Překročení rozsahu dohody o provedení práce

Překročení rozsahu dohody o provedení práce

Umožnění výkonu nelegální práce. § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Evidence odpracovaných hodin u dohody o provedení práce. Rozsah dohody o provedení práce. Pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

   V ustanovení § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce je stanoveno, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Mnohdy se však v praxi stává, že je tento rozsah třeba i nechtěně překročen. Na takovou situaci je třeba si dát pozor, jelikož okamžikem, kdy k tomuto překročení dojde, tak by mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem měla vzniknout dohoda o pracovní činnosti nebo základní pracovněprávní vztah. Novou dohodu o provedení práce v témže kalendářním roce se stejným zaměstnavatelem zaměstnanec již uzavřít nemůže. Pokud by tedy nadále docházelo k výkonu práce na tuto řekněme vyčerpanou dohodu o provedení práce, tak se zaměstnavatel dopouští správní deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti., tedy umožnění výkonu nelegální práce, za který hrozí pokuta až 10.000.000,- Kč. Samozřejmě je v takovém případě třeba zvážit veškeré okolnosti případu. Dokazování budou mít inspektoráty práce však nelehké, jelikož ze zákona neexistuje povinnost vést u dohod o provedení práce evidenci pracovní doby. V případě kontroly buďte tedy obezřetní, abyste vlastním jednáním nezavdali správnímu orgánu podezření ze spáchání správního deliktu.

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama