Podmínky oddlužení, osobního bankrotu

Podmínky oddlužení, osobního bankrotu

V tomto článku se budeme věnovat základním podmínkám, které je nutné splnit v souvislosti s podáním návrhu na povolení oddlužení. Nejprve musíme obecně definovat, kdo může tento institut využít. Může jej využít pouze dlužník (fyzická nebo právnická osoba), který není podnikatelem a nemá dluhy vzniklé z podnikání. Zároveň je nutné, aby byl tento dlužník tzv. v úpadku. To v praxi znamená, že má dlužník více věřitelů a není schopen dlouhodobě plnit své závazky.

Konkrétní podmínky oddlužení (osobního bankrotu):

  • dluhy nemohou pocházet z podnikání,
  • dlužník musí mít peněžité závazky u více věřitelů,
  • dlužník musí být v prodlení více jak 30 dní,
  • dlužník musí být schopen uhradit ve výsledku (mimo úhradu nákladů insolvenčního řízení a uspokojení věřitelů z výtěžku prodeje majetku, který existoval jako zajištění pohledávky) alespoň 30% (v případě souhlasu věřitelů i méně) veškerých pohledávek do 5-ti let,
  • dlužník musí mít příjem, z jakého budou závazky umořovány (a měl by zde existovat předpoklad, že tento příjem bude trvat alespoň 5 let),
  • jednáním dlužníka nesmí být sledován nepoctivý záměr.

Nejedná se v žádném případě o nejjednodušší řešení finanční situace a vyhotovení návrhu na povolení oddlužení je velmi důležitým krokem. Věnujte tedy, prosím, vypracování návrhu patřičnou péči a důslednost.

V otázkách oddlužení, osobního bankrotu Vám velmi rádi podáme pomocnou ruku.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama