Občanské právo

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Lékařské pochybení 642
Sepsání splátkového kalendáře 2330
Odpovědnost vlastníka motorového vozidla 3637
Zápis v registru silničních vozidel a vlastnické právo 4755
Navrácení daru dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník 2549
Jak se vypořádat se sousedem kouřícím nám neustále do bytu? 1270
Prodej majetku ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů ve vztahu k SJM 1287
Darování a rizika exekuce 1052
Vymáhání dluhů v rodině 1182
Platnost smlouvy při neplatném občanském průkazu 1042
Právní úprava vyřizování pozůstalosti po rekodifikaci 1174
Reklamace poškozeného zboží 1104
Dvouměsíční prekluzivní reklamační lhůta 1021
Nárok na náhradu za neuplatněný dárkový poukaz 1834
Propadnutý dárkový poukaz 2038
Přihlášení pohledávky po schválení oddlužení 2111
Omluvenka na střední škole 2673
Znalecký posudek při prodeji rodinného domu 2685
Ústní půjčka 2809
Právní poradna Louny 2268
Třikrát stejná závada - odstoupení od smlouvy 3956
Reklamace 2350
Obecný zmocněnec 3470
Plná moc z Kanady? 2857
Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu 5107
Distanční obchody dle Občanského zákoníku 2091
Vracení bankovních poplatků za vedení úvěrových účtů od bank? 2078
Smlouva o výpůjčce na byt 3054
Bezplatné užívání bytu 6175
Nahlížení do spisu u soudu 3041
Vymáhání pohledávek 2555
Poškození zboží při přepravě - uplatnění vad 2152
Uplatnění vad zboži 1998
Společný majetek 2483
Vykázání osoby 2125
Výživné mezi manžely 3062
Zákonná úprava bezdůvodného obohacení 2144
Koupě a vrácení automobilu při přetočeném tachometru 2322
Přetočené kilometry na vozu a jeho vrácení? 2227
Záruční doba u vyměněného dílu 5319
Záruka - výměna komponentu 2232
Neuznaná reklamace a další postup? 2863
Absurdní reklamace? 2332
Zákonná definice pojmu rodina 2980
Generální plná moc a úkony s ní možné 2194
Platnost smluv před a po rekodifikaci soukromého práva 2019
Platnost smlouvy s chybou v přijmení? 2059
Bezplatná právní poradna kamenná 2394
Doklad a jeho podoba 1942
Žádost o přidělení zástupce či advokáta dle osř 3239
Přidělení zástupce či advokáta v soudním řízení 2122
Platnost úkonů v případě § 335b odst. 1 občanského soudního řádu? 1864
Smlouva o vyrovnání v případě partnerů 2904
Právní moc usnesení 3572
Snížení ceny nemovitosti 2124
Věcné břemeno - cena nemovitosti 2453
Hypotéka - odhad nemovitosti 2315
Úhrada odhadu nemovitosti 2108
SMS jako důkazní prostředek 3263
Půjčka bez písemné smlouvy 3035
Zástavní právo a jeho vliv na pronájem nemovitosti 2590
Pronájem domu se zástavním právem 2372
Odpovědnost za fyzické testy - strážník městské policie 2561
Dědění stavebního spoření i pro dědice bez letitého zájmu? 2183
Stavební spoření a dědění ze zákona 2546
Obecně i speciálně o ručení za závazky v režimu občanského zákoníku 2119
Vrácení zásilky z e-shopu 2163
Žádost o půjčku, úvěr a požadavek zálohy 2162
Speciální plná moc 4474
Generální plná moc - banka 3561
Ověření darovací smlouvy 2612
Stavba na cizím pozemku 2660
Darovací smlouva u notáře 2620
Založení občanského sdružení a přípravný výbor 2247
Pronájem domu bez kolaudačního souhlasu 2148
Pronájem nezkoulaudovaného domu 2264
Majetek nezohledněný v závěti 2314
Dodatečné dědické řízení 2893
Přípustnost odvolání v případě nepřípustnosti odvolání 2165
Vypořádání společného jmění manželů a dědění 3832
SJM a dědictví 5355
Dědění osoby, která pečovala o společnou domácnost? 1991
Nárok na dědictví? 2503
Hospodaření bytového družstva 2192
Nulová aktivita společenství vlastníků jednotek 2387
Nabytí právní moci rozsudku 8779
Právní moc rozsudku 2377
Odstoupení dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku 5979
Prodávající v insolvenci 2056
Úmrtí otce za života ženy a následné řízení 2448
Jak bude probíhat dědictví? 2668
Odmítnutí dědictví dle občanského zákoníku 3987
Odmítnutí předluženého dědictví 3169
Nárok na dědictví v případě žití ve společné domácnosti? 9415
Dědění družky zůstavitele 4431
Koupě bytu do výlučného vlastnictví jednoho z manželů 5153
Koupě bytu mimo SJM 3664
Věcné břemeno - právo cesty 2996
Věcné právo in rem 3058
Relativní neplatnost v dědickém řízení? 2635
Můžu se vzdát svých dědických nároků? 3502
Účinky generální plné moci 2169
Jak funguje generální plná moc? 2300
Platnost dohody o změně výše nájmu v souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb, 2539
Co pro mě znamená postoupení pohledávky? 2869
Postoupení pohledávky 2812
Neuplatnění jednostranného zvyšování nájmu 2232
Pravomoc rozhodce 1850
Konečná lhůta a rozhodný okamžik u soudního poplatku 2389
Co je to rozhodčí řízení? 1987
Může být zastaveno soudní řízení pro nezaplacení soudního poplatku? 4003
Darovací smlouva na nemovitost 2303
Darování nemovitosti pravnoučatům 2015
Přechází dluhy z dědictví na děti? 4363
Odmítnutí předluženého dědictví 2655
Generální plná moc či pouze úkonové? 2579
Plná moc při odjezdu do zahraničí 7656
Užívání nemovitosti i po skončení nájmu 2254
Automatické prodloužení nájmu 3964
Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost 2982
Darování nemovitosti 2365
Výlučné vlastnictví manžela - dědění 3140
Dědění majetku pouze pro moje děti 2319
Různé důvody vydědění 2174
Různé důvody vydědění 2900
Vydědění syna z předchozího vztahu 4915
Návrh k soudu na úpravu výživného 3660
Hypotéka mezi partnery - úprava vztahů 2280
Darování nemovitosti 2319
Může mě sestra nutit k přenechání dědictví? 2765
Rozdělení dědictví 3883
Dluh u ČKP 4286
Česká kancelář pojistitelů - pohledávka 3020
Definice pojmu nezřízený život 2415
Jaké jsou například důvody vydědění? 2228
Problémy s dluhy za otce? 2255
Dluhy otce jdou za ním 2174
Smluvní pokuta u distančních obchodů - spotřebitel x prodejce 2317
Nedoručení zásilky z eshopu 2538
Jak zrušit věcné břemeno? 3083
Zánik věcného břemene 3366
Darování půlky nemovitosti 3613
Vzdání se práv - dědictví 3228
Neobvyklá situace ve spojitosti s CKP 3162
Požadavky družstva na vyklizení 2123
Pozdní přepis na Katastrálním úřadě 2432
Opravy z fondu oprav? 2373
Neodhlášené vozidlo? 2586
Darování za trvání manželství 2360
Převod dluhů po úmrtí 3337
Vydržení a vydržovací listina 7616
Nákup na e-shopu a vzájemné povinnosti 1984
Převedení pohledávky bez upozornění od MHD 2183
Dožití v domu a jeho zajištění 2731
Důchod ve společné domácnosti 2096
Vrácení bezdůvodného obohacení 2281
Svědectví a péče o dítě 2173
Součást SJM a dědění ze zákona 2559
Nedodržení reklamační lhůty 6782
Náhrada škody z půjčky v rámci řízení trestního i u rozhodce 2150
Reklamace mobilního telefonu 3176
Dědictví 2374
Urážka 2141
Omylem vyplacené dávky 2068
Druh-družka 5752
Věcné břemeno in personam 3310
Účinnost nového občanského zákoníku 2370
Neoprávněné vymáhání pokuty 2697
Vrácení zboží 2448
Vydržení 2701
Dluhy - dědictví 2298
Převod poloviny domu na manželku 3358
Koupě auta - polopřevod 5817
Fond oprav 2307
Přepsání nemovitosti 4695
Nadbytečné věci 2007
Dědické řízení- Česká kancelář pojistitelů 2585
Náhrada škody 2316
Darovací a dědická daň 2291
Vzdání se dědictví 3928
Darování majetku 2576
Omluva k soudu 6948
Platba prostředků na jiný účet 2198

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Dluhy

  Dobrý den,
  Sepisovala jsem dlužní úpis v roce 2015. Dlužník mi neplatil. Soud mi uznal pouze částku minimalni. Nemám to notářsky ověřené. Chybí mi jediná věta v dlužním úpis...
  úterý 19. únor 2019

   

 • OSVČ - práce v zahraničí

  Dobrý den. Mám dotaz ohledně práce osoby samostatně výdělečně činné ve státě EU - konkrétně v Německu.
  Syn má české oprávnění k podnikání - řemeslnou živnost "elektromontáže...
  úterý 19. únor 2019

   

 • přeřazení na nižší pozici

  Dotaz: style="box-sizing: inherit; color: #003399; font-family: TriviaSeznam, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 16px;" /Dobrý den, style="box-sizing: inherit; color: ...
  úterý 19. únor 2019

   

Reklama