Přebalovací kabiny (místnosti) a přebalovací pulty

Dobrý den, minulý víkend jsme byli s manželem za mými rodiči na severní moravě a v neděli jsme se vydali do jednoho menšího nákupního centra. Protože máme velmi malé dítě, tak jsem musela přebalit a tak jsem celkem normálně zašla do místní přebalovací místnosti, která ovšem byla opravdu v katastrofálním stavu! S kočárkem jsem tam skoro nebyla schopná zajet, musel mi pomáhat manžel, načež při příchodu do ,,přebalovací místnosti´´ jsme ucítili poměrně pronikavý zápach neurčitého původu (pravděpodobně z přebalovacího pultu), kdy tento vypadal jako pojízdná velká železná stolice, na které byl umístěn bílý (asi původně tedy) ,,přebalovací pult´´, který navíc velmi divně chemicky zapáchal. Nepřijde mi normální, aby přebalovací pult takto vypadal. Chtěla bych si stěžovat na vedení, ale nejsem si přesně jistá, jaké mají práva a povinnosti...můžete mi prosím něco poradit? Přece jenom se jedná o zdraví všech dětí a maminek, které tuto ,,přebalovací místnost´´ využívají. Děkuji Žáková

Odpověď:

Vážená paní,

odpověď na Váš dotaz je nutné rozdělit do dvou rovin, kdy jednou jsou stavebně-technické aspekty přebalovací místnosti a druhou potom přebalovací pult jako výrobek k použití pro děti do 3 let věku. Obchodní centrum, o kterém hovoříte ve svém dotazu, řadíme pod stavby pro obchod, na které klade naše legislativa speciální požadavky nad rámec zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zejména potom v tomto konkrétním případě přebalovací místnosti máme na mysli vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve které se stanovuje právě to, jaké požadavky má splňovat přebalovací místnost. Konkrétně potom ve své příloze č. 3 v bodu 5.1.9. vyhláška stanovuje, že přebalovací kabina (místnost) musí mít šířku nejméně 1600 mm a hloubku nejméně 1800 mm. Vstup musí mít šířku nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven. Přebalovací kabina (místnost) musí být vybavena přebalovacím pultem a umývadlem a musí umožnit manipulaci s dětským kočárkem. Tato vyhláška je však účinná až od 5.11.2009, takže přebalovací místnosti (kabiny), které byly v obchodních centrech postaveny před tímto datem, výše uvedené splňovat nemusí. Pokud by však došlo k rekonstrukci přebalovací místnosti (kabiny), tak je již třeba nové požadavky splňovat.

Samostatnou otázkou je potom přebalovací pult jakožto výrobek k použití pro děti do 3 let věku, kdy však neuvádíte, z jakého materiálu pravděpodobně tento přebalovací pult. Vzhledem k Vaší stížnosti ve smyslu specifického pachu přebalovacího pultu by bylo představitelné, že přebalovací pult byl z plastu, případně se mohlo jednat o výrobek s nemetalickou povrchovou úpravou. V takovém případě by se mohlo jednat o porušení povinností ohledně vlastností tohoto výrobku tak, jak je uvedeno ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, případně by se mohlo jednat i o porušení zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků.

Doporučujeme tedy, abyste vedení tohoto obchodního centra upozornila na výše uvedené skutečnosti. V případě, kdy budete mít dojem, že by mohlo dojít ať už stavebně-technickým řešením přebalovací místnosti (kabiny) nebo staveb přebalovacího pultu k porušení nějaké výše popsané či jiné právní povinnosti, tak doporučujeme, abyste se obrátila na českou obchodní inspekci, příslušnou hygienickou stanici či místní stavební úřad.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama