Správní právo

V této podsekci SPRÁVNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 1442
Právní úprava přebalování ve veřejných prostorech a obchodních centrech 1320
Přerušení dodávky elektřiny a náhrada škody 2076
Starosta obce 2162
Volební období starosty 18061
Diplom, titul, promoce? 2512
Od kdy můžu používat vysokoškolský titul? 10298
Československá hymna a možný postih? 2373
Nabytí nemovitosti v katastru nemovitostí 2861
Online katastr nemovitostí 2391
Regulační poplatek v nemocnici 1781
Mimibazar 2128
Nelegální zaměstnávání 2031
Umožnění výkonu nelegální práce? 1984
Poplatky za rozhlasové a televizní vysílání 2086
Druhy průkazů totožnosti a jejich užití před úřady 5662
Inspektorát práce - žádost o přezkum protokolu 2862
Přezkum protokolu - inspekce práce 2021
Používání titulů v ČR 4028
Neoprávněná stavba a stavební zákon 2729
Vznik služebního poměru u Policie ČR 2248
Pokuty za přiměřeně rychlou jízdu 5794
Ohlášení stavby - doklady 2385
Věcné břemeno - ohlášení stavby 2190
Ukončení studia na VŠ - rozhodný den 4223
Obrana proti duplicitnímu zápisu 1972
Katastr nemovitostí - duplicitní zápis 2611
Vyloučení z přezkumu ve správním soudnictví? 2018
Nerovné postavení účastníků při ukončení docházky dle judikatury NSS 2020
Vymáhání TV poplatků 3605
Promlčení televizních poplatků 5279
Co se považuje za doklad totožnosti? 4279
Doklad totožnosti 16380
Evidence vozidel a polopřevod motocyklu 5377
Velký a malý TP motorky 2790
Zrušení trvalého pobytu 2540
Územně plánovací informace 2946
Předvolání k výslechu SMS 2920
Povolení tomboly na plese 2467
Trvalé bydliště 2175
Stavba 2038
Předvolání 2082
Tombola - ples 3601

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama