Ztížení společenského uplatnění v praxi

Ztížení společenského uplatnění v praxi

Ztížení společenského uplatnění v praxi a zejména změna jeho moderace v zatím celkem konstantní judikatuře našich soudů nižších stupňů

   V naší praxi, zejména v sekci bezplatné právní poradny online zdarma se stále častěji setkáváme s tím, že se Vám stanou různé typy úrazů, jež mají za následek ztížení Vašeho společenského uplatnění. Většinou Vám vadí fakt, že bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění, kterého se Vám dostane svou měrou nevyjadřuje budoucí snížení kvality života z hlediska mnoha různých aktivit. Většinou Vám bylo všude porazeno, že tato záležitost není pro soudy moc průchozí a že je zbytečné jít k soudu, jelikož celkové náklady jsou nerentabilní vzhledem k částce, kterou jste obdrželi od pojišťovny.
   Dne 18. 7. 2012 však došlo k mezníku v těchto otázkách a právní praxe by se měl změnit. Nejvyšší soud ČR totiž přišel s jasným názorem pro další rozhodování v těchto otázkách. Každý případ je individuální, ale pokud se klient žalobou u soudu domáhá vyššího odškodnění, jsou soudy povinny zjišťovat všechny okolnosti, jak se změnil život člověka po úrazu vzhledem k následkům zdravotního omezení. Z toho pak musí vycházet a rozhodnout o spravedlivé výši odškodnění bez ohledu na bodové ohodnocení lékaře a názoru pojišťovny. V některých případech může tedy odškodnění být výrazně vyšší, než jak je určila pojišťovna.

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama