Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 341
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 7056
Uznání dluhu 4855
Smlouva o nájmu nebytových prostor 6004
Smlouva o umístění dočasných staveb 4539
Konkurenční doložka 4019
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 3669
Smlouva o postoupení pohledávek 3367
Darovací smlouva na automobil 19345
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 4092
Vzor pracovní smlouvy 3472
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 3446
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 4716
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 4305
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 3079
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 4667
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 3164
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 3808
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 3106
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 4742
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 3252
Darovací smlouva movitá věc 6790
Smlouva o peněžité půjčce 9797
Žádost o příplatek k důchodu 5296
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 6669
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7331
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 4742
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 8535
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 5289
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 5598
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 33709
Odstoupení od kupní smlouvy 7309
Darovací smlouva na nemovitost 13542
Darovací smlouva 8516
Vzor vistasměnky cizí 6181
Vzor vistaměnky vlastní 7446
Vzor fixní směnky vlastní 7417
Vzor fixní směnky cizí 6991
Generální plná moc - NOZ 37999
Dohoda o provedení práce 10946
Dohoda o pracovní činnosti 6439
Kupní smlouva na automobil 13562

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama