Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 3776
Uznání dluhu 2608
Smlouva o nájmu nebytových prostor 3506
Smlouva o umístění dočasných staveb 2325
Konkurenční doložka 2131
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 1920
Smlouva o postoupení pohledávek 1874
Darovací smlouva na automobil 10995
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 2485
Vzor pracovní smlouvy 1989
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 1910
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 2477
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 2405
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 1727
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 2385
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 1697
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 1869
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 1670
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 2346
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 1574
Darovací smlouva movitá věc 4706
Smlouva o peněžité půjčce 8149
Žádost o příplatek k důchodu 3685
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 4382
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5100
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 3210
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 5675
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 3800
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 4205
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 29665
Odstoupení od kupní smlouvy 5710
Darovací smlouva na nemovitost 11118
Darovací smlouva 7077
Vzor vistasměnky cizí 4677
Vzor vistaměnky vlastní 5910
Vzor fixní směnky vlastní 5619
Vzor fixní směnky cizí 5118
Generální plná moc - NOZ 32998
Dohoda o provedení práce 9170
Dohoda o pracovní činnosti 5040
Kupní smlouva na automobil 11047

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama