Vzor fixní směnky cizí

on .

SMĚNKA

V ________________ dne ________________

Za tuto směnku zaplaťte bez protestu dne ________________  na řad ________________________________________________________________________

směnečnou sumu ve výši ________________ (slovy ________________ korun českých).

Směnečník:_________________________________________________________________.

Směnka je splatná v ________________ u ________________.

Směnka předložena dne ________________.


jméno a podpis výstavce
akceptace směnečníka (jméno, podpis)

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama