Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 934
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 7852
Uznání dluhu 5445
Smlouva o nájmu nebytových prostor 6603
Smlouva o umístění dočasných staveb 5229
Konkurenční doložka 4366
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 4057
Smlouva o postoupení pohledávek 4004
Darovací smlouva na automobil 20346
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 4459
Vzor pracovní smlouvy 3820
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 3789
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 5144
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 4625
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 3403
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 5042
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 3485
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 4543
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 3469
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 5315
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 3894
Darovací smlouva movitá věc 7141
Smlouva o peněžité půjčce 10134
Žádost o příplatek k důchodu 5641
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 7118
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7998
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 5081
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 8983
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 5632
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 5905
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 34600
Odstoupení od kupní smlouvy 7653
Darovací smlouva na nemovitost 14216
Darovací smlouva 8869
Vzor vistasměnky cizí 6520
Vzor vistaměnky vlastní 7799
Vzor fixní směnky vlastní 7806
Vzor fixní směnky cizí 7382
Generální plná moc - NOZ 38750
Dohoda o provedení práce 11270
Dohoda o pracovní činnosti 6767
Kupní smlouva na automobil 14212

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama