Ostatní

V této podsekci OSTATNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny a nebylo možné je podřadit pod jiné kategorie. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Navrácení daru - peněz z ústní darovací smlouvy 4020
Obtěžování sousedů imisemi (kouřem )po rekodifikaci soukromého práva 1525
Reklamace vyúčtování mobilního operátora 1326
Zákonné vymezení pojmu nezajištěného věřitele 1177
Nové povinnosti pro internetové obchodníky a e-shopy 1474
Přebalovací kabiny (místnosti) a přebalovací pulty 1405
Nárok na náhrady při plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 1334
Rozdíl v podpisu dokumentu černou nebo modrou propiskou? 5720
Modrou nebo černou propiskou? 2352
Omluvenka zletilého 2346
Bezplatná právní poradna Louny 5216
Zastoupení na základě plné moci 2111
Státní hymna, symboly a jejich užívaní 2445
Kolize základních práv a svobod v souvislosti s trestem smrti 2152
Extremismus ve společnosti a jeho postih? 2154
Platba v drobných mincích? 2654
Bankovní poplatky-zpět aneb je reálná šance je dostat zpět? 2598
Hrazení poplatků za jiné? 1947
Předložení směnky k placení 3756
Opis, kopie ze spisu 2757
Odpovědnost za recepty pro děti 2047
Zákaz řízení motorových vozidel 2878
Kde zjistím, zda nedlužím za televizní a rozhlasové poplatky? 4199
Sloučení, spojení exekucí 6242
Legitimace k nezaměnitelnosti firmy v obchodním rejstříku 1802
Průkazy totožnosti v České republice 3844
Daňové přiznání živnostníka 2352
Vymáhání dluhů 2315
Amnestie či milost pro vězně od prezidenta Václava Klause? 3063
Rostříštěnost úpravy institutu bezdůvodného obohacení? 2095
Zrušení veřejné služby Ústavním soudem ČR 2148
Přesná definice pojmu rodina v našem právním řádu? 2671
Generální plná moc na prodej byt a výběr hotovosti z vkladní knížky 3031
Hlášení změny rodinného stavu či jména? 2146
Česká advokátní komora a její bezplatná právní pomoc 2699
Do advokátní komory může každý? Nikoliv... 2078
Bude absolvent policejní akademie advokátem? 2212
Pozor na ručitelství k jiným dluhům! 2612
Na co si dát pozor při žádosti o nebankovní půjčku apod. 2075
Vyrušení různých titulů z různých škol? Nikoliv! 2067
Je možné zneužít rodné číslo? 4081
Platit či neplatit pokuty? Platit! 2836
Opuštění přípravného výboru před založením sdružení 2028
Odmítnutí platby 2456
Omezení platby v hotovosti 2401
Jak nahradit podpis druhého zákonného zástupce v souvislosti se zákrokem? 2122
Souhlas obou rodičů? 2402
Rozpor s etikou demokracie 2015
Žaloba ČR 2423

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama