Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě

on .

                                                                                                                         Okresní soud v _____________           

                                                                                                                       _________________________           

                                                                                                                          _________________________           

              

Nezletilý/á:           ______________________________

Matka:                  ______________________________

Otec:                    ______________________________

 

Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě

Rozsudkem Okresního soudu v ______________________________ ze dne _____________, č.j. ______________ bylo otci určeno výživné na nezletilého/nezletilou _____________________ ve výši __________ Kč měsíčně.

V rámci výše uvedeného rozhodnutí vycházel Okresní soud při stanovení výživného z poměrů otce, které se však v mezidobí značným způsobem změnily.

Zde popište změny, které vedou k podání návrhu o snížení výživného. Jaké jsou aktuální výdělkové poměry otce, počet vyživovacích povinností, případně změna zdravotního stavu otce jakožto povinného rodiče, vedení na úřadu práce, výše hmotného zabezpečení uchazeče o zaměstnání atd.

Zde popište poměry na straně nezletilého/nezletilé -  rozsah styku s otcem, poskytování dárků, dluh na výživném – v jaké výši je nyní poskytováno výživné, potřeby nezletilého/nezletilé z pohledu finančního (náklady na stravování, kroužky apod.).

S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně poměrů, která nastala od doby předchozího rozhodování soudu o výživném, navrhuje otec, aby Okresní soud vydal tento

r o z s u d e k  :

Výživné, stanovené otci _______________ na nezletilého/nezletilou _______________, rozsudkem Okresního soudu v ____________  č.j. _______________ze dne _____________  částkou _________  se počínaje dnem ______________ /uveďte datum, od kterého by mělo dojít ke změně/ snižuje na částku ______________ Kč  měsíčně, splatnou k rukám matky vždy do každého _____. dne v měsíci.

 

V _____________ dne_____________

                                                                              

 

 

                                                                                                              _________________________________

 

www.pravni-rady.eu

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama