Ostatní

V této podsekci OSTATNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny a nebylo možné je podřadit pod jiné kategorie. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Navrácení daru - peněz z ústní darovací smlouvy 4723
Obtěžování sousedů imisemi (kouřem )po rekodifikaci soukromého práva 2163
Reklamace vyúčtování mobilního operátora 1925
Zákonné vymezení pojmu nezajištěného věřitele 1662
Nové povinnosti pro internetové obchodníky a e-shopy 2041
Přebalovací kabiny (místnosti) a přebalovací pulty 1992
Nárok na náhrady při plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 1905
Rozdíl v podpisu dokumentu černou nebo modrou propiskou? 7440
Modrou nebo černou propiskou? 2914
Omluvenka zletilého 2903
Bezplatná právní poradna Louny 6406
Zastoupení na základě plné moci 2733
Státní hymna, symboly a jejich užívaní 2999
Kolize základních práv a svobod v souvislosti s trestem smrti 2773
Extremismus ve společnosti a jeho postih? 3447
Platba v drobných mincích? 3301
Bankovní poplatky-zpět aneb je reálná šance je dostat zpět? 3258
Hrazení poplatků za jiné? 2531
Předložení směnky k placení 4568
Opis, kopie ze spisu 3366
Odpovědnost za recepty pro děti 2633
Zákaz řízení motorových vozidel 4251
Kde zjistím, zda nedlužím za televizní a rozhlasové poplatky? 5588
Sloučení, spojení exekucí 6993
Legitimace k nezaměnitelnosti firmy v obchodním rejstříku 2361
Průkazy totožnosti v České republice 4523
Daňové přiznání živnostníka 2977
Vymáhání dluhů 2911
Amnestie či milost pro vězně od prezidenta Václava Klause? 3677
Rostříštěnost úpravy institutu bezdůvodného obohacení? 2679
Zrušení veřejné služby Ústavním soudem ČR 2668
Přesná definice pojmu rodina v našem právním řádu? 3188
Generální plná moc na prodej byt a výběr hotovosti z vkladní knížky 3663
Hlášení změny rodinného stavu či jména? 2702
Česká advokátní komora a její bezplatná právní pomoc 3439
Do advokátní komory může každý? Nikoliv... 2649
Bude absolvent policejní akademie advokátem? 2816
Pozor na ručitelství k jiným dluhům! 3244
Na co si dát pozor při žádosti o nebankovní půjčku apod. 2629
Vyrušení různých titulů z různých škol? Nikoliv! 2572
Je možné zneužít rodné číslo? 4710
Platit či neplatit pokuty? Platit! 3528
Opuštění přípravného výboru před založením sdružení 2515
Odmítnutí platby 3103
Omezení platby v hotovosti 2962
Jak nahradit podpis druhého zákonného zástupce v souvislosti se zákrokem? 2728
Souhlas obou rodičů? 2993
Rozpor s etikou demokracie 2541
Žaloba ČR 2998

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama