Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

on .

Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti


V souladu  s  ustanovením  § 15a odst.  3  zákona  č. 589/1992 Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů

 

potvrzuje …………………………………………………………………………………………………………

(zaměstnavatel – název a sídlo)

 

……………………………………………………………………., variabilní symbol

 

 

že jeho zaměstnanec ……………………………………………………, rodné číslo

(jméno a příjmení)

 

 

trvalý pobyt ………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

dosáhl v kalendářním roce    ……………………    ze zaměstnání,  které zakládá účast na nemocenském

a důchodovém pojištění/důchodovém pojištění*), úhrn vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, ve výši …………………………………… Kč.* *)

Dne ………………………………………………………………………………………………………………...

(razítko a podpis zaměstnavatele)

 

 

 

Za  zaměstnavatele vyřizuje: ………………………………………..  tel.: ……………………………….

(jméno a příjmení)

 

 


 

*) Nehodící se škrtněte

**) Pokud   úhrn   vyměřovacích  základů  v  kalendářním  roce  přesáhne  maximální  vyměřovací  základ, uvede  se   maximální vyměřovací  základ  pro  daný  kalendářní  rok  stanovený  podle  § 15a  odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění  pozdějších

předpisů.

 

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

 

 

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Dluhy

  Dobrý den,
  Sepisovala jsem dlužní úpis v roce 2015. Dlužník mi neplatil. Soud mi uznal pouze částku minimalni. Nemám to notářsky ověřené. Chybí mi jediná věta v dlužním úpis...
  úterý 19. únor 2019

   

 • OSVČ - práce v zahraničí

  Dobrý den. Mám dotaz ohledně práce osoby samostatně výdělečně činné ve státě EU - konkrétně v Německu.
  Syn má české oprávnění k podnikání - řemeslnou živnost "elektromontáže...
  úterý 19. únor 2019

   

 • přeřazení na nižší pozici

  Dotaz: style="box-sizing: inherit; color: #003399; font-family: TriviaSeznam, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 16px;" /Dobrý den, style="box-sizing: inherit; color: ...
  úterý 19. únor 2019

   

Reklama