Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 5053
Uznání dluhu 3389
Smlouva o nájmu nebytových prostor 4482
Smlouva o umístění dočasných staveb 3010
Konkurenční doložka 2687
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 2497
Smlouva o postoupení pohledávek 2244
Darovací smlouva na automobil 16201
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 3079
Vzor pracovní smlouvy 2435
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 2427
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 3294
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 3195
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 2154
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 3298
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 2152
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 2459
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 2141
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 3270
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 2036
Darovací smlouva movitá věc 5460
Smlouva o peněžité půjčce 8719
Žádost o příplatek k důchodu 4222
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 5113
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5854
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 3640
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 6573
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 4286
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 4650
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 31278
Odstoupení od kupní smlouvy 6225
Darovací smlouva na nemovitost 11848
Darovací smlouva 7460
Vzor vistasměnky cizí 5141
Vzor vistaměnky vlastní 6379
Vzor fixní směnky vlastní 6182
Vzor fixní směnky cizí 5796
Generální plná moc - NOZ 35277
Dohoda o provedení práce 9764
Dohoda o pracovní činnosti 5400
Kupní smlouva na automobil 11895

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama