Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 4251
Uznání dluhu 2926
Smlouva o nájmu nebytových prostor 3895
Smlouva o umístění dočasných staveb 2586
Konkurenční doložka 2349
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 2142
Smlouva o postoupení pohledávek 2001
Darovací smlouva na automobil 12793
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 2715
Vzor pracovní smlouvy 2156
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 2093
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 2659
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 2641
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 1902
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 2699
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 1868
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 2064
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 1842
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 2638
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 1733
Darovací smlouva movitá věc 5009
Smlouva o peněžité půjčce 8384
Žádost o příplatek k důchodu 3891
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 4655
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5413
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 3343
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 5939
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 3979
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 4374
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 30316
Odstoupení od kupní smlouvy 5890
Darovací smlouva na nemovitost 11390
Darovací smlouva 7210
Vzor vistasměnky cizí 4862
Vzor vistaměnky vlastní 6095
Vzor fixní směnky vlastní 5775
Vzor fixní směnky cizí 5358
Generální plná moc - NOZ 33799
Dohoda o provedení práce 9403
Dohoda o pracovní činnosti 5163
Kupní smlouva na automobil 11367

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama