Ostatní

V této podsekci OSTATNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny a nebylo možné je podřadit pod jiné kategorie. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Navrácení daru - peněz z ústní darovací smlouvy 4625
Obtěžování sousedů imisemi (kouřem )po rekodifikaci soukromého práva 2089
Reklamace vyúčtování mobilního operátora 1859
Zákonné vymezení pojmu nezajištěného věřitele 1596
Nové povinnosti pro internetové obchodníky a e-shopy 1971
Přebalovací kabiny (místnosti) a přebalovací pulty 1918
Nárok na náhrady při plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 1825
Rozdíl v podpisu dokumentu černou nebo modrou propiskou? 7130
Modrou nebo černou propiskou? 2841
Omluvenka zletilého 2833
Bezplatná právní poradna Louny 6203
Zastoupení na základě plné moci 2654
Státní hymna, symboly a jejich užívaní 2926
Kolize základních práv a svobod v souvislosti s trestem smrti 2699
Extremismus ve společnosti a jeho postih? 3312
Platba v drobných mincích? 3222
Bankovní poplatky-zpět aneb je reálná šance je dostat zpět? 3177
Hrazení poplatků za jiné? 2454
Předložení směnky k placení 4447
Opis, kopie ze spisu 3277
Odpovědnost za recepty pro děti 2557
Zákaz řízení motorových vozidel 4106
Kde zjistím, zda nedlužím za televizní a rozhlasové poplatky? 5204
Sloučení, spojení exekucí 6876
Legitimace k nezaměnitelnosti firmy v obchodním rejstříku 2294
Průkazy totožnosti v České republice 4430
Daňové přiznání živnostníka 2895
Vymáhání dluhů 2820
Amnestie či milost pro vězně od prezidenta Václava Klause? 3602
Rostříštěnost úpravy institutu bezdůvodného obohacení? 2612
Zrušení veřejné služby Ústavním soudem ČR 2604
Přesná definice pojmu rodina v našem právním řádu? 3121
Generální plná moc na prodej byt a výběr hotovosti z vkladní knížky 3578
Hlášení změny rodinného stavu či jména? 2635
Česká advokátní komora a její bezplatná právní pomoc 3343
Do advokátní komory může každý? Nikoliv... 2572
Bude absolvent policejní akademie advokátem? 2740
Pozor na ručitelství k jiným dluhům! 3157
Na co si dát pozor při žádosti o nebankovní půjčku apod. 2559
Vyrušení různých titulů z různých škol? Nikoliv! 2511
Je možné zneužít rodné číslo? 4635
Platit či neplatit pokuty? Platit! 3455
Opuštění přípravného výboru před založením sdružení 2445
Odmítnutí platby 3004
Omezení platby v hotovosti 2885
Jak nahradit podpis druhého zákonného zástupce v souvislosti se zákrokem? 2651
Souhlas obou rodičů? 2929
Rozpor s etikou demokracie 2467
Žaloba ČR 2911

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama