Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 1646
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 8789
Uznání dluhu 6109
Smlouva o nájmu nebytových prostor 7326
Smlouva o umístění dočasných staveb 6001
Konkurenční doložka 4736
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 4455
Smlouva o postoupení pohledávek 4663
Darovací smlouva na automobil 21641
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 4858
Vzor pracovní smlouvy 4219
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 4177
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 5708
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 5025
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 3785
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 5453
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 3859
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 5298
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 3884
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 5831
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 4551
Darovací smlouva movitá věc 7540
Smlouva o peněžité půjčce 10520
Žádost o příplatek k důchodu 6043
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 7562
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 8670
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 5457
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 9479
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 6011
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 6281
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 35611
Odstoupení od kupní smlouvy 8045
Darovací smlouva na nemovitost 14958
Darovací smlouva 9260
Vzor vistasměnky cizí 6891
Vzor vistaměnky vlastní 8186
Vzor fixní směnky vlastní 8245
Vzor fixní směnky cizí 7823
Generální plná moc - NOZ 39480
Dohoda o provedení práce 11677
Dohoda o pracovní činnosti 7150
Kupní smlouva na automobil 14969

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama