Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 5818
Uznání dluhu 3907
Smlouva o nájmu nebytových prostor 4999
Smlouva o umístění dočasných staveb 3512
Konkurenční doložka 3190
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 2914
Smlouva o postoupení pohledávek 2513
Darovací smlouva na automobil 17625
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 3404
Vzor pracovní smlouvy 2764
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 2749
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 3815
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 3606
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 2450
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 3824
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 2470
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 2879
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 2443
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 3797
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 2393
Darovací smlouva movitá věc 6004
Smlouva o peněžité půjčce 9133
Žádost o příplatek k důchodu 4629
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 5649
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6338
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 4010
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 7399
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 4667
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 5004
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 32212
Odstoupení od kupní smlouvy 6609
Darovací smlouva na nemovitost 12498
Darovací smlouva 7857
Vzor vistasměnky cizí 5514
Vzor vistaměnky vlastní 6757
Vzor fixní směnky vlastní 6614
Vzor fixní směnky cizí 6204
Generální plná moc - NOZ 36492
Dohoda o provedení práce 10224
Dohoda o pracovní činnosti 5768
Kupní smlouva na automobil 12504

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama