Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění

on .

PLNÁ   MOC

 

Já, __________________________, trvale bytem __________________________________________, rodné číslo: ___________________ (dále jen „zmocnitel“),

 

zmocňuji tímto

 

_______________________________, trvale bytem __________________________________________, rodné číslo: ___________________, korespondenční adresa __________________________________ (dále jen „zmocněnec“)

 

k zastupování při jednání s Českou správou sociálního zabezpečení, organizační složkou státu na adrese Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov.

 

Zmocněnec je oprávněn zejména žádat o různé informace, a to včetně osobního důchodového listu zmocnitele a je oprávněn činit jakékoliv další úkony a právní jednání, která souvisejí s důchodovým pojištěním, dobou důchodového pojištění, budoucím nárokem na důchodové pojištění a dobrovolným důchodovým pojištěním zmocnitele.

 

V ______________, dne _____________________

 

……………………………………………………………..

_____________________________

 

Udělenou plnou moc v plném rozsahu přijímám.

 

V ______________, dne _____________________

 

……………………………………………………………..

_____________________________

 

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama