Neproplacená nevyčerpaná dovolená a náhrada škody zaměstnavatelem

Zdravím, zaměstnavatel mi při ukončení PP neproplatil nevyčerpanou dovolenou, práci přesčas. Dále jsem zjistil, že mi 3 měsíce prováděl neoprávněné srážky ze mzdy. Vše jsem s ním řešil po tel a emailu .,asi měsíc. Nyní jsem mu oznámil vznik škody ve výši 7 575Kč, což představuje vyčíslení újmy majetkové povahy(neoprávněné snížení mzdy) a součet nákladů, které zaměstnanci vznikli v přímé souvislosti s porušením právních povinností zaměstnavatelem (promarněný čas, amortizace IT).Toto zaměstnavatel shledal jako nedůvodné. Jak mám postupovat dál? Jedná se o obecnou odpovědnost zaměstnavatele či § 265 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce odst.1,2?

Odpověď:

Vážený pane,

Vámi uvedený dotaz neobsahuje úplný popis všech skutečností tak, aby na něj bylo možné kompletně odpovědět. Každopádně už první Vámi zmíněný nárok - tj. nevyplacená náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru - je plně po právu a můžete jej po svém zamětnavateli občanskoprávní cestou vymáhat, ostatně stejně jako další nároky, které Vám po právu přísluší nebo mohou příslušet. Nemáme bližší vysvětlení promeškaného času a amrotizace, každopádně Vámi zmíněné ustanovení zákoníku práce je cíleno na obecnou odpovědnost zaměstnavatele za škodu zaměstnanci, přičemž je třeba splnit všechny standardní atributy náhrady škody, tedy v tomto případě 1, vznik škody na jmění zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním těchto úkolů, 2, porušení právních povinností nebo úmyslné jednání proti dobrým mravům a za 3, příčinná souvislost mezi touto škodou a porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Pro bližší představu o plnění pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s jejich plněním odkážeme na ustanovení § 273 a 274 zákoníku práce. Pak je zde i veřejnoprávní rovina, kdy se zaměstnavatel může dopustit různých deliktů, přičemž k jejich případnému prověření je příslušná inspekce práce. Můžete se tedy se svým podnětem obrátit na místně příslušný oblastní inspektorát práce. Navrhujeme tedy, abyste svého zaměstnavatele písemně vyzval k úhradě, poučil jej o tom, jaké jsou Vaše nároky, že jsou po právu a z čeho tak případně usuzujete. Pokud ani tento přístup nebude úspěšný, tak navrhujeme, abyste svůj případ svěřil do rukou odborníků na vymáhání Vašich nároků.


Upozorňujeme, že tato odpověď se vždy vztahuje ke konkrétnímu dotazu a jeho okolnostem nebo je pouze obecného rázu. Zejména je třeba pamatovat na to, že zde uvedené odpovědi vždy vycházejí z právního stavu ke dni zodpovězení dotazu a nemusí tak být aplikovatelné na Váš konkrétní případ. Doporučujeme tedy zkusit položit dotaz na Bezplatnou právní poradnu nebo se v ideálním případě obraťte se svým právním problémem přímo na advokátní kancelář.