Nejnižší podání a cena rozhodná

Dobrý den, chci se zúčastnit dražy a nevím, co znamená termín rozhodná cena.Nejnižší podání je 38.000,- a rozhodná cena 114.000,-kč.Znamená to, že věc se musí prodat minimálně za rizhodnou cenu, nebo v případě menšího zájmu se věc může prodat i za nižší částku? A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli se platba za věc musí uhradit v hotovosti na místě, nebo se může poslat na účet?

Odpověď:

Vážená paní,

rozhodná cena je cena stanovená znalcem a je to teda reálná cena věci. Zákon, konkrétně zákon číslo 99/1963 Sb., Občanský soudní řád dále stanoví, že nejnižší podání činí jednu třetinu rozhodné ceny. Obecně to tedy znamená, že věc se musí prodat minimálně za jednu třetinu ceny rozhodné. Nikoliv za cenu rozhodnou. Dále potom by mělo být v dražební vyhlášce stanoveno zaplacení dražební jistoty. Tyto prostředky je potřeba uhradit, abyste se mohla dražby účastnit a dražit. Po vydražení nejvyššího podání budete samozřejmě poučena o lhůtě a způsobu zaplacení a o možných důsledcích neučinění tohoto.


Upozorňujeme, že tato odpověď se vždy vztahuje ke konkrétnímu dotazu a jeho okolnostem nebo je pouze obecného rázu. Zejména je třeba pamatovat na to, že zde uvedené odpovědi vždy vycházejí z právního stavu ke dni zodpovězení dotazu a nemusí tak být aplikovatelné na Váš konkrétní případ. Doporučujeme tedy zkusit položit dotaz na Bezplatnou právní poradnu nebo se v ideálním případě obraťte se svým právním problémem přímo na advokátní kancelář.