Platnost úředně ověřených podpisu na Slovensku

Dobrý den,  z dědického rozhodnutí jsem majitelka poloviny nemovitosti na Slovensku. Mám zájemce o koupi mé poloviny. Podle informací ze Slovenska to prý nejde udělat elektronickou formou, tedy že by mi kupující zaslal kupní smlouvu, já jí podepsala ověřeným podpisem a poslala zpět, čímž by došlo k platnosti smlouvy. Prý se musím osobně dostavit k notáři k podpisu smlouvy. Což momentálně díky Covidu a opatřením ČR či SK není možné již 5 měsíc. Opravdu musím smlouvu podepisovat osobně 900 kilometrů daleko ? Nebo je v rámci EU elektronická varianta možná a platná ? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Vážená paní,

v rámci bezplatné právní poradny není prostor se do podrobna zabývat právními řády jiných států, každopádně k Vašemu dotazu můžeme uvést následující. Určitě je možné, že to nejde provést elektronickou formou, každopádně skutečnost, že fyzicky podepíšete smlouvu s ověřeným podpisem v ČR a následně opět fyzicky zašlete do SR není elektronická forma. Navíc máme se Slovenskou republikou Smlouvu o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (209/1993 Sb.), která stanovuje ve svém článku 4 vě věci platnosti listin (takže například kupní smlouvy) následující:

1) Listiny, které byly vydány nebo ověřeny jednou smluvní stranou a které jsou opatřeny otiskem úředního razítka a podpisem oprávněné úřední osoby, jsou platné a účinné na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro opisy a překlady listin, které byly ověřeny.

2) Listiny, které se na území jedné smluvní strany považují za veřejné, mají důkazní moc veřejných listin též na území druhé smluvní strany.


Upozorňujeme, že tato odpověď se vždy vztahuje ke konkrétnímu dotazu a jeho okolnostem nebo je pouze obecného rázu. Zejména je třeba pamatovat na to, že zde uvedené odpovědi vždy vycházejí z právního stavu ke dni zodpovězení dotazu a nemusí tak být aplikovatelné na Váš konkrétní případ. Doporučujeme tedy zkusit položit dotaz na Bezplatnou právní poradnu nebo se v ideálním případě obraťte se svým právním problémem přímo na advokátní kancelář.