí vyplatil požadované peníze.

Společně v domě bydlíme necelé 2roky. V červenci 2014 byly přijaty peníze na můj účet..

Četl jsem, že může požádat o vrácení daru tzv. z nouze. Pracuje a dostává minimální mzdu na účet  8.900,- a zbytek bez dokladu na ruku. Cca zaplatí za dopravu do práce 3.000,-.

Upozorňuji, že se k ní nechováme nijak zle a z důvodu hádek jsme se jí začali v zájmu klidu a plynulém pokračování rekonstrukce vyhýbat. Přecházíme i to, že nám s ničím nepomáhá, jak manuálně, tak finančně (kromě 3.000,- na část nákladů).

Na darování peněz není uzavřena žádná smlouva, vše bylo dohodnuto ústně. Z mé strany mám na darování peněz 2svědky, kterými jsou má přítelkyně a její otec, který nám pomáhá s rekonstrukcí. Matka bude mít plno "falešných" svědků z práce. Dříve jsem tam také pracoval a vím jak to tam chodí, "ruka, ruku myje".

Může moje matka požadovat vrácení peněz když se chce stěhovat z vlastní vůle? Nikdo jí odsud nevyhání. Prosím o radu jak se v této situaci zachovat. 

Odpověď:

Vážený pane,

v souladu s ustanovením § 2057 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník( dále jen "OZ") absence písemné formy darovací smlouvy nezpůsobuje její neplatnost, takže můžeme vycházet z toho, že mezi Vámi a Vaší matkou byla platně uzavřena ústní darovací smlouva na 1.438.000,- Kč, čehož dokladem je mimojiné i ta skutečnost, že k došlo k převedení daru, tedy finančních prostředků na Váš účet. Pro účely posouzení Vámi nastíněného problému není třeba se věnovat záležitosti ,,svědků každé ze smluvnách stran´´, když je představitelné, že svědci každé strany by mohli tvrdit různé či protichůdné informace, které by však zakládaly pouze otázku spornosti případných, řekneme detailů a vedlějších ujednání smlouvy, avšak nikoli smlouvy a její platnosti jako takové. Důležitou otázkou je nyní skutečnost, že Vaše matka pořaduje vrácení pěněz (daru) zpět a tedy posouzení, zda má na to nárok a za jakých podmínek. Na navrácení daru pamatuje ustanovení § 2068 NOZ, které stanovuje, že v případě, kdyby Vaše matka upadla po darování do takové nouze, že by neměla ani na vlastní nutnou výživu, tak by opravdu mohla požadovat vrácení daru, avšak pouze v tom rozsahu, v jakém se jí nedostává prostředků k uvedené výžive, což by však si zároveň Vaše matka neměla samazpůsobit úmyslně či hrubou nedbalostí (ust. § 2071 NOZ) a navíc je třeba podotknout, že se této povinnosti můžete zprostit dále tím, že jí budete poskytovat, co je k výživě třeba. Vaše situace jistě není jednoduchá reálně ani právně a není možné Vám poskytnout řešení, které by bylo možno zhodnotit jako stoprocentně jisté. Každopádně je třeba mít na paměti základní zásadu neodvolatelnosti darování, takže v případě, kdyby se měl posuzovat tento případ například před soudem, tak by výklad měl být spíše restriktivní výklad, a to navíc se zřetelem k tomu, že v současné době Vaší matce poskytujete bydlení a plno jiných služeb a s jejím příjmem se tak její současná situace ani nemůže hodnotit jako nouze zmíněná výše uvedeným ustanovením § 2068 NOZ.

Vaše www.pravni-rady.eu

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama