Platit či neplatit pokuty? Platit!

Dobrý den, zajímalo by mne, zda je možné s těmito argumenty uspět u správního řízení. Děkuji za odpověď Víte, že vůbec nemusíte platit pokuty za "přiměřeně" rychlou jízdu? Taky jsem se to dozvěděla nedávno a řeknu Vám, ze mě mrzí, že jsem těm bídákům zeleným dala peníze za něco na co vůbec nemají ze zákona právo. V zákoně č.361/2000 o pozemních komunikacích je sice napsáno, ze máme povinnost jezdit v obci 50km/hod., na okresce 90 km/hod. a na dálnici max 130 km/hod.. Jenže kluci zelení nás můžou pokutovat jen za přestupek. A v přestupkovém zákoně č. 200/1990 je přestupek definován jako překročeni rychlosti v obci o 30 km/hod a mimo obec o 50 km/hod. Jo a kdyby Vám chtěli argumentovat tím, že celá tato věc je ošetřena v nějaké vyhlášce, tak to klidně může být, ale zákon je vyhlášce nadřazen.

Odpověď:

Vážená paní,

nejprve je třeba si uvědomit, že právních předpisů je opravdu velké množství, jejich provázanost vysoká a tak je občas reálné, že dojde k něčemu, co laikové nazvou chybou, mezerou v zákoně apod. Situace, kterou popisujete byla do určité míry reálná, avšak opravdu jen do určité míry, která je diskutabilní. Nebudeme se doptávat, koho konkrétně myslíte termínem - ,,kluci zelení", jelikož je diskuse na toto tema neaktuální, protože Vámi zmíněná definice z § 22 zákona o přestupcích zmizela a navíc byl ke stejnému datu účinnosti přijat do zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích přidán celý § 125c, který již daný problém v pořádku a komplexně upravuje. Konkrétně tedy pro Vás od data 31. 7. 2011 rozhodně nedoporučujeme se na něco podobného spoléhat.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama