Vzory smluv

Vzory smluvZde naleznete nejrůznější vzory smluv a podání. Pro jejich jednoduché použití doporučujeme pouze označení textu a jeho překopírování do Vašeho textového editoru. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma

 

Vaše pravni-rady.eu

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Návrh otce na snížení výživného pro nezletilé dítě 4630
Uznání dluhu 3163
Smlouva o nájmu nebytových prostor 4184
Smlouva o umístění dočasných staveb 2817
Konkurenční doložka 2525
Protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 2316
Smlouva o postoupení pohledávek 2141
Darovací smlouva na automobil 14756
Smlouva o půjčce (zápůjčce) 2924
Vzor pracovní smlouvy 2296
Dohoda o rozvázání pracovního poměru 2291
Výzva zaměstnanci - neomluvená absence 2944
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu neomluvené absence zaměstnance 2931
Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu 2045
Smlouva o zřízení služebnosti cesty (in rem) 3006
Smlouva o zřízení služebnosti stezky (in rem) 2027
Smlouva o postoupení nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání 2273
Kupní smlouva na pozemek s duplicitním zápisem vlastnického práva 2006
Plná moc pro jednání s ČSSZ v oblasti důchodového pojištění 2906
Kupní smlouva automobil - postupné splacení kupní ceny 1904
Darovací smlouva movitá věc 5246
Smlouva o peněžité půjčce 8547
Žádost o příplatek k důchodu 4052
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby 4888
Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5660
Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 3505
Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod zaměstnance 6237
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu pro OSVČ 4149
Doporučená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv 4509
Generální plná moc pro finanční úřad - NOZ 30850
Odstoupení od kupní smlouvy 6065
Darovací smlouva na nemovitost 11587
Darovací smlouva 7329
Vzor vistasměnky cizí 5011
Vzor vistaměnky vlastní 6247
Vzor fixní směnky vlastní 5981
Vzor fixní směnky cizí 5609
Generální plná moc - NOZ 34466
Dohoda o provedení práce 9586
Dohoda o pracovní činnosti 5282
Kupní smlouva na automobil 11641

Nové Create new article.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama