Správní právo

V této podsekci SPRÁVNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 1530
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 1874
Právní úprava přebalování ve veřejných prostorech a obchodních centrech 1687
Přerušení dodávky elektřiny a náhrada škody 2674
Starosta obce 2565
Volební období starosty 21236
Diplom, titul, promoce? 2951
Od kdy můžu používat vysokoškolský titul? 12687
Československá hymna a možný postih? 3502
Nabytí nemovitosti v katastru nemovitostí 3208
Online katastr nemovitostí 2832
Regulační poplatek v nemocnici 2084
Mimibazar 2472
Nelegální zaměstnávání 2352
Umožnění výkonu nelegální práce? 2299
Poplatky za rozhlasové a televizní vysílání 2377
Druhy průkazů totožnosti a jejich užití před úřady 6265
Inspektorát práce - žádost o přezkum protokolu 3237
Přezkum protokolu - inspekce práce 2332
Používání titulů v ČR 4461
Neoprávněná stavba a stavební zákon 3119
Vznik služebního poměru u Policie ČR 2589
Pokuty za přiměřeně rychlou jízdu 6167
Ohlášení stavby - doklady 2699
Věcné břemeno - ohlášení stavby 2533
Ukončení studia na VŠ - rozhodný den 4561
Obrana proti duplicitnímu zápisu 2360
Katastr nemovitostí - duplicitní zápis 2899
Vyloučení z přezkumu ve správním soudnictví? 2310
Nerovné postavení účastníků při ukončení docházky dle judikatury NSS 3182
Vymáhání TV poplatků 3926
Promlčení televizních poplatků 5959
Co se považuje za doklad totožnosti? 5300
Doklad totožnosti 18531
Evidence vozidel a polopřevod motocyklu 6582
Velký a malý TP motorky 4218
Zrušení trvalého pobytu 2862
Územně plánovací informace 3343
Předvolání k výslechu SMS 3310
Povolení tomboly na plese 2789
Trvalé bydliště 2536
Stavba 2361
Předvolání 2365
Tombola - ples 3980

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama