Přehled způsobů exekuce

Přehled způsobů exekuce

   Je na Vás uvalena exekuce a Vy netušíte co Vám bude exekutor chtít zabavit? Přečtěte si tento krátký článek, který Vás může do této problematiky alespoň trochu zasvětit. Níže Vám vymezujeme jednotlivé typy způsobů exekuce, které Vás mohou postihnout. O vhodnosti způsobu exekuce rozhoduje exekutor v exekučním přikazu. Exekutor poté, co mu bylo doručeno usnesení o nařízení exekuce, posoudí, jakým způsobem bude exekuce provedena, a vydá nebo zruší exekuční příkaz o hledně majetku, který má být exekucí postižen. Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým z uvedených způsobů. Exekutor je povinen v exekučním příkazu zvolit takový způsob exekuce, který není zřejmě nevhodný, zejména vzhledem k nepoměru výše závazků povinného a ceny předmětu, z něhož má být splnění závazků povinného dosaženo.

1.) Exekuce na peněžité plnění:

 • Srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • Přikázáním pohledávky příkazem k výplatě z účtu u peněžního ústavu
 • Prodejem movitých věcí
 • Prodejem nemovitostí
 • Prodejem podniku
 • Zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech

2.) Exekuci ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky:

 • Vyklizením
 • Odebráním věci
 • Rozdělením společné věci
 • Provedením prací a výkonů

   Nepostačuje-li jeden z těchto způsobů k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Dluhy

  Dobrý den,
  Sepisovala jsem dlužní úpis v roce 2015. Dlužník mi neplatil. Soud mi uznal pouze částku minimalni. Nemám to notářsky ověřené. Chybí mi jediná věta v dlužním úpis...
  úterý 19. únor 2019

   

 • OSVČ - práce v zahraničí

  Dobrý den. Mám dotaz ohledně práce osoby samostatně výdělečně činné ve státě EU - konkrétně v Německu.
  Syn má české oprávnění k podnikání - řemeslnou živnost "elektromontáže...
  úterý 19. únor 2019

   

 • přeřazení na nižší pozici

  Dotaz: style="box-sizing: inherit; color: #003399; font-family: TriviaSeznam, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 16px;" /Dobrý den, style="box-sizing: inherit; color: ...
  úterý 19. únor 2019

   

Reklama