Nelegální zaměstnávání?

Nelegální zaměstnávání ve smyslu porušení § 136 zákona o zaměstnanosti?

Umožnění výkonu nelegální práce. § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Problémy při prokázání existence pracovněprávního vztahu. Nutnost dodržení písemné formy pracovněprávního vztahu. 

   Obecně v poslední době dochází k rozporuplným názorům ohledně uplatňování § 136 zákona o zaměstnanosti ve vztahu k nelegálnímu zaměstnávání ve smyslu § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti. Právě § 136 výše uvedeného zákona zakládá povinnosti mít na pracovišti kopii dokladů, které prokáží existenci pracovněprávního vztahu. Při výkladu tohoto ustanovení se můžeme dostat do interpretace, která ad absurdum říká, že pokud bude na pracovišti originál těchto dokladů, tak se jedná opět o porušení výše uvedeného paragrafu. V zásadě však není žádný problém, když bude na pracovišti originál či kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. K této problematice bychom rádi uvedli, že za porušení § 136 zákona o zaměstnanosti neexistuje žádná sankce, nicméně v případech, kdy zaměstnáváte pracovníky např. na dohodu provedení práce, vzniká nemalý problém při kontrole, jelikož budete bez této dohody obtížně, následně prokazovat, že tato smlouva fakticky existuje. Postup kontrolních orgánů bývá často nekompromisní, jelikož nelegální zaměstnávání je poměrně citlivou otázkou. Proč uvádíme, že potíže vznikají nejčastěji u dohod o provedení práce? Je to jednoduché. Hlavním důvodem je, že existenci tohoto pracovního vztahu ve většině případů nelze jinak spolehlivě doložit. Pracovněprávní vztah může platně vzniknout i ústní formou, kterou strany dodatečně zhojí dle § 20 zákoníku práce. Nicméně nedodržení písemné formy může být kvalifikováno jako správní delikt dle § 25 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce. Účelem tohoto krátkého upozornění je to, abyste nepodceňovali povinnost dle § 136, jelikož Vám jejím porušením sice obecně nic nehrozí, nicméně se můžete dostat do potíží s prokázáním platné pracovní smlouvy, kterou budete dokládat až následně po provedené kontrole. Ve správním řízení Vám musí být umožnění výkonu nelegální práce prokázáno, ale lepší vždy je se do této fáze nedostat.

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu

 

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama