Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna online zdarma Vám nabízí možnost zkusit vyřešit Váš jednodušší dotaz z kterékoli oblasti práva online formou.


 

Ke vkládanému dotazu, prosím, uveďtě do kolonek jeho název, celé své jméno a příjmení a platnou emailovou adresu.

Pravidla bezplatné právní poradny online zdarma naleznete v tomto našem článku: JAK FUNGUJE BEZPLATNA PRAVNI PORADNA?

V případě složitějšího dotazu nás můžete zkusit výjimečně kontaktovat na poradna@pravni-rady.eu.

 Z kapacitních důvodů si vyhrazumeme právo smazat dotaz, na který nestihneme zodpovědět do jednoho měsíce od jeho vložení.

Prosíme proto o případnou kontrolu a v případě smazání dotazu z kapacitních důvodů je třeba vložit Váš dotaz znovu.

Děkujeme.

Vaše www.pravni-rady.eu

Napsat novou zprávu

Vyřešte příklad: 2 plus 18 se rovná

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA ONLINE ZDARMA: Rudolf Matuška - Přepis vozidla a jeho odtažení

Dobrý den,
v roce 2012 jsem prodal vozidlo novému majiteli (mám kupní smlouvu a svědka, který byl přímo u předání peněz, klíčů, techničáků, smlouvy a plné moci na přepsání vozidla). V roce 2014(dva roky poté, nový majitel vozidlo odstavil a bylo odtaženo odtahovou službou. Ta se nyní téměř po dvou letech ozvala, že chce abych si vozidlo vyzvedl a zaplatil téměř 120000 za jeho parkování. Já ale již nejsem vlastníkem vozidla. Na jejich námitku, že v registru nadále figuruju, jsem jim poslal smlouvu. Ta ale prý nic neznamená a musím to zaplatit já a pak teprve žádat u soudu o peníze od nového majitele. To mi ale nepříjde jako právně správné: mám smlouvu i svědka. Jak je třeba postupovat?
Děkuji

Odpověď:

Vážený pane Matuško,

předně je třeba říci, že jste svým jednáním, ačkoliv bylo vedeno v dobré víře, že se nový vlastník o změnu údaju v registru motorových vozidel postrará, porušil povinnost, kterou Vám ukládá zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, když jste motorové vozidlo neodhlásil na nového vlastníka. Jsme si však vědomi skutečnosti, že toto byla poměrně běžná praxe, kterou s účinností od 01. 01. 2015 (ačkoliv poněkud něštastně) přerušila novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zápis do registru silničních vozidel nemá konstitutivní účinky, takže jinými slovy nemá tento zápis vliv na vznik vlastnického práva k motorovému vozidlu, k jehož nabytí dochází typicky tradicí (neboli předáním věci novému vlastníkovi). Váš postup byl tedy v zásadě správný, když jste odtahové službě nahlásil, že jste již v dané době nebyl vlastníkem vozidla a následně jí tuto skutečnost doložil i kupní smlouvou. Bez součinnosti nového vlastníka vozidla není možné, abyste údaj uvedený v registru vozidel jakkoliv změnil. Odtahová služba by nyní měla vymáhat dlužnou částku po novém vlastníkovi vozidla a nikoliv po Vás, neboť k přechodu vlastnického práva prokazatelně došlo, kdy tuto skutečnost jste schopen osvědčit nejen kupní smlouvou, ale současně i svědeckou výpovědí.

Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


úterý 29. březen 2016
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA ONLINE ZDARMA: Zdeněk Ceplecha - Vrácení daru - peněz

Dobrý den, 

obrací se na Vás s prosbou rady. Pročítal jsem případů, ale každý je v něčem jiný a tudíž se liší i řešení.

Můj případ je takový, že jsem se svou matkou bydlel v bytě v Praze. Měli jsme neshody, a tak jsem se odstěhoval do podnájmu, a i nadále se snažil své matce finančně pomáhat. Vše cca po 3měsících ustálo, a já se nastěhoval zpět. Po nějakém čase (v řádu měsíců) jsem si našetřil nějaké peníze a rozhodl se vzít hypotéku a s přítelkyní koupit rodinný dům. Moje matka přišla s návrhem, že by prodala byt, a peníze mi dala na rekonstrukci, pod podmínkou, že zde bude bydlet také. Vybrali jsme tedy dvoupatrový dům, matka mi nechala rovnou z advokátní úschovy z prodeje bytu poslat peníze na můj účet. Jedná se o částku 1.438.000,-. Smlouvu jsme žádnou neuzavřeli písemně, pouze ústní dohodou.

Po propočtech nákladů jsme se dohodli na "nájemném" 4.000,-, které mi dala 2x a poté se rozhodla dávat 3.000,-, které nepokryjí veškeré náklady s užíváním domu, ale myšlence zbytečných hádek jsem byl "nucen" souhlasit. Zbytek nákladů tedy platíme s přítelkyní (např. poplatky obci, pes, popelnice, atd..)

Dále jsme se dohodli, že budeme společně bydlet v přízemí domu a po rekonstrukci patra, přenecháme celé přízemí matce a já s přítelkyní se přestěhujeme do patra. Peníze se již investovaly do domu, který byl ve špatném stavu a na patro peníze nezbyly. Rekonstrukce patra tedy probíhá nárazově po našetření větší částky peněz. Teď se matka rozhodla, že se chce odstěhovat a chce vrátit peníze z prodeje bytu. Ty pochopitelně nemám a se stávající částkou splátky na hypotéku si nemohu dovolit další úvěr abych jí vyplatil požadované peníze.

Společně v domě bydlíme necelé 2roky. V červenci 2014 byly přijaty peníze na můj účet..

Četl jsem, že může požádat o vrácení daru tzv. z nouze. Pracuje a dostává minimální mzdu na účet  8.900,- a zbytek bez dokladu na ruku. Cca zaplatí za dopravu do práce 3.000,-.

Upozorňuji, že se k ní nechováme nijak zle a z důvodu hádek jsme se jí začali v zájmu klidu a plynulém pokračování rekonstrukce vyhýbat. Přecházíme i to, že nám s ničím nepomáhá, jak manuálně, tak finančně (kromě 3.000,- na část nákladů).

Na darování peněz není uzavřena žádná smlouva, vše bylo dohodnuto ústně. Z mé strany mám na darování peněz 2svědky, kterými jsou má přítelkyně a její otec, který nám pomáhá s rekonstrukcí. Matka bude mít plno "falešných" svědků z práce. Dříve jsem tam také pracoval a vím jak to tam chodí, "ruka, ruku myje".

Může moje matka požadovat vrácení peněz když se chce stěhovat z vlastní vůle? Nikdo jí odsud nevyhání. Prosím o radu jak se v této situaci zachovat. 

Děkuji předem za odpověď. S pozdravem Ceplecha Z.

 Odpověď:

Vážený pane Ceplecho,

v souladu s ustanovením § 2057 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen "OZ") absence písemné formy darovací smlouvy nezpůsobuje její neplatnost, takže můžeme vycházet z toho, že mezi Vámi a Vaší matkou byla platně uzavřena ústní darovací smlouva na 1.438.000,- Kč, čehož dokladem je mimojiné i ta skutečnost, že k došlo k převedení daru, tedy finančních prostředků na Váš účet. Pro účely posouzení Vámi nastíněného problému není třeba se věnovat záležitosti ,,svědků každé ze smluvnách stran´´, když je představitelné, že svědci každé strany by mohli tvrdit různé či protichůdné informace, které by však zakládaly pouze otázku spornosti případných, řekneme detailů a vedlějších ujednání smlouvy, avšak nikoli smlouvy a její platnosti jako takové. Důležitou otázkou je nyní skutečnost, že Vaše matka pořaduje vrácení pěněz (daru) zpět a tedy posouzení, zda má na to nárok a za jakých podmínek. Na navrácení daru pamatuje ustanovení § 2068 NOZ, které stanovuje, že v případě, kdyby Vaše matka upadla po darování do takové nouze, že by neměla ani na vlastní nutnou výživu, tak by opravdu mohla požadovat vrácení daru, avšak pouze v tom rozsahu, v jakém se jí nedostává prostředků k uvedené výžive, což by však si zároveň Vaše matka neměla samazpůsobit úmyslně či hrubou nedbalostí (ust. § 2071 NOZ) a navíc je třeba podotknout, že se této povinnosti můžete zprostit dále tím, že jí budete poskytovat, co je k výživě třeba. Vaše situace jistě není jednoduchá reálně ani právně a není možné Vám poskytnout řešení, které by bylo možno zhodnotit jako stoprocentně jisté. Každopádně je třeba mít na paměti základní zásadu neodvolatelnosti darování, takže v případě, kdyby se měl posuzovat tento případ například před soudem, tak by výklad měl být spíše restriktivní výklad, a to navíc se zřetelem k tomu, že v současné době Vaší matce poskytujete bydlení a plno jiných služeb a s jejím příjmem se tak její současná situace ani nemůže hodnotit jako nouze zmíněná výše uvedeným ustanovením § 2068 NOZ.

Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma. 


neděle 20. březen 2016
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA ONLINE ZDARMA: Miloslav Bajer - úraz

Prosím o radu.Pracoval jsem v jedné firmě v Rudné u prahy jako řidič vysokozdvižného vozíku na dohodu o pracovní činnosti necelý 1měsíc.Ve středu 16.3.2016 jsem měl po lékařské prohlídce podepsat pracovní smlouvu jako kmenový zaměstnanec.Bohužel v ranních hodinách jsem měl těžký úraz na prstech levé nohy načež mi v motolské nemocnici amputovali malíček a bylo mi řečeno že přijdu i o palec.Mistr v práci mi sdělil že nemám nárok na žádné odškodnění.Bezpečnost práce jsem sice podepsal,ale naeobdržel jsem žádný pracovní oděv ani obuv.Nohu mi vozík rozmačkl o sloup.Alkohol ani nic podobného v tom nebylo.Jsem v těžké životní situaci,právní zastoupení si nemohu dovolit a momentálně jsem upoután na lůžku.Zaměstnavatel dle slov mistra dává od všeho ruce pryč.Děkuji předem za každou pomoc.M.Bajer 23let. 

Odpověď:

Vážený pane Bajere,

předně je třeba říci, že pracovní úraz, který se stal zaměstnanci, jenž vykonává práci podle dohody o pracovní činnosti, se posuzuje, jako kdyby se stal v pracovním poměru. Vzhledem ke skutečnosti, že k úrazu došlo zjevně, jak popisujete, nezávisle na Vaší vůli, krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů a při plnění pracovních úkolů, tak by se o pracovní úraz jednat mělo, avšak o uznání úrazu za pracovní rozhoduje zaměstnavatel. Bude nyní na zaměstnavateli, aby vznik daného úrazu důkladně prošetřil a zjistil tak přesně průběh nehodového děje. Váš nárok na odškodnění bude v tomto případě ovliněn zejména tím, zdali jste svým jednáním porušil pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ( dále jen "pravidla BOZP"). Porušení pravidel BOZP nemusí mít nutně za následek to, že Váš nárok na odškodnění zaniká, ale může na základě zjištění porušení těchto pravidel dojít ke krácení Vašeho nároku na odškodné.

Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma. 


čtvrtek 17. březen 2016
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA ONLINE ZDARMA: Lukáš Votruba - Dohoda o provedení práce

Dobrý den, pokud přesáhnu nevědomě 300 odpracovaných hodin za rok, jaké právní důsledky nebo postihy to má vůči mé osobě? Velice děkuji za odpověď. Votruba

Odpověď:

Vážený pane Votrubo,

v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů nesmí u dohody o provedení práce rozsah práce v kalendářním roce přesáhnout 300 hodin. V případě, že k tomuto již došlo, pak bude sankce směřovat vůči zaměstnavateli, kterému hrozí, pokud se jedná o fyzickou osobu a k porušení povinnosti nedošlo v rámci podnikatelské činnosti, dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) ve spojení s odst. 2 písm. c) téhož ustanovení zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o inspekci práce") peněžitá pokuta do výše 2.000.000,- Kč. V případě, že je zaměstnavatel pravnickou osobou či fyzickou osobou, kdy porušení povinnosti došlo v rámci podnikatelské činnosti, pak bude sankcionován pokutou do stejné maximální výše, avšak dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) ve spojení s odst. 2 písm. c) téhož ustanovení zákona o inspekci práce.

Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 16. březen 2016
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA ONLINE ZDARMA: Marie Vochozková - Sousedské vztahy - Imise kouře

Dobrý den, máme problém s bezohledným sousedem. Bydlíme v bytě v bytovém domě SVJ. Soused kouří v garáži, kterou má přímo pod okny naší ložnice. Natáhl si tam kabel, sedí tam u kompu celé dny i noci a kouří jednu cigaretu od druhé. Vrata má neustále otevřená. V létě a i v těch největších mrazech v zimě tam sedí celé noci. Veškerý dým a zápach jde přímo nám do ložnice, vedle je dětský pokoj a tam to jde také. Vyvětrat i v zimě, nebo v létě spát při otevřeném okně je prakticky nemožné. Snažila jsem se s ním domluvit; ale zbytečně, je kuřák a kouřit bude, prostě musí. Občas vrata zavře, ale jakmile je opět otevře, vyvalí se doslova atomový hřib. Nemám čas ani náladu neustále kontrolovat a kalkulovat, kdy tam je a kdy ne, jestli uprostřed noci odchází nebo tam jde, abych mohla alespoň na chvilku pustit domu čerstvý vzduch. Mám problémy s průduškami a syn (10let) také. Ten neustálý zápach je velmi nepříjemný, obtěžuje nás to. Existuje vůbec nějaká možnost, jak se bránit? Jsem už opravdu zoufalá, co krajská hygiena? - jediný, co mě teď napadá. Vůbec nevím, kam se obrátit s prosbou o pomoc. Bezplatná právní poradkyně, která jednou do měsíce bývá ve městě řekla, že je ve své garáži a může si tam dělat co chce. Je to vůbec možné?! Já nemám právo kvůli němu ve svém bytě větrat a dýchat? (Z druhé strany bytu - obývák a kuchyně - jsou okna do velmi frekventované ulice, vzhledem k tomu, že jsme z této strany ve zvýšeném přízemí, lze zde větrat jen omezeně kvůli nadměrné prašnosti. Z druhé strany - ložnice a dětský pokoj je krytý dvůr, částečně zatravněný -  ideální pro celodenní větrání, bohužel kvůli zápachu a dýmu z cigaret nemožné).

Děkuji za jakoukoli radu.

Odpověď:

Vážená paní Vochozková,

Vámi popsaný problém je ukázkou různé kvality právních služeb v České republice (podřazujeme i poskytování právních služeb zdarma tzv. pro bono). Paní z Vaší bezplatné právní poradny patrně zapomněla i jednu z prvních pouček o vlastnickém právu z právnické fakulty, kdy vlastnické právo sice působí erga omnes (vůči všem), ale tam, kde končí vlastnické právo jednoho, tam začíná právo druhého. Obecně se tedy Vámi popsaná problematika dá jednoduše podřadit pod ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde se jasně stanovuje následující: 

§ 1013
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

Ve Vaše případě je potom klíčovým pojmem stanovení míry přiměřené místním poměrům. Je to pojem, který můžete zkusit sama odhadnout podle okolí a podle rozsahu imisí. Pokud opravdu seznáte, že tato míra je překročena, tak navrhujeme ještě zkusit znovu sousedovi domluvit s odkazem na výše uvedené zákonné ustanovení. Pokud však ani toto nebude způsobilé změny situace, tak Vám nezbyde, než se pokusit obrátit na soud s negatorní žalobou, kde budete po sousedovi požadovat, aby se zdržel výše uvedeného jednání.

Děkujeme za projevenou důvěru a využití naší bezplatné právní poradny online zdarma.


úterý 15. březen 2016
 

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Rudolf Matuška - Přepis vozidla a jeho odtažení

  Dobrý den,
  v roce 2012 jsem prodal vozidlo novému majiteli (mám kupní smlouvu a svědka, který byl přímo u předání peněz, klíčů, techničáků, smlouvy a plné moci na přepsání vo...
  úterý 29. březen 2016

   

 • Zdeněk Ceplecha - Vrácení daru - peněz

  Dobrý den,
  obrací se na Vás s prosbou rady. Pročítal jsem případů, ale každý je v něčem jiný a tudíž se liší i řešení.
  Můj případ je takový, že jsem se svou matkou b...
  neděle 20. březen 2016

   

 • Miloslav Bajer - úraz

  Prosím o radu.Pracoval jsem v jedné firmě v Rudné u prahy jako řidič vysokozdvižného vozíku na dohodu o pracovní činnosti necelý 1měsíc.Ve středu 16.3.2016 jsem měl po lékařské pro...
  čtvrtek 17. březen 2016

   

 • Lukáš Votruba - Dohoda o provedení práce

  Dobrý den, pokud přesáhnu nevědomě 300 odpracovaných hodin za rok, jaké právní důsledky nebo postihy to má vůči mé osobě? Velice děkuji za odpověď. Votruba
  Odpověď:
  V...
  středa 16. březen 2016

   

 • Marie Vochozková - Sousedské vztahy - Imise kouře

  Dobrý den, máme problém s bezohledným sousedem. Bydlíme v bytě v bytovém domě SVJ. Soused kouří v garáži, kterou má přímo pod okny naší ložnice. Natáhl si tam kabel, sedí tam u kom...
  úterý 15. březen 2016

   

 • SLEJŠKOVÁ Marie - Darovací smlouva

  Dobrý den,
  ráda bych věděla, zdai peníze za prodanou chatu, kterou manžel vlastnil před naším sňatkem, spadají do jeho výlučného vlastnictví, nebo spadají do SJM. Jedná se p...
  pondělí 14. březen 2016

   

 • Jiřina Uzlová - dotaz na "darovací smlouvu"

  Dobrý den,
  měla bych na Vás dotaz. Když podepíši "Darovací smlouvu" a "obdarovaný" nebude moci platit, nebude nám hrozit exekuce nebo jiné postihy? Jsme důchodci a vnuk nás ...
  neděle 13. březen 2016

   

 • Helena Břenková - výpověď

  Dobrý den.
  zajímalo by mne, zda v případě kdy jsem ve zkušební době, zašlu emailem o víkendu zrušení pracovní pracovního poměru musím v pondělí ještě nastoupit na směnu. ...
  sobota 12. březen 2016

   

 • Jindřich Vondrák - dluh

  Dobrý den,
  měl bych dotaz jak postupovat při vymáhání dluhu. V roce 2007 jsme půjčili manželčině mámě 500 000,- na vyplacení sourozence s tím až se nemovitost prodá dluh uhr...
  sobota 12. březen 2016

   

 • Aleksandra Kotrys - ukončení smlouvy a zápočtový list

  Dobrý den, V roce 2014 byla jsem zaměstnana v nějaké společnosti, chtěla jsem několik krát rozvázat spolupráce kvůli tomu, že majitel nevyplatil mi mzdy. Žadala jsem taky učetní ka...
  pátek 11. březen 2016

   

 • Dědictvi družky

   Dobrý den,mojí tetě (české občanství, 81 let), minulý rok zemřel její druh (německé občanství), s kterým prožila celý její život v ČR a kde také měli trvalé bydliště. Má teta dle ...
  pátek 11. březen 2016

   

 • Pavel Charvát - Rozdíl mezi trestným činem a zločinem

  Dobrý den,
  někde jsem zaznamenal, že se používá termín trestný čin a v jiných případech zločin. Jaký je v tom rozdíl? Jedná se o zaměnitelné termíny? Děkuji.
  Odpověď:...
  úterý 8. březen 2016

   

 • Veronika Veberová - Hlášení vyúčtování po zemřelém, bez dědiců.

  Dobrý den, jsme společnost, která pronajímá byty seniorům. Často se stává, že senioři zemřou, a nemáme žádný kontakt na případné pozůstalé, nebo pozůstalé nemají a dostala se k nám...
  úterý 8. březen 2016

   

 • Marcela Horáková - Nedodržení smluveného obchodu

  Dobrý den, potřebovala bych poradit na internetovém portálu bazos.cz, jsem si našla inzerát na koupi Xboxu, s paní jsem se na všem domluvila a poslala ji dne 11.1.2016 peníze na úč...
  pondělí 7. březen 2016

   

