Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 9100
Uznání dluhu 6298
Smlouva o nájmu nebytových prostor 7560
Smlouva o umístění dočasných staveb 6208
Konkurenční doložka 4855
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 4527
Smlouva o postoupení pohledávek 4866
Darovací smlouva na automobil 22010
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 4950
Vzor pracovní smlouvy 4289
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 4239
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 5874
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 5115
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 3845
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 5553
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 3923
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 5541
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 3988
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 5981
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 4751
Darovací smlouva movitá věc 7620
Smlouva o peněžité půjčce 10590
Žádost o příplatek k důchodu 6111
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 7664
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 8874
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 5521
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 9640
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 6065
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 6345
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 36025
Odstoupení od kupní smlouvy 8108
Darovací smlouva na nemovitost 15167
Darovací smlouva 9319
Vzor vistasměnky cizí 6967
Vzor vistaměnky vlastní 8262
Vzor fixní směnky vlastní 8335
Vzor fixní směnky cizí 7901
Generální plná moc - NOZ 39680
Dohoda o provedení práce 11747
Dohoda o pracovní činnosti 7225
Kupní smlouva na automobil 15229

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama