Ostatní

V této podsekci OSTATNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny a nebylo možné je podřadit pod jiné kategorie. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Navrácení daru - peněz z ústní darovací smlouvy 4374
Obtěžování sousedů imisemi (kouřem )po rekodifikaci soukromého práva 1860
Reklamace vyúčtování mobilního operátora 1648
Zákonné vymezení pojmu nezajištěného věřitele 1419
Nové povinnosti pro internetové obchodníky a e-shopy 1770
Přebalovací kabiny (místnosti) a přebalovací pulty 1697
Nárok na náhrady při plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 1619
Rozdíl v podpisu dokumentu černou nebo modrou propiskou? 6592
Modrou nebo černou propiskou? 2642
Omluvenka zletilého 2629
Bezplatná právní poradna Louny 5827
Zastoupení na základě plné moci 2423
Státní hymna, symboly a jejich užívaní 2727
Kolize základních práv a svobod v souvislosti s trestem smrti 2479
Extremismus ve společnosti a jeho postih? 2781
Platba v drobných mincích? 2986
Bankovní poplatky-zpět aneb je reálná šance je dostat zpět? 2934
Hrazení poplatků za jiné? 2245
Předložení směnky k placení 4156
Opis, kopie ze spisu 3049
Odpovědnost za recepty pro děti 2349
Zákaz řízení motorových vozidel 3586
Kde zjistím, zda nedlužím za televizní a rozhlasové poplatky? 4700
Sloučení, spojení exekucí 6620
Legitimace k nezaměnitelnosti firmy v obchodním rejstříku 2079
Průkazy totožnosti v České republice 4206
Daňové přiznání živnostníka 2661
Vymáhání dluhů 2618
Amnestie či milost pro vězně od prezidenta Václava Klause? 3372
Rostříštěnost úpravy institutu bezdůvodného obohacení? 2389
Zrušení veřejné služby Ústavním soudem ČR 2416
Přesná definice pojmu rodina v našem právním řádu? 2928
Generální plná moc na prodej byt a výběr hotovosti z vkladní knížky 3361
Hlášení změny rodinného stavu či jména? 2434
Česká advokátní komora a její bezplatná právní pomoc 3095
Do advokátní komory může každý? Nikoliv... 2371
Bude absolvent policejní akademie advokátem? 2523
Pozor na ručitelství k jiným dluhům! 2924
Na co si dát pozor při žádosti o nebankovní půjčku apod. 2352
Vyrušení různých titulů z různých škol? Nikoliv! 2321
Je možné zneužít rodné číslo? 4398
Platit či neplatit pokuty? Platit! 3231
Opuštění přípravného výboru před založením sdružení 2255
Odmítnutí platby 2784
Omezení platby v hotovosti 2684
Jak nahradit podpis druhého zákonného zástupce v souvislosti se zákrokem? 2433
Souhlas obou rodičů? 2715
Rozpor s etikou demokracie 2269
Žaloba ČR 2703

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama