Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 6139
Uznání dluhu 4163
Smlouva o nájmu nebytových prostor 5250
Smlouva o umístění dočasných staveb 3769
Konkurenční doložka 3477
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 3147
Smlouva o postoupení pohledávek 2697
Darovací smlouva na automobil 18104
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 3589
Vzor pracovní smlouvy 2960
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 2952
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 4061
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 3801
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 2621
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 4048
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 2687
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 3081
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 2621
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 4050
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 2576
Darovací smlouva movitá věc 6232
Smlouva o peněžité půjčce 9311
Žádost o příplatek k důchodu 4812
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 5915
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6586
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 4203
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 7800
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 4839
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 5165
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 32635
Odstoupení od kupní smlouvy 6800
Darovací smlouva na nemovitost 12782
Darovací smlouva 8041
Vzor vistasměnky cizí 5693
Vzor vistaměnky vlastní 6953
Vzor fixní směnky vlastní 6851
Vzor fixní směnky cizí 6439
Generální plná moc - NOZ 36911
Dohoda o provedení práce 10438
Dohoda o pracovní činnosti 5954
Kupní smlouva na automobil 12790

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama