Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

   Odstoupení od smlouvy je jeden ze způsobů, jak ukončit smluvní vztah, který jste uzavřeli s druhou stranou a už v něm z nejrůznějších důvodů nechcete nadále setrvat. Jedná se o tzv. jednostranný právní úkon, nepotřebujete tedy souhlas ani vyjádření vašeho smluvního partnera, jedná se o realizaci vašeho práva. K platnosti odstoupení postačí, když druhé straně sdělíte Vaši vůli vztah ukončit.

   Je to docela snadné vyvázání se ze smlouvy, nemusíte s druhou stranou vyjednávat, ale projevujete vaši vůli, je tedy patrné, že pokud by právo odstoupení od smlouvy nebylo nijak omezeno, vedlo by to k právní nejistotě. Nedalo by se předvídat, kdy se druhá strana rozhodne smlouvu jednostranně zrušit a přestat plnit to, s čím počítáte. Možnost odstoupit od smlouvy je tedy obecně omezena na dva případy. Jednak si můžete toto právo dohodnout přímo ve smlouvě, nebo vám ho zaručuje sám zákon. Zákonem je myšlen ten, kterým se řídí vaše smlouva; odstoupení od smlouvy najdete upraveno jak v obchodním, tak občanském zákoníku a v několika případech i v zákoníku práce. Nejčastějším důvodem, kdy vám zákon tuto možnost dává, je porušování povinností jednou ze stran, zejména prodlení dlužníka s plněním. Jindy garantuje právo odstoupit jako kompenzaci postavení spotřebitele, coby slabší smluvní strany.

   Odstoupení od smlouvy je tedy jednostranným právním úkonem směřujícím k zániku smlouvy. Ne však ve všech případech je takové odstoupení od smlouvy možné, neboť se v jednotlivých právních odvětvích může lišit.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama