Směnka v rozhodčím řízení - 2.díl Arbitrabilita směnečných sporů

Arbitrabilita směnečných sporů

Definice jednotlivých směnečných sporů a posouzení jejich arbitrability.

   Nejprve je nutné, abych definoval směnečné spory, které mohou vzniknout, a až následně mohu určit jejich případnou arbitrabilitu. V zásadě přichází v úvahu několik typů sporů:

   Nárok na zaplacení směnečného peníze s příslušenstvím dle čl. I § 48 ZSŠ. Tímto nárokem se rozumí zaplacení nominální hodnoty směnky s případnými úroky. Dalšími právy majitele jsou nárok na zaplacení nákladů vynaložených na protestaci a směnečnou notifikaci a nárok na zaplacení odměny, tzv. směnečné provize.[1] Tato odměna představuje finanční náhradu věřiteli za úsilí a čas, který musel vynaložit pro vydobytí směnečného dluhu.[2] Arbitrabilita je u tohoto sporu dána splněním podmínek v § 2 ZRŘ.

   Nárok na zaplacení směnečného peníze s příslušenstvím dle § 49 zákona směnečného a šekového. Zde se jedná o postih v druhém stupni, tzv. rembursní postih. U tohoto postihu je možné nárokovat celou zaplacenou částku, úroky ode dne zaplacení, své útraty, odměnu dle čl. I § 48 odst. 1. I tento spor je arbitrabilní, jelikož splňuje stejné podmínky jako spor dle čl. I § 48 ZSŠ.[3]

   Spor o vydání směnečné listiny se uplatňuje zejména v situacích, kdy zákon nebo smlouva dává právo na vydání této listiny oprávněné osobě. Je nutné zmínit, že předmětem tohoto sporu je sice směnka, ale nejde o směnečné řízení v pravém slova smyslu, protože podstatou řízení je vydání věci. I když se zde nejedná o peněžité plnění, fakticky se tento spor odráží v majetkové sféře účastníků[4], takže se jedná o spor majetkový, který splňuje veškeré další podmínky pro přípustnost projednání v rozhodčím řízení. Jeho arbitrabilita bude dána dle § 2 odst. 4 ZRŘ, jelikož se jedná o právo související.

   Spor o platnost směnky sice nenaplňuje obecné podmínky ZRŘ, protože se nejedná o spor majetkový ani o spor, o kterém by bylo možné uzavřít smír. Je ovšem nutné jej posuzovat dle § 2 odst. 4 ZRŘ, který říká, že „není-li v rozhodčí smlouvě uvedeno jinak, vztahuje se jak na práva z právních vztahů přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i na práva s těmito právy související.“ Posouzení platnosti směnky je tedy arbitrabilním sporem, jelikož na něj dopadá § 2 odst. 4 ZRŘ. 

   Spor o vydání směnečného obohacení je sporem, který je sice založený na právu směnečném, svou povahou však jde o nárok samostatný a ze směnky jen odvozený.[5] Nicméně považuji za vhodné jej pod spory směnečné podřadit a dále konstatuji, že se jedná jistě o spor arbitrabilní, protože rovněž splňuje podmínky dle § 2 ZRŘ.

   Směnečné spory jsou tedy objektivně arbitrabilní, protože splňují podmínky zákona o rozhodčím řízení. Další stránka, kterou musíme naplnit, je arbitrabilita subjektivní, kde strany mohou založit rozhodčí smlouvou pravomoc rozhodce nebo rozhodčího soudu. Rozhodčí smlouva představuje „ujednání stran smlouvy, které přesunuje pravomoc k rozhodnutí existujícího nebo v budoucnu vzniklého sporu na rozhodce nebo (stálý rozhodčí soud).“[6] Je pouze v dispozici stran, jak takové ujednání formulují a které spory podřídí rozhodčímu řízení.


[1] KOTÁSEK J., Směnečné právo komentář,  Prospektrum s.r.o., s. 180.

[2] CHALUPA, R., Zákon směnečný a šekový komentář, 1. díl směnky, 2. vydání, Linde Praha, a. s., s.370.

[3] KOTÁSEK J., Směnečné právo komentář,  Prospektrum s.r.o., s. 180.

[4] SCHELLEOVÁ, I., Jak vymáhat dluhy právní cestou. Praha: Computer Press, 2002, s. 13.

[5] Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1567/2009

[6] ROZEHNALOVÁ, N., Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vyd. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 99.


V případě dotazů se můžete zkusit obrátit na naši bezplatnou právní poradnu. Upozorňujeme ale, že výše uvedený článek není primárně určen pro laickou veřejnost a řešení Vašeho právního případu by mělo být svěřeno do rukou odborníka, jelikož každý právní problém je třeba řešit individuálně s přihlédnutím k jeho okolnostem. Proto důrazně doporučujeme, abyste se obrátili s řešením Vašeho právního problému na advokátní kancelář.

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama