Podvodné úvěry

Podvodné úvěry

   V poslední době jsme se setkali s případy podvodných úvěrů, takže jsme se na tento problém rozhodli upozornit i na našem portálu. Celkem nás překvapilo, že velké procento lidí vůbec nečte smlouvy, které podepisují. V tomto článku se Vám pokusíme přiblížit tuto problematiku a upozornit na podezřelé prvky, které se v daných smlouvách vyskytují.

   V první řadě je na místě se vůbec zamyslet, jestli opravdu nezbytně potřebujete nebankovní úvěr? Pokud se rozhodnete, že ano, prosím, důkladně si prověřte společnost, která Vám tento úvěr nabízí nebo která se zavazuje Vám takový úvěr zprostředkovat. Pokud budete přizvání na schůzku s "finančním poradcem" takové společnosti, nebojte se a v klidu si přečtěte jím předloženou smlouvu včetně všech ustanovení. Pokud pro Vás nebude cokoliv srozumitelné a bude to ve Vás vzbuzovat obavy, nenechte se uchlácholit poradcem, že se ve své podstatě o nic nejedná. V případě, že se bude jednat o seriózní společnost, nechá Vám potřebný čas na prostudování smlouvy a nebude Vás nikdo tlačit k rychlému podpisu.

Jak tedy člověk vůbec rozpozná, že se může jednat o podvod?

   Na tuto otázku je velmi obtížné odpovědět, neboť skutečnost, že velké množství takto poskytovaných úvěru je nevýhodných je obecně známý fakt, protože to lze považovat za jakousi daň za úvěr bez ohledu na Vaši finanční situaci apod. Na jaké faktory si tedy dát pozor:

- Úvěr je podmíněn zřízením smlouvy např. u telefonního operátora.

   Setkali jsme se i s případem, kdy bylo poskytnutí úvěru podmíněno zřízením dvouleté smlouvy u telefonního operátora z důvodu ověření bonity a platební morálky. Takto podmíněné zřízení úvěru nelze považovat za žádoucí a může přinést další finanční obtíže.

- Úvěr je podmíněn zřízením živnostenského oprávnění nebo jej poskytuje fyzická osoba, která není podnikatel.

   Zde se jedná o snahu poskytovatele oprostit se od ochrany dle zákona 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru. Samozřejmě to nelze brát absolutně, neboť Vám může poskytnout úvěr (spíše půjčku) známý nebo rodinný příslušník.

- Neposkytnutí dostatečného času na prostudování smlouvy, případný tlak na její podpis.

   Tento faktor je, dle našeho názoru, naprosto určující, protože pokud Vám někdo chce poskytnout opravdu solidní podmínky, nemá důvod Vás do smlouvy tlačit.

- Rozhodčí doložka u jiného než stálého rozhodčího soudu.

   Této problematice se věnujeme v našich článcích. Doporučujeme řádně prostudovat.

- Pozor na vysoké smluvní pokuty při nedodržení sebemenší povinnosti.

   Často jsou smluvní pokuty v řádech 10 ti tisíců.

-Povinnost zřízení inkasa u Vaší banky.

   Dáváte tímto společnosti možnost strhnout finanční prostředky přímo z Vašeho účtu, což často vede k nekontrolovatelným srážkám.

- Ochrana osobních údajů a ujednání ve smlouvě.

   Pozor na smlouvy, kde dáváte souhlas k širokému nakládání s Vašimi osobními údaji nebo kde jsou obsažena pochybná ujednání. Setkali jsme se smlouvou, kde bylo ujednání, že vše co bylo doposud ústně vyřčeno, je podpisem smlouvy neplatné.

- POZOR na provize nebo poplatky, které po Vás chce společnost předem.

   V případu, který se k nám dostal, jsme se setkali s poplatkem 15 000 Kč za schůzku s "finančním poradcem", který měl zprostředkovat úvěr. K realizaci úvěru samozřejmě nedošlo a návratnost uhrazených peněz je ve většině případů nemožná, protože mnohdy není známá ani totožnost poradce, který s Vámi jednal. Proto Vám radíme, pokud opravdu zvolíte cestu sepsání úvěru, např. někde v kavárně, zkontrolujte důkladně, co podepisujete a případně i totožnost člověka se kterým jednáte.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama