Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 608
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 7407
Uznání dluhu 5124
Smlouva o nájmu nebytových prostor 6270
Smlouva o umístění dočasných staveb 4864
Konkurenční doložka 4192
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 3850
Smlouva o postoupení pohledávek 3661
Darovací smlouva na automobil 19771
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 4276
Vzor pracovní smlouvy 3634
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 3602
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 4910
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 4455
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 3231
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 4843
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 3315
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 4136
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 3284
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 5025
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 3550
Darovací smlouva movitá věc 6947
Smlouva o peněžité půjčce 9957
Žádost o příplatek k důchodu 5461
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 6874
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7630
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 4905
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 8742
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 5458
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 5743
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 34100
Odstoupení od kupní smlouvy 7469
Darovací smlouva na nemovitost 13851
Darovací smlouva 8681
Vzor vistasměnky cizí 6350
Vzor vistaměnky vlastní 7608
Vzor fixní směnky vlastní 7618
Vzor fixní směnky cizí 7189
Generální plná moc - NOZ 38338
Dohoda o provedení práce 11101
Dohoda o pracovní činnosti 6589
Kupní smlouva na automobil 13868

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama