Vzor fixní směnky vlastní

on .

SMĚNKA 

V ________________ dne ________________

Za tuto směnku zaplatím bez protestu dne ________________ na řad

________________________________________________________________________

směnečnou sumu ve výši ________________ (slovy ________________ korun českých)

Směnka je splatná v ________________ u ________________.

 

 

                                                                                                                                                                                            jméno a podpis výstavce

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama