Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 749
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 7618
Uznání dluhu 5274
Smlouva o nájmu nebytových prostor 6427
Smlouva o umístění dočasných staveb 5038
Konkurenční doložka 4272
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 3946
Smlouva o postoupení pohledávek 3816
Darovací smlouva na automobil 20067
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 4367
Vzor pracovní smlouvy 3721
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 3692
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 5028
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 4530
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 3311
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 4937
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 3396
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 4316
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 3373
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 5174
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 3705
Darovací smlouva movitá věc 7042
Smlouva o peněžité půjčce 10041
Žádost o příplatek k důchodu 5542
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 6975
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7792
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 4983
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 8853
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 5535
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 5815
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 34326
Odstoupení od kupní smlouvy 7558
Darovací smlouva na nemovitost 14021
Darovací smlouva 8768
Vzor vistasměnky cizí 6431
Vzor vistaměnky vlastní 7703
Vzor fixní směnky vlastní 7708
Vzor fixní směnky cizí 7279
Generální plná moc - NOZ 38561
Dohoda o provedení práce 11181
Dohoda o pracovní činnosti 6670
Kupní smlouva na automobil 14043

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama