Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Kupující:

 

 

Prodávající:

 

 

Věc:  Odstoupení od kupní smlouvy

 

Vážení,

dne …………………………., jsem od Vás obdržel zboží na základě objednávky č…………… .

Uplatňuji tímto své právo odstoupení od kupní smlouvy dle §53 zákona 40/1964 Sb. v zákonné 14 ti denní lhůtě. Zboží jsem Vám zaslal zpět dne …………………………. . Žádám tímto o vrácení částky …………… Kč v zákonné lhůtě na účet ……………………………………….. vedený u banky ……………… .

 

 

S pozdravem

 

---------------------------