Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

OKÉNKO DO TEORIE – DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR


Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce je upravena v § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Jedná se o rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá.

Rozsah nesmí přesáhnout více než 150 hodin v kalendářním roce. (Uzavírá-li zaměstnavatel se stejnou fyzickou osobou více těchto dohod v kalendářním roce, rozsah pracovních úkolů se sčítá a nesmí překročit stanovených 150 hodin.)

Musí být sjednána písemně – jedno vyhotovení se vydává zaměstnanci a musí v něm být vymezen pracovní úkol a doba v níž má být proveden.

Dohoda je absolutně osvobozena od plateb pojistného.

 

Dohoda o pracovní činnosti

Upravuje ji § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Dohodu je možné uzavřít na zabezpečení úkolů nebo potřeb za předpokladu, že je práce vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby.

Zaměstnavatel může dohodu uzavřít s fyzickou osobou, i když rozsah práce nebude přesahovat 150 hodin v kalendářním roce.

Musí být sjednaná písemně – jedno vyhotovení se vydá zaměstnanci a musí v něm být vymezena sjednaná práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Sjednání na dobu určitou či neurčitou.

Dohodu lze zrušit: a) dohodou obou stran

                            b) výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu

                            c) okamžitým zrušením - jen pro případy, kdy je možné hned zrušit pracovní poměr

                            d) způsob zrušení sjednán přímo v dohodě

 

Pozn: Chystané změny §75 a §76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v novele 185/2011 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1.1. 2012.

Plánované změny v rozsahu při dohodě o provedení práce – až do 300 hodin ročně, avšak za předpokladu, kdy výdělek z dohody dosáhl 10.000 Kč měsíčně brutto, by se dohoda stala předmětem plateb pojištění.

Dále povinnost sjednání doby, na jakou se uzavírá, přímo v dohodě.

Návrh, aby se na dohody nevztahovala ani úprava převedení na jinou práci či přeložení a cestovních náhrad.

Úprava pracovní doby, která se sice na dohody nevztahuje, by neměla přesáhnout směnu 12 hodin.

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu

 

 

 

 

 

 

 

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama