Ostatní

V této podsekci OSTATNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny a nebylo možné je podřadit pod jiné kategorie. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Navrácení daru - peněz z ústní darovací smlouvy 3908
Obtěžování sousedů imisemi (kouřem )po rekodifikaci soukromého práva 1428
Reklamace vyúčtování mobilního operátora 1226
Zákonné vymezení pojmu nezajištěného věřitele 1092
Nové povinnosti pro internetové obchodníky a e-shopy 1390
Přebalovací kabiny (místnosti) a přebalovací pulty 1317
Nárok na náhrady při plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 1244
Rozdíl v podpisu dokumentu černou nebo modrou propiskou? 5500
Modrou nebo černou propiskou? 2273
Omluvenka zletilého 2260
Bezplatná právní poradna Louny 5055
Zastoupení na základě plné moci 2024
Státní hymna, symboly a jejich užívaní 2350
Kolize základních práv a svobod v souvislosti s trestem smrti 2068
Extremismus ve společnosti a jeho postih? 2067
Platba v drobných mincích? 2562
Bankovní poplatky-zpět aneb je reálná šance je dostat zpět? 2501
Hrazení poplatků za jiné? 1859
Předložení směnky k placení 3652
Opis, kopie ze spisu 2672
Odpovědnost za recepty pro děti 1964
Zákaz řízení motorových vozidel 2762
Kde zjistím, zda nedlužím za televizní a rozhlasové poplatky? 4072
Sloučení, spojení exekucí 6143
Legitimace k nezaměnitelnosti firmy v obchodním rejstříku 1717
Průkazy totožnosti v České republice 3730
Daňové přiznání živnostníka 2264
Vymáhání dluhů 2231
Amnestie či milost pro vězně od prezidenta Václava Klause? 2983
Rostříštěnost úpravy institutu bezdůvodného obohacení? 2009
Zrušení veřejné služby Ústavním soudem ČR 2071
Přesná definice pojmu rodina v našem právním řádu? 2589
Generální plná moc na prodej byt a výběr hotovosti z vkladní knížky 2908
Hlášení změny rodinného stavu či jména? 2057
Česká advokátní komora a její bezplatná právní pomoc 2577
Do advokátní komory může každý? Nikoliv... 1997
Bude absolvent policejní akademie advokátem? 2127
Pozor na ručitelství k jiným dluhům! 2530
Na co si dát pozor při žádosti o nebankovní půjčku apod. 1986
Vyrušení různých titulů z různých škol? Nikoliv! 1981
Je možné zneužít rodné číslo? 3976
Platit či neplatit pokuty? Platit! 2733
Opuštění přípravného výboru před založením sdružení 1955
Odmítnutí platby 2344
Omezení platby v hotovosti 2318
Jak nahradit podpis druhého zákonného zástupce v souvislosti se zákrokem? 2033
Souhlas obou rodičů? 2320
Rozpor s etikou demokracie 1938
Žaloba ČR 2341

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama