Doručování dle daňového řádu - díl 1.

Doručování dle daňového řádu - díl 1.

Doručování písemností finančním úřadem dle daňového řádu - způsoby, doručování elektronické a prostřednictvím zásilky.

 

Obecná ustanovení o doručování

     Způsoby doručování – Správce daně doručuje písemnost při ústním jednání, jiném úkonu či elektronicky. Není li to možné, je třeba využít poštovních služeb či jiný orgán nebo úřední osobu.

    Do vlastních rukou se doručují písemnosti, pokud den doručení je počátkem lhůty stanovené zákonem nebo správcem daně a v případech, že tak stanoví zákon či správce daně.

     Má li osoba zástupce, doručuje se pouze jí v rozsahu jejího oprávnění. Pokud se písemnost dotýká poměrů osoby, která má něco vykonat osobně, pak se písemnost doručuje jí i jejímu zácem daně a v přípastupci a dnem doručení je pak pozdější den při doručení tomu druhému.

Elektronické doručování

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, zřízené zákonem, organizační složky podniku, zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, insolvenční správci, notáři a soudní exekutoři musí mít zřízenou datovou schránku a právě prostřednictvím ní probíhá doručování písemností.[1]

Doručování prostřednictvím zásilky

     Písemnost lze doručit všem adresátům kdekoliv, kde budou zastiženi. Ten, kdo přijímá písemnost je povinen na výzvu prokázat svou totožnost.

     Fyzické osobě se doručuje na adresu místa pobytu, na adresu v evidenci obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti nebo na adresu bydliště v cizině. Pokud osoba zažádá správce daně o zasílání jinou adresu, pak se na ni bude zasílat. Písemnost do vlastních rukou musí být doručena přímo do vlastních rukou adresáta, v případě nezastižení je vhodně obeznámen s jejím 10 ti denním uložením k vyzvednutí. Písemnost, jež není do vlastních rukou lze přenechat i cizí osobě z blízkosti adresáta pokud se zaváže, že mu ji předá. Pokud to není možné, tak stejný postup viz výše. Písemnost, která není do vlastních rukou nebo nevyžaduje potvrzení doručení adresátem, se vloží do schránky či na jiné vhodné místo.

     Doručování právnickým osobám a organizačním složkám cizích právnických osob se doručuje na adresu jejich sídla anebo na dožádanou doručovací adresu, pokud se na ní právnická osoba opravdu vyskytuje. Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby je oprávněna převzít písemnost. Pokud se jedná o písemnost, která není do vlastních rukou, tak je možné ji předat i zaměstnanci, či jiné fyzické osobě, která se v místě zdržuje a souhlasí s tím, že odevzdá písemnost adresátovi. Pokud nebyla možná ani jedna možnost z výše uvedených, tak se zásilka uloží a adresát se o tom vhodným způsobem upozorní. Při nevyzvednutí písemnosti ve stanovené lhůtě může správce daně doručit na adresu místa pobytu fyzické osoby, která je oprávněna jednat jménem této právnické osoby dle § 24 odst. 2 daňového řádu, pokud je mu tedy adresa jejího pobytu známa.

     Písemnost se ukládá u správce daně, jehož písemnost se doručuje, nebo u správce daně, který byl o doručení dožádán, nebo u provozovatele poštovních služeb, jestliže se doručuje jeho prostřednictvím. Upozornění na doručení obsahuje výzvu k převzetí písemnosti, označení správce daně, komu je doručováno, kde a od kterého dne a v jakých hodinách je písemnost připravena k vyzvednutí. Nezbytnou součástí je i poučení o právních důsledcích nevyzvednutí zásilky. Dále pokud adresát písemně požádá toho, jehož prostřednictvím se doručuje, aby mu byly písemnosti ukládány, tak je lze ukládat bez výše zmíněných pokusů o doručení.

     Písemnost, jež má být doručena do vlastních rukou nebo jejíž převzetí má být potvrzeno adresátem je doručena okamžikem převzetí. Nevyzvedne li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, tak se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl. V případě odepření přijmutí písemnosti adresátem se považuje za doručenou dnem odepření. Písemnost se pak vrací správci daně a současně se adresát poučí o právních důsledcích odepření součinnosti. Není li možné toto poučení předat, zle jej zanechat v poštovní schránce, jiné schránce užívané adresátem či na jiném vhodném místě. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je nutné, aby tento neprodleně správce daně uvědomil o uplynutí této lhůty. Písemnosti, u nichž marně uplynula lhůta pro jejich vyzvednutí, vhodí osoba provádějící doručení do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, ledaže to správce daně předem vyloučí. Není li takové schránky, nebo je-li tento způsob seznámení adresáta s obsahem písemnosti správcem daně vyloučen, písemnost se vrátí odesílajícímu správci daně. Požádá-li adresát o to, aby jemu doručované písemnosti nebyly po marném uplynutí lhůty pro jejich vyzvednutí vhazovány do domovní nebo jiné jím užívané schránky, správce daně tento způsob seznámení adresáta s doručenou písemností předem vyloučí.

     Pokud adresát ze závažného a předem nepředvídatelného důvodu nemohl uloženou písemnost ve lhůtě vyzvednout, tak může požádat správce daně o vyslovení neúčinnosti doručení. Od chvíle, kdy se adresát s doručovanou písemností seznámil má 15 dní pro podání této žádosti, nejpozději však do 6 měsíců od doručení.


[1] Výše zmíněným osobám je tato povinnost stanovena zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Od 1. 1. 2012 tato povinnost přibude i advokátům a daňovým poradcům.


V případě dotazů se můžete zkusit obrátit na naši bezplatnou právní poradnu. Upozorňujeme ale, že výše uvedený článek není primárně určen pro laickou veřejnost a řešení Vašeho právního případu by mělo být svěřeno do rukou odborníka, jelikož každý právní problém je třeba řešit individuálně s přihlédnutím k jeho okolnostem. Proto důrazně doporučujeme, abyste se obrátili s řešením Vašeho právního problému na advokátní kancelář.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama