Pracovní právo

V této podsekci PRACOVNÍ A KOLEKTIVNÍ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Odškodné při pracovním úrazu 2233
Dohoda o pracovní činnosti a pracovní úraz 1403
Sankce za překročení zákonného rozsahu u dohody o provedení práce 1170
Překročení zákonného rozsahu 300 hodin u DPP 1721
Doručování zrušení pracovního poměru ve zkušení době 1241
Nevydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) 1387
Výpověď zaměstnance v ochranné lhůtě 1252
Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance? 1198
Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele 2311
Zápočtový list a jeho vystavení zaměstnanci 6270
Rozporovatelnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2188
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2160
Cestovné - preventivní prohlídka 2229
Cestovní náhrady - preventivní prohlídka 2268
Dohoda o provedení práce - rozsah 300 hodin 3297
Příplatky za práci v sobotu a v neděli 4001
Doručení neschopenky 9799
Do kdy je nutné doručit neschopenku? 9608
Pracovní smlouva - rozhodčí doložka 1972
Rozhodčí doložka v pracovní smlouvě 2425
Uzavření nové pracovní smlouvy? 2940
Dodatek k pracovní smlouvě 6422
Povinnost příplatku zaměstnavatele na pracovní oděv 2711
Dress code a stejnokroje u zaměstnavatelů 2798
Vymáhání mzdy, platu nebo odměny 2499
Nevyplacená odměna z dohody o provedení práce 2614
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance 2203
Oprávněnost veřejné služby 2020
Ukončení poměru ve zkušební lhůtě ze strany zaměstnance 2530
Pracovní úraz při výběrovém řízení? 2113
Přechod z pracovního do služebního poměru 2577
Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz v době přestávky 2814
Přestávka - pracovní úraz 2845
Ukončení pracovního poměru dohodou? 2677
Pojištění při výkonu povolání 2253
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání 2966
Nárok na dovolenou? 2537
Dovolená ve zkušební době 29828
Změna sídla - změna pracovní smlouvy? 3293
Změna sídla zaměstnavatele 2465
Nástup do práce a státní svátek 3129
Nárok za práci ve svátek 2133
Příplatek za práci v sobotu, neděli a v noci 2614
Příplatek za práci o víkendech a v noci 2547
Počítání nároku na dovolenou 3025
Den nástupu do práce 2887
Promlčení práva na vyplacení odstupného 3364
Nevyplacené odstupné zaměstnavatelem 3228
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou 3959
Mám nárok na odstupné? 2457
Výpověď - odstupné 4895
Zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. b) 3200
Okamžité zrušení pracovní poměru zaměstnancem 2533
Překážka v práci na straně zaměstnavatele - náhrada mzdy 2610
Náhrada mzdy za prostoje 2436
Odvolání návrhu na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 2918
Dohoda o ukončení pracovního poměru 2407
Jak se bránit proti nevyplácení mzdy? 2568
Nárok na odstupné v případě nevyplácení mzdy? 2376
Co dělat proti nevyplácení mzdy? 2498
Nevyplacení mzdy - výpověď 2946
Příplatek za práci o víkendu ve státní správě a u soukromníka 2948
Příplatek za práci v sobotu a v neděli? 13813
Náhrada mzdy - preventivní prohlídka 2785
Nařízená preventivní prohlídka mimo pracovní dobu 3099
Opakované prodlužování pracovního poměru na dobu určitou 7101
Jak napsat okamžité zrušení pracovního poměru? 2327
Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2012 2151
Okamžité zrušení pracovní poměru 2349
Zákoník práce a postup zaměstnavatelů při doručování dle § 334 odst. 1? 2568
Vznik, změna, ukončení pracovního poměru, dohod a jejich doručování 2584
Účinnost ukončení pracovního poměru 2087
Od kdy je účinná výpověď? 2961
Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené 3157
Rodičovská dovolená - nástup do zaměstnání 2206
Mám se podřizovat Úřadu práce a docházet na poštu? 2203
Protiústavní systém DONEZ? 2576
Povinnost zaměstnavatele poslat potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance? 9148
Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance 2914
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a odstupné 3099
Kdo vyplácí odstupné? 2392
Platba sociální a zdravotní pojištění 2407
Hrozba výpovědí 2465
Nárok na propustku 3415
Neplacení mzdy zaměstnavatelem 3376
Překážka v práci na straně zaměstnavatele 6346
Základní práva a systém kontroly nezaměstnaných 2101
Pracovni úřad 2813
Rozvázání pracovního poměru dohodou 2631
Propustky v pracovním právu 2506
Zrušení pracovního poměru 2191
Překážka v práci 2206
Systém DONEZ - docházka nezaměstnaných 2765

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama