Správní právo

V této podsekci SPRÁVNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 741
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 1679
Právní úprava přebalování ve veřejných prostorech a obchodních centrech 1531
Přerušení dodávky elektřiny a náhrada škody 2425
Starosta obce 2417
Volební období starosty 19885
Diplom, titul, promoce? 2778
Od kdy můžu používat vysokoškolský titul? 11490
Československá hymna a možný postih? 3001
Nabytí nemovitosti v katastru nemovitostí 3084
Online katastr nemovitostí 2649
Regulační poplatek v nemocnici 1962
Mimibazar 2333
Nelegální zaměstnávání 2223
Umožnění výkonu nelegální práce? 2174
Poplatky za rozhlasové a televizní vysílání 2243
Druhy průkazů totožnosti a jejich užití před úřady 6017
Inspektorát práce - žádost o přezkum protokolu 3080
Přezkum protokolu - inspekce práce 2211
Používání titulů v ČR 4286
Neoprávněná stavba a stavební zákon 2971
Vznik služebního poměru u Policie ČR 2452
Pokuty za přiměřeně rychlou jízdu 6011
Ohlášení stavby - doklady 2572
Věcné břemeno - ohlášení stavby 2407
Ukončení studia na VŠ - rozhodný den 4412
Obrana proti duplicitnímu zápisu 2174
Katastr nemovitostí - duplicitní zápis 2751
Vyloučení z přezkumu ve správním soudnictví? 2189
Nerovné postavení účastníků při ukončení docházky dle judikatury NSS 2671
Vymáhání TV poplatků 3775
Promlčení televizních poplatků 5678
Co se považuje za doklad totožnosti? 4810
Doklad totožnosti 17613
Evidence vozidel a polopřevod motocyklu 6039
Velký a malý TP motorky 3562
Zrušení trvalého pobytu 2713
Územně plánovací informace 3181
Předvolání k výslechu SMS 3138
Povolení tomboly na plese 2664
Trvalé bydliště 2382
Stavba 2224
Předvolání 2235
Tombola - ples 3823

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama