Správní právo

V této podsekci SPRÁVNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 1956
Právní úprava přebalování ve veřejných prostorech a obchodních centrech 1791
Přerušení dodávky elektřiny a náhrada škody 2849
Starosta obce 2639
Volební období starosty 21878
Diplom, titul, promoce? 3061
Od kdy můžu používat vysokoškolský titul? 13153
Československá hymna a možný postih? 3647
Nabytí nemovitosti v katastru nemovitostí 3291
Online katastr nemovitostí 2955
Regulační poplatek v nemocnici 2163
Mimibazar 2570
Nelegální zaměstnávání 2426
Umožnění výkonu nelegální práce? 2382
Poplatky za rozhlasové a televizní vysílání 2454
Druhy průkazů totožnosti a jejich užití před úřady 6423
Inspektorát práce - žádost o přezkum protokolu 3328
Přezkum protokolu - inspekce práce 2415
Používání titulů v ČR 4585
Neoprávněná stavba a stavební zákon 3227
Vznik služebního poměru u Policie ČR 2671
Pokuty za přiměřeně rychlou jízdu 6259
Ohlášení stavby - doklady 2784
Věcné břemeno - ohlášení stavby 2601
Ukončení studia na VŠ - rozhodný den 4646
Obrana proti duplicitnímu zápisu 2446
Katastr nemovitostí - duplicitní zápis 2993
Vyloučení z přezkumu ve správním soudnictví? 2381
Nerovné postavení účastníků při ukončení docházky dle judikatury NSS 3308
Vymáhání TV poplatků 4011
Promlčení televizních poplatků 6187
Co se považuje za doklad totožnosti? 5722
Doklad totožnosti 18845
Evidence vozidel a polopřevod motocyklu 6749
Velký a malý TP motorky 4429
Zrušení trvalého pobytu 2938
Územně plánovací informace 3449
Předvolání k výslechu SMS 3393
Povolení tomboly na plese 2860
Trvalé bydliště 2623
Stavba 2452
Předvolání 2448
Tombola - ples 4062

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama