Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC PRO JEDNÁNÍ S FINANČNÍM ÚŘADEM

dle § 441 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Já, níže podepsaný/á …………… …………………, trvale bytem …………….., ………………………….,       RČ: ……………….,

 
jako Zmocnitel
 
zmocňuji tímto
 
pana/í …………… ……………………., trvale bytem ……………, ……………………………………..,                   RČ: ……………….,

 

jako Zmocněnec

 

 

aby mě v plném rozsahu zastupoval/a a činil/a veškeré právní úkony za mě a mým jménem v jednání s finančním úřadem

 

 

 

 

V ............., dne ....................

Výše uvedené zmocnění přijímám,

………………………………                                                                                  ………………………………..

Zmocnitel + jeho podpis                                                                              Zmocněnec + jeho podpis

 

 

Pozn:

§     Tato plná moc je napsán co nejjednodušeji, jelikož dle § 28 daňového řádu má nově finanční úřad možnost Vám plnou moc vrátit k odstranění případných vad, což jistě není žádoucí.

§    Je dobré přecházet sporům a plnou moc časově omezit. Stačí přidat navíc větu např. Platnost této plné moci je do 14.12.2014.