Odstoupení od smlouvy při koupi zboží z e-shopu

on .

_________________                                                                                                                 _________________
_________________                                                                                                                 _________________
_________________                                                                                                                 _________________

 
DOPORUČENĚ

V _________________, dne _________________


Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku


Ve Vašem internetovém obchodě_________________ jsem si objednal/a _________________ v hodnotě _________________,- Kč, včetně DPH. Tuto jsem od Vás obdržel/a dne _________________ (číslo daňového dokladu _________________) a zaplatil/a _________________.

Na základě ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 a ustanovením § 1831 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vaší výše uvedenou adresu.

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo _________________, vedený u _________________.


S pozdravem


……………………..

_______________

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama