Správní právo

V této podsekci SPRÁVNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 1399
Právní úprava přebalování ve veřejných prostorech a obchodních centrech 1276
Přerušení dodávky elektřiny a náhrada škody 2000
Starosta obce 2123
Volební období starosty 17662
Diplom, titul, promoce? 2465
Od kdy můžu používat vysokoškolský titul? 9827
Československá hymna a možný postih? 2333
Nabytí nemovitosti v katastru nemovitostí 2819
Online katastr nemovitostí 2341
Regulační poplatek v nemocnici 1750
Mimibazar 2088
Nelegální zaměstnávání 1999
Umožnění výkonu nelegální práce? 1950
Poplatky za rozhlasové a televizní vysílání 2052
Druhy průkazů totožnosti a jejich užití před úřady 5569
Inspektorát práce - žádost o přezkum protokolu 2818
Přezkum protokolu - inspekce práce 1983
Používání titulů v ČR 3971
Neoprávněná stavba a stavební zákon 2689
Vznik služebního poměru u Policie ČR 2211
Pokuty za přiměřeně rychlou jízdu 5754
Ohlášení stavby - doklady 2344
Věcné břemeno - ohlášení stavby 2143
Ukončení studia na VŠ - rozhodný den 4182
Obrana proti duplicitnímu zápisu 1937
Katastr nemovitostí - duplicitní zápis 2575
Vyloučení z přezkumu ve správním soudnictví? 1985
Nerovné postavení účastníků při ukončení docházky dle judikatury NSS 1983
Vymáhání TV poplatků 3552
Promlčení televizních poplatků 5168
Co se považuje za doklad totožnosti? 4201
Doklad totožnosti 16107
Evidence vozidel a polopřevod motocyklu 5339
Velký a malý TP motorky 2720
Zrušení trvalého pobytu 2513
Územně plánovací informace 2902
Předvolání k výslechu SMS 2890
Povolení tomboly na plese 2421
Trvalé bydliště 2147
Stavba 2004
Předvolání 2060
Tombola - ples 3556

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama