Pracovní právo

V této podsekci PRACOVNÍ A KOLEKTIVNÍ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
hosting cheap web package 1521
Odškodné při pracovním úrazu 2637
Dohoda o pracovní činnosti a pracovní úraz 2025
Sankce za překročení zákonného rozsahu u dohody o provedení práce 1576
Překročení zákonného rozsahu 300 hodin u DPP 2185
Doručování zrušení pracovního poměru ve zkušení době 1607
Nevydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) 1759
Výpověď zaměstnance v ochranné lhůtě 1625
Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance? 1562
Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele 2664
Zápočtový list a jeho vystavení zaměstnanci 6790
Rozporovatelnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2599
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2569
Cestovné - preventivní prohlídka 2669
Cestovní náhrady - preventivní prohlídka 2700
Dohoda o provedení práce - rozsah 300 hodin 3880
Příplatky za práci v sobotu a v neděli 4437
Doručení neschopenky 10646
Do kdy je nutné doručit neschopenku? 10792
Pracovní smlouva - rozhodčí doložka 2347
Rozhodčí doložka v pracovní smlouvě 2861
Uzavření nové pracovní smlouvy? 3470
Dodatek k pracovní smlouvě 7008
Povinnost příplatku zaměstnavatele na pracovní oděv 3081
Dress code a stejnokroje u zaměstnavatelů 3294
Vymáhání mzdy, platu nebo odměny 2967
Nevyplacená odměna z dohody o provedení práce 3085
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance 2592
Oprávněnost veřejné služby 2396
Ukončení poměru ve zkušební lhůtě ze strany zaměstnance 2984
Pracovní úraz při výběrovém řízení? 2564
Přechod z pracovního do služebního poměru 3126
Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz v době přestávky 3173
Přestávka - pracovní úraz 3267
Ukončení pracovního poměru dohodou? 3030
Pojištění při výkonu povolání 2697
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání 3433
Nárok na dovolenou? 2931
Dovolená ve zkušební době 32258
Změna sídla - změna pracovní smlouvy? 3924
Změna sídla zaměstnavatele 2867
Nástup do práce a státní svátek 3611
Nárok za práci ve svátek 2549
Příplatek za práci v sobotu, neděli a v noci 3018
Příplatek za práci o víkendech a v noci 2907
Počítání nároku na dovolenou 3461
Den nástupu do práce 3300
Promlčení práva na vyplacení odstupného 3780
Nevyplacené odstupné zaměstnavatelem 3683
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou 4635
Mám nárok na odstupné? 2871
Výpověď - odstupné 5278
Zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. b) 3707
Okamžité zrušení pracovní poměru zaměstnancem 2956
Překážka v práci na straně zaměstnavatele - náhrada mzdy 3011
Náhrada mzdy za prostoje 2960
Odvolání návrhu na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 3341
Dohoda o ukončení pracovního poměru 2757
Jak se bránit proti nevyplácení mzdy? 3003
Nárok na odstupné v případě nevyplácení mzdy? 2778
Co dělat proti nevyplácení mzdy? 2828
Nevyplacení mzdy - výpověď 3386
Příplatek za práci o víkendu ve státní správě a u soukromníka 3473
Příplatek za práci v sobotu a v neděli? 16150
Náhrada mzdy - preventivní prohlídka 3227
Nařízená preventivní prohlídka mimo pracovní dobu 3595
Opakované prodlužování pracovního poměru na dobu určitou 7595
Jak napsat okamžité zrušení pracovního poměru? 2719
Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2012 2601
Okamžité zrušení pracovní poměru 2700
Zákoník práce a postup zaměstnavatelů při doručování dle § 334 odst. 1? 3686
Vznik, změna, ukončení pracovního poměru, dohod a jejich doručování 2908
Účinnost ukončení pracovního poměru 2453
Od kdy je účinná výpověď? 3372
Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené 3685
Rodičovská dovolená - nástup do zaměstnání 2637
Mám se podřizovat Úřadu práce a docházet na poštu? 3280
Protiústavní systém DONEZ? 2922
Povinnost zaměstnavatele poslat potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance? 10228
Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance 3308
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a odstupné 3513
Kdo vyplácí odstupné? 2825
Platba sociální a zdravotní pojištění 2768
Hrozba výpovědí 2916
Nárok na propustku 3856
Neplacení mzdy zaměstnavatelem 3821
Překážka v práci na straně zaměstnavatele 7300
Základní práva a systém kontroly nezaměstnaných 2542
Pracovni úřad 3266
Rozvázání pracovního poměru dohodou 3041
Propustky v pracovním právu 2898
Zrušení pracovního poměru 2562
Překážka v práci 2644
Systém DONEZ - docházka nezaměstnaných 3132

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama