Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 6365
Uznání dluhu 4342
Smlouva o nájmu nebytových prostor 5442
Smlouva o umístění dočasných staveb 3938
Konkurenční doložka 3637
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 3287
Smlouva o postoupení pohledávek 2848
Darovací smlouva na automobil 18455
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 3726
Vzor pracovní smlouvy 3092
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 3078
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 4240
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 3933
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 2731
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 4209
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 2817
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 3249
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 2748
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 4233
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 2723
Darovací smlouva movitá věc 6392
Smlouva o peněžité půjčce 9439
Žádost o příplatek k důchodu 4938
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 6132
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 6761
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 4340
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 8058
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 4959
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 5278
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 32920
Odstoupení od kupní smlouvy 6929
Darovací smlouva na nemovitost 12957
Darovací smlouva 8157
Vzor vistasměnky cizí 5813
Vzor vistaměnky vlastní 7083
Vzor fixní směnky vlastní 6996
Vzor fixní směnky cizí 6592
Generální plná moc - NOZ 37183
Dohoda o provedení práce 10578
Dohoda o pracovní činnosti 6078
Kupní smlouva na automobil 12973

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama