Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 1322
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 8389
Uznání dluhu 5813
Smlouva o nájmu nebytových prostor 6986
Smlouva o umístění dočasných staveb 5645
Konkurenční doložka 4578
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 4283
Smlouva o postoupení pohledávek 4365
Darovací smlouva na automobil 21030
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 4675
Vzor pracovní smlouvy 4042
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 4008
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 5462
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 4862
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 3614
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 5276
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 3686
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 4959
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 3686
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 5595
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 4247
Darovací smlouva movitá věc 7376
Smlouva o peněžité půjčce 10344
Žádost o příplatek k důchodu 5855
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 7367
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 8387
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 5294
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 9260
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 5851
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 6114
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 35170
Odstoupení od kupní smlouvy 7872
Darovací smlouva na nemovitost 14618
Darovací smlouva 9090
Vzor vistasměnky cizí 6727
Vzor vistaměnky vlastní 8022
Vzor fixní směnky vlastní 8048
Vzor fixní směnky cizí 7618
Generální plná moc - NOZ 39136
Dohoda o provedení práce 11496
Dohoda o pracovní činnosti 6980
Kupní smlouva na automobil 14601

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama