Novela OSŘ - předžalobní výzva

Novela občanského soudního řádu

Předžalobní výzva, náhrada nákladů řízení, náležitosti předžalobní výzvy.

   S účinností od 1. ledna 2013 proběhla novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 396/2012 Sb. Jednou z nejpodstatnějších věcí, které přinesla je nová povinnost spočívající v povinnosti žalobce, aby v případě sporu o pohledávku zaslal protistraně předžalobní výzvu.

   Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

   Obecně se tato povinnost může jevit nepodstatnou, ale v zásadě je pro žalobce velmi důležitá, jelikož v případě, kdy by tuto povinnost nesplnil, tak by mu soud i přes poměrný úspěch ve sporu nemusel přiznat náhradu nákladů řízení, tedy zejména náklady na právní zastoupení a soudní poplatek.

Novela tedy dává možnost k poslednímu (předžalobnímu) splnění dluhu, což je poměrně výhodné pro dlužníky, jelikož takto může odpadnout žalování často zapomenutých bagatelních dluhů.

Náležitosti takové výzvy budou obecně takové:

  • Označení stran, tedy věřitele a dlužníka.
  • Specifikace pohledávky, tak aby bylo možné určit, z jakého právního titulu vychází a případně kdy se stala splatnou.
  • Nakonec by bylo vhodné určit kam a do jakého data může dlužník uhradit, aby se vyhnul případnému soudnímu řízení.

   Můžete se na nás obrátit v rámci naší sekce vymáhání pohledávek, kde se snažíme nejprve pohledávku od dlužníka vymoci mimosoudní cestou, avšak posledním stupněm tohoto vymáhání je právě předžalobní výzva, která splňuje veškeré náležitosti ve smyslu § 142a občanského soudního řádu.

Neváhejte se tedy v případě potřeby obrátit na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě dotazů se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

  • Prodej pohledávky

    Dobrý den, v lednu 2015 jsme podali exekuci na dodavatele oken, který nám nedodal okna ani nevrátil zaplacenou zálohu na okna. Máme platební rozkaz od soudu na základě něhož jsme e...
    pondělí 20. únor 2017

     

Reklama