Promlčení x prekluze práva

on .

Okénko do teorie – promlčení x prekluze práva
                 Aneb právo náleží bdělým

 

Promlčení


Promlčení je institut, který v rámci výše zmíněné zásady může zásadně oslabit subjektivní práva.

K promlčení je třeba:  1, Uplynutí zákonem stanovené doby

                              2, Uplatnění námitky před soudem

Je proto tedy třeba přesně vědět, jaká promlčecí lhůta je pro Vás důležitá a námitky využít! Soud k ní sám od sebe nepřihlíží!

Promlčením právo jako takové nezaniká, avšak splnění je dále dobrovolné.

Je třeba si uvědomit, jak práva se promlčují a která nikoliv a s nimi spojené lhůty.

Obecně jsou to hlavně práva majetková a závazková.

Obecná lhůta činí 3 roky, avšak pozor – může se lišit, např. od 1 roku práva z přepravy až po 10 let z práva odpovídajícího věcnému břemeni.

 

Prekluze


Prekluze naopak znamená, že zákon Vám přiznává nějaké konkrétní právo a vy se ho musíte dovolat v tzv. prekluzivní lhůtě, jinak tento Váš nárok zanikne absolutně.

K prekluzi je třeba: 1, Uplynutí zákonem stanovené doby

                 2, Neuplatnění tohoto práva

Je proto tedy třeba přesně vědět, jaké právo Vám náleží a uplatnit ho! Soud k tomu sám od sebe přihlíží!

Prekluzivní lhůty bývají o mnoho kratší, nežli lhůty promlčecí!

V případě dotazů se obraťte na Naši Bezplatnou právní poradnu