Daňový řád a změna zmocnění po technické novele č. 30/2011 Sb.

Daňový řád a změna zmocnění po technické novele č. 30/2011 Sb.

I.

Náš další článek se zabývá úpravou a zánikem plné moci pro zastupování před správcem daně. Cílem je pomocí analýzy a komparace poukázat na fakt, že zákonodárce svým postupným vylepšováním v podstatě pošlapal jeden z institutů soukromého práva a navíc uvedl jednoho účastníka právního vztahu do nejistoty.

II.

Zákonné zastoupení na základě smluvním, jinak též zplnomocnění je jedním z klasických institutů soukromého práva. Způsoby zániku tohoto vztahu vymezuje momentálně účinný občanský zákoník, který dikcí § 33b určuje nejtypičtější způsoby zániku. Jedná se o provedení úkonu, ke kterému byla omezena, odvolání zmocnitelem, vypovězení zmocněncem, smrtí zmocněnce. Dalším možným zánikem by byla dohoda účastníků tohoto vztahu nebo například uplynutím doby, na kterou byla plná moc sjednána. Nový občanský zákoník, který by měl vstoupit v platnost patrně přespříští rok, upravuje zánik v podstatě stejným způsobem.

Původní procesní předpis o správě daní a poplatků z roku 1992 si neklade za cíl do této soukromoprávní konstrukce zasahovat. Způsobilost k jednání má ten, kdo prokáže, že je oprávněn jednat a dále za předpokladu, že je rozsah zmocnění vymezen nepřesně či vůbec, pak se má za to, že je plná moc pro účely daňového řízení neomezená.

Tento předpis byl nahrazen po letech snažení daňovým řádem. Tento předpis z roku 2009 stanovuje v §27, že plná moc je vůči správce daně účinná od okamžiku uplatnění, až pokud je i doloženo její přijetí zmocněncem. Dále pak ovšem destruuje předchozí předpis tím, že při chybnosti vymezení či při nevymezení rozsahu zmocnění bude vyzývat zmocnitele k doplnění a vyrozumívat i zmocněnce. Ještě dále potom předpis odkazuje ke kodexu soukromého práva v § 28 odst. 4 větou, že plná moc zaniká z důvodů stanovených občanským zákoníkem a pokud nezanikla, tak nelze platně zvolit v téže věci nového zmocněnce.

Výše uvedený daňový řád byl novelizován s účinností k 1. 3. 2011. Pro lepší pochopení zde uvedu doslovnou citaci z důvodové zprávy pro tuto novelu: „cílem technické novely daňového řádu je napravit, technické‘ nedostatky zákona z důvodu zamezení vzniku mezer v aplikační praxi, které by ve svých důsledcích mohly vést ke zbytečným sporům, nebo by mohly mít nepříznivý dopad na inkaso daňových příjmů. Novela se tak chce omezit pouze na evidentní a nesporné, technické‘ nedostatky zákona, nikoli na koncepčně nové náměty či věcné změny zavedených institutů. Tomu odpovídá i její rozsah.“ Je třeba zmínit následující změny. Z § 27 byla vypuštěna podmínka doložení správci daně o přijetí plné moci zmocněncem. § 28 pak byl úplně změněn a je zde nové znění stanovující, že při zvolení nového zmocněnce platí, že okamžikem uplatnění této nové plné moci u správce daně vypověděl tu stávající v rozsahu, ve kterém byla udělena ta nová. Nový konstrukt ohledně doplňování při chybném vymezení či nevymezení rozsahu zmocnění zůstal.

III. 

Jak to už v naší republice bývá zvykem, tak zákonodárce není schopen udělat nikdy nic pořádně. Důvody jsou celkem irelevantní, zda li za tím stojí hloupost, lobby či možnost pozměňovacích návrhů nehraje žádnou roli, protože tam venku platí to, co platí a je tedy důležitý výsledek.

Původní právní předpis byl nahrazen novým a ten byl navíc ještě vylepšen. Úprava by tedy v současné době měla být ideální. Bohužel tomu tak není. Podmínka o přijetí plné moci zmocněncem je vypuštěna, a základ zákonného smluvního zastoupení pošlapán novým znění čtvrtého odstavce § 28. V současné době tedy existuje nový způsob zániku plné moci, který určuje předpis práva veřejného. K větší jistotě účastníků vztahu se však nejedná o absolutní zánik vztahu ale pouze o zánik určitého rozsahu. Při vypovězení plné moci zmocnitelem je důležitý okamžik vyrozumění zmocněnce zmocnitelem. V tomto případě si tedy nedovedeme představit, jestli tedy zmocnitel bude dávat zmocněnci na vědomí. Dále si nedovedeme například představit situaci, kdy původně byly u správce daně pouze tři plné moci s určitým vymezením a nyní si zmocnitel zvolil šest nových zmocněnců, kde rozsah každé plné moci je různým způsobem upraven. Pokud jsme v této situaci správci daně, tak máme bolehlav, pokud jsme ale někdo z původních tří zmocněnců, tak vlastně vůbec nevíme, na čem jsme.

Nějak prostě nejsme schopní se ztotožnit s důvodovou zprávou k této novele a nemůžeme souhlasit s tvrzením, že šlo o nápravu nedostatků či snad předcházení zbytečným sporům. Výrazně pak musíme oponovat tvrzení, že novela se omezuje pouze na technické nedostatky zákona a nikoli na koncepčně nové náměty či věcné změny zavedených institutů.


V případě dotazů se můžete zkusit obrátit na naši bezplatnou právní poradnu. Upozorňujeme ale, že výše uvedený článek není primárně určen pro laickou veřejnost a řešení Vašeho právního případu by mělo být svěřeno do rukou odborníka, jelikož každý právní problém je třeba řešit individuálně s přihlédnutím k jeho okolnostem. Proto důrazně doporučujeme, abyste se obrátili s řešením Vašeho právního problému na advokátní kancelář.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama