Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance?

Dobrý den, můj šéf mi zničeho nic změnil výplatní pásku ze 17 000 hrubého na 11 000 hrubého. Stím že nebude za mě tolik odvádět a zbytek dostanu bokem. Změněnou smlouvu jsem mu nepodepsala a nepodepíši. Jeho to ale nezajímá. Jak tohle mám řešit?

Odpověď:

Vážená paní,

v obecné rovině je třeba předně říci, že v souladu s ustanovením § 113 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů se mzda sjednává ve smlouvě nebo ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem anebo určuje mzdovým výměrem. V případech, kdy není mzda sjednána v pracovní smlouvě, není nutné, abyste přistupovala na změnu smlouvy a zaměstnavatel může ke změně přistoupit, aniž by k tomuto byl nutný Váš souhlas. Pokud Vám však zaměstnavatel sdělil, že autoritativně snížil Vaši mzdu s tím, že její část Vám bude vyplácet tzv. na černo, pak je nutné celou situaci neprodleně řešit. Doporučujeme nejprve písemně upozornit zaměstnavatele na skutečnost, že se dopouští protiprávního jednání (čehož si je sám nepochybně vědom), kdy v případě, že na takovou výzvu nebude reagovat, pak bude nutné, abyste se obrátila na orgány inspekce práce s podnětem k prošetření. Tento podnět můžete poměrně jednoduchým způsobem podat zde. Inspektorát práce prošetří zejména postup zaměstnavatele ve vztahu ke snížení mzdy. V otázce krácení odvodové povinnosti bude na místě podat podnět na místně příslušný finanční úřad, který případně doměří zaměstnavateli neodvedenou daň z předmětné části mzdy. Současně se tak zaměstnavatel může dopustit i trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby dle ustanovení § 241 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama