Pracovní právo

V této podsekci PRACOVNÍ A KOLEKTIVNÍ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 822
Odškodné při pracovním úrazu 2514
Dohoda o pracovní činnosti a pracovní úraz 1849
Sankce za překročení zákonného rozsahu u dohody o provedení práce 1456
Překročení zákonného rozsahu 300 hodin u DPP 2051
Doručování zrušení pracovního poměru ve zkušení době 1493
Nevydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) 1647
Výpověď zaměstnance v ochranné lhůtě 1497
Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance? 1437
Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele 2550
Zápočtový list a jeho vystavení zaměstnanci 6630
Rozporovatelnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2472
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2437
Cestovné - preventivní prohlídka 2551
Cestovní náhrady - preventivní prohlídka 2576
Dohoda o provedení práce - rozsah 300 hodin 3741
Příplatky za práci v sobotu a v neděli 4313
Doručení neschopenky 10459
Do kdy je nutné doručit neschopenku? 10575
Pracovní smlouva - rozhodčí doložka 2226
Rozhodčí doložka v pracovní smlouvě 2711
Uzavření nové pracovní smlouvy? 3293
Dodatek k pracovní smlouvě 6851
Povinnost příplatku zaměstnavatele na pracovní oděv 2966
Dress code a stejnokroje u zaměstnavatelů 3156
Vymáhání mzdy, platu nebo odměny 2828
Nevyplacená odměna z dohody o provedení práce 2921
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance 2465
Oprávněnost veřejné služby 2280
Ukončení poměru ve zkušební lhůtě ze strany zaměstnance 2840
Pracovní úraz při výběrovém řízení? 2410
Přechod z pracovního do služebního poměru 2978
Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz v době přestávky 3060
Přestávka - pracovní úraz 3151
Ukončení pracovního poměru dohodou? 2912
Pojištění při výkonu povolání 2570
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání 3305
Nárok na dovolenou? 2810
Dovolená ve zkušební době 31480
Změna sídla - změna pracovní smlouvy? 3715
Změna sídla zaměstnavatele 2741
Nástup do práce a státní svátek 3483
Nárok za práci ve svátek 2403
Příplatek za práci v sobotu, neděli a v noci 2876
Příplatek za práci o víkendech a v noci 2787
Počítání nároku na dovolenou 3328
Den nástupu do práce 3178
Promlčení práva na vyplacení odstupného 3644
Nevyplacené odstupné zaměstnavatelem 3551
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou 4475
Mám nárok na odstupné? 2746
Výpověď - odstupné 5154
Zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. b) 3569
Okamžité zrušení pracovní poměru zaměstnancem 2812
Překážka v práci na straně zaměstnavatele - náhrada mzdy 2897
Náhrada mzdy za prostoje 2784
Odvolání návrhu na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 3211
Dohoda o ukončení pracovního poměru 2646
Jak se bránit proti nevyplácení mzdy? 2876
Nárok na odstupné v případě nevyplácení mzdy? 2667
Co dělat proti nevyplácení mzdy? 2725
Nevyplacení mzdy - výpověď 3263
Příplatek za práci o víkendu ve státní správě a u soukromníka 3294
Příplatek za práci v sobotu a v neděli? 15414
Náhrada mzdy - preventivní prohlídka 3086
Nařízená preventivní prohlídka mimo pracovní dobu 3465
Opakované prodlužování pracovního poměru na dobu určitou 7452
Jak napsat okamžité zrušení pracovního poměru? 2594
Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2012 2456
Okamžité zrušení pracovní poměru 2585
Zákoník práce a postup zaměstnavatelů při doručování dle § 334 odst. 1? 3282
Vznik, změna, ukončení pracovního poměru, dohod a jejich doručování 2818
Účinnost ukončení pracovního poměru 2344
Od kdy je účinná výpověď? 3232
Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené 3547
Rodičovská dovolená - nástup do zaměstnání 2502
Mám se podřizovat Úřadu práce a docházet na poštu? 2874
Protiústavní systém DONEZ? 2821
Povinnost zaměstnavatele poslat potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance? 9917
Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance 3182
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a odstupné 3391
Kdo vyplácí odstupné? 2709
Platba sociální a zdravotní pojištění 2656
Hrozba výpovědí 2792
Nárok na propustku 3730
Neplacení mzdy zaměstnavatelem 3708
Překážka v práci na straně zaměstnavatele 7016
Základní práva a systém kontroly nezaměstnaných 2403
Pracovni úřad 3144
Rozvázání pracovního poměru dohodou 2916
Propustky v pracovním právu 2796
Zrušení pracovního poměru 2439
Překážka v práci 2510
Systém DONEZ - docházka nezaměstnaných 3014

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama