Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 84
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 6711
Uznání dluhu 4599
Smlouva o nájmu nebytových prostor 5740
Smlouva o umístění dočasných staveb 4229
Konkurenční doložka 3863
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 3489
Smlouva o postoupení pohledávek 3084
Darovací smlouva na automobil 18954
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 3924
Vzor pracovní smlouvy 3288
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 3263
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 4502
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 4140
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 2914
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 4453
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 3000
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 3496
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 2931
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 4494
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 2966
Darovací smlouva movitá věc 6606
Smlouva o peněžité půjčce 9619
Žádost o příplatek k důchodu 5121
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 6410
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7039
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 4552
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 8305
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 5130
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 5440
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 33280
Odstoupení od kupní smlouvy 7127
Darovací smlouva na nemovitost 13251
Darovací smlouva 8347
Vzor vistasměnky cizí 5994
Vzor vistaměnky vlastní 7257
Vzor fixní směnky vlastní 7222
Vzor fixní směnky cizí 6789
Generální plná moc - NOZ 37602
Dohoda o provedení práce 10775
Dohoda o pracovní činnosti 6262
Kupní smlouva na automobil 13274

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama