Novela OSŘ - předžalobní výzva

Novela občanského soudního řádu

Předžalobní výzva, náhrada nákladů řízení, náležitosti předžalobní výzvy.

   S účinností od 1. ledna 2013 proběhla novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 396/2012 Sb. Jednou z nejpodstatnějších věcí, které přinesla je nová povinnost spočívající v povinnosti žalobce, aby v případě sporu o pohledávku zaslal protistraně předžalobní výzvu.

   Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

   Obecně se tato povinnost může jevit nepodstatnou, ale v zásadě je pro žalobce velmi důležitá, jelikož v případě, kdy by tuto povinnost nesplnil, tak by mu soud i přes poměrný úspěch ve sporu nemusel přiznat náhradu nákladů řízení, tedy zejména náklady na právní zastoupení a soudní poplatek.

Novela tedy dává možnost k poslednímu (předžalobnímu) splnění dluhu, což je poměrně výhodné pro dlužníky, jelikož takto může odpadnout žalování často zapomenutých bagatelních dluhů.

Náležitosti takové výzvy budou obecně takové:

  • Označení stran, tedy věřitele a dlužníka.
  • Specifikace pohledávky, tak aby bylo možné určit, z jakého právního titulu vychází a případně kdy se stala splatnou.
  • Nakonec by bylo vhodné určit kam a do jakého data může dlužník uhradit, aby se vyhnul případnému soudnímu řízení.

   Můžete se na nás obrátit v rámci naší sekce vymáhání pohledávek, kde se snažíme nejprve pohledávku od dlužníka vymoci mimosoudní cestou, avšak posledním stupněm tohoto vymáhání je právě předžalobní výzva, která splňuje veškeré náležitosti ve smyslu § 142a občanského soudního řádu.

Neváhejte se tedy v případě potřeby obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama