Vzor čestného prohlášení pro opuštění okresu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PRO OPUŠTĚNÍ OKRESU

Já níže podepsaný/á
jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………
adresa: ……………………………………………………………………………………….
číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………


uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště ) v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 299:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

uvádím, že cestuji do místa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

 

Podepsáno
den ……………………………………………………………………..
hodina ………………………………………………………………….

Podpis ………………………………………………………………….