 • Aleš Rajniger - Přepis nemovitosti

  Dobrý den,
  Mám pouze stručnou otázku: Při převodu nemovitosti z jedné osoby na druhou bylo použito neplatného dokladu (občanský průkaz po kadukaci cca 6 měs.) U notáře proš...
  pondělí 7. březen 2016

   

 • Michaela Velebilová - Úprava alimentu

  Dobry den,muj manzel ma z predchoziho vztahu dve deti 8 a 2 roky.Od soudu ma dane alimenty ve vysi 2000 a 1000kc,ktere maji byt pro jejich potrebu.Bohuzel jejich matka s temito pen...
  pondělí 7. březen 2016

   

 • Tomáš Abraham - Reklamace zboží

  V pátek 4. 3. jsme si vyzvedli na poště balík zboží (přesněji zahradního nábytku) zakoupeného v internetovém obchodě avenberg.cz po rozbalení jsme ale uviděli, že je u zahradního k...
  neděle 6. březen 2016

   

 • Vladimír Lorejs - Nechutné praktiky mobilních operátorů?!!!

  Dobrý den pane doktore, mám problém se svým nejmenovaným mobilním operátorem. Jelikož podnikám a mám ve firmě více čísel, tak jsem po několika letech uzavřel rámcovou smlouvu s nov...
  neděle 6. březen 2016

   

 • Kateřina Navrátilová - Mzda

  Dobrý den, můj šéf mi zničeho nic změnil výplatní pásku ze 17 000 hrubého na 11 000 hrubého. Stím že nebude za mě tolik odvádět a zbytek dostanu bokem. Změněnou smlouvu jsem mu nep...
  středa 2. březen 2016

   

 • Pavla Steifová - Výživné

  Dobrý den, mám dotaz ohledně výživného na mou dcerku.
  chtěla jsem se zeptat zda má cenu vyhmáhat výživné na dítě určené soudem. dítěti je 6 let, ale otec nemá zájem o styk, ...
  středa 2. březen 2016

   

 • Pavel Foldyna - Výpověd

  Dobrý den
  Chtěl bych se zeptat jestli mohu po dobu mé nemocenské podat dvouměsíční výpověď zaměstnavateli .
  Děkuji za odpověď : Foldyna
  Odpověď:
  Vážený ...
  úterý 1. březen 2016

   

 • Patrik Egert - Mimosoudní řešení spořebitelských sporů

  Dobrý den. Našel jsem na Vás odkaz na Facebooku jedné mojí známe, které jste prý docela dobře poradili. Jsem malý podnikatel - OSVČ a mám jeden malý kamenný obchod s textilem a k t...
  čtvrtek 25. únor 2016

   

 • Eliška Žáková - Přebalovací místnosti a přebalovací pulty v obchodním centru

  Dobrý den, minulý víkend jsme byli s manželem za mými rodiči na severní moravě a v neděli jsme se vydali do jednoho menšího nákupního centra. Protože máme velmi malé dítě, tak jsem...
  středa 24. únor 2016

   

 • Karel Koláček - Insolvenční zákon

  Dobrý den.
  Prosím Vás o vysvětlení-jak poznám zajištěného a nezajištěného věřitele. Kdo je kdo?
  Předem děkuji
  Odpověď:
  Vážený pane Koláčku,
  zákon...
  neděle 21. únor 2016

   

 • Je pomluva trestný čin?

  Přeji Vám hezký den, vážím si vašeho času, rád bych to zkrátil, ale pro plné pochopení to tak zcela nepůjde.. Tvořím webové stránky, eshopy, portály, aplikace. Dostal jsem se do ne...
  středa 2. duben 2014

   

 • Trestny cin pomluvy

  Dobrý den, mohu podat trestní oznámeni pro pomluvu, pokud o mě jeden manželský pár říká, ze mám milence? Byla jsem s ním údajně i viděna. Vše sdělili nejenom manželovi, ale už manž...
  pondělí 24. březen 2014

   

 • Karel Vavůrek - Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...
  úterý 3. prosinec 2013

   

 • Jan Pulchart - 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...
  úterý 15. říjen 2013

   

 • Vladimír Smolec - zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...
  neděle 13. říjen 2013

   

 • Roman Plíšek - Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...
  pátek 20. září 2013

   

Reklama