Pracovní právo

V této podsekci PRACOVNÍ A KOLEKTIVNÍ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Odškodné při pracovním úrazu 2191
Dohoda o pracovní činnosti a pracovní úraz 1328
Sankce za překročení zákonného rozsahu u dohody o provedení práce 1131
Překročení zákonného rozsahu 300 hodin u DPP 1666
Doručování zrušení pracovního poměru ve zkušení době 1197
Nevydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) 1339
Výpověď zaměstnance v ochranné lhůtě 1224
Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance? 1169
Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele 2277
Zápočtový list a jeho vystavení zaměstnanci 6231
Rozporovatelnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2148
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2120
Cestovné - preventivní prohlídka 2198
Cestovní náhrady - preventivní prohlídka 2229
Dohoda o provedení práce - rozsah 300 hodin 3244
Příplatky za práci v sobotu a v neděli 3951
Doručení neschopenky 9627
Do kdy je nutné doručit neschopenku? 9363
Pracovní smlouva - rozhodčí doložka 1943
Rozhodčí doložka v pracovní smlouvě 2370
Uzavření nové pracovní smlouvy? 2894
Dodatek k pracovní smlouvě 6347
Povinnost příplatku zaměstnavatele na pracovní oděv 2661
Dress code a stejnokroje u zaměstnavatelů 2749
Vymáhání mzdy, platu nebo odměny 2436
Nevyplacená odměna z dohody o provedení práce 2575
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance 2176
Oprávněnost veřejné služby 1989
Ukončení poměru ve zkušební lhůtě ze strany zaměstnance 2481
Pracovní úraz při výběrovém řízení? 2072
Přechod z pracovního do služebního poměru 2516
Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz v době přestávky 2782
Přestávka - pracovní úraz 2799
Ukončení pracovního poměru dohodou? 2654
Pojištění při výkonu povolání 2213
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání 2919
Nárok na dovolenou? 2498
Dovolená ve zkušební době 29509
Změna sídla - změna pracovní smlouvy? 3209
Změna sídla zaměstnavatele 2430
Nástup do práce a státní svátek 3087
Nárok za práci ve svátek 2095
Příplatek za práci v sobotu, neděli a v noci 2578
Příplatek za práci o víkendech a v noci 2522
Počítání nároku na dovolenou 2985
Den nástupu do práce 2840
Promlčení práva na vyplacení odstupného 3308
Nevyplacené odstupné zaměstnavatelem 3182
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou 3860
Mám nárok na odstupné? 2425
Výpověď - odstupné 4866
Zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. b) 3147
Okamžité zrušení pracovní poměru zaměstnancem 2504
Překážka v práci na straně zaměstnavatele - náhrada mzdy 2577
Náhrada mzdy za prostoje 2391
Odvolání návrhu na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 2860
Dohoda o ukončení pracovního poměru 2379
Jak se bránit proti nevyplácení mzdy? 2525
Nárok na odstupné v případě nevyplácení mzdy? 2330
Co dělat proti nevyplácení mzdy? 2468
Nevyplacení mzdy - výpověď 2911
Příplatek za práci o víkendu ve státní správě a u soukromníka 2896
Příplatek za práci v sobotu a v neděli? 13525
Náhrada mzdy - preventivní prohlídka 2716
Nařízená preventivní prohlídka mimo pracovní dobu 3058
Opakované prodlužování pracovního poměru na dobu určitou 7043
Jak napsat okamžité zrušení pracovního poměru? 2292
Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2012 2119
Okamžité zrušení pracovní poměru 2323
Zákoník práce a postup zaměstnavatelů při doručování dle § 334 odst. 1? 2540
Vznik, změna, ukončení pracovního poměru, dohod a jejich doručování 2556
Účinnost ukončení pracovního poměru 2054
Od kdy je účinná výpověď? 2926
Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené 3126
Rodičovská dovolená - nástup do zaměstnání 2178
Mám se podřizovat Úřadu práce a docházet na poštu? 2180
Protiústavní systém DONEZ? 2545
Povinnost zaměstnavatele poslat potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance? 8851
Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance 2882
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a odstupné 3060
Kdo vyplácí odstupné? 2357
Platba sociální a zdravotní pojištění 2381
Hrozba výpovědí 2424
Nárok na propustku 3383
Neplacení mzdy zaměstnavatelem 3345
Překážka v práci na straně zaměstnavatele 6212
Základní práva a systém kontroly nezaměstnaných 2069
Pracovni úřad 2768
Rozvázání pracovního poměru dohodou 2602
Propustky v pracovním právu 2462
Zrušení pracovního poměru 2152
Překážka v práci 2178
Systém DONEZ - docházka nezaměstnaných 2731

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Dluhy

  Dobrý den,
  Sepisovala jsem dlužní úpis v roce 2015. Dlužník mi neplatil. Soud mi uznal pouze částku minimalni. Nemám to notářsky ověřené. Chybí mi jediná věta v dlužním úpis...
  úterý 19. únor 2019

   

 • OSVČ - práce v zahraničí

  Dobrý den. Mám dotaz ohledně práce osoby samostatně výdělečně činné ve státě EU - konkrétně v Německu.
  Syn má české oprávnění k podnikání - řemeslnou živnost "elektromontáže...
  úterý 19. únor 2019

   

 • přeřazení na nižší pozici

  Dotaz: style="box-sizing: inherit; color: #003399; font-family: TriviaSeznam, helvetica, arial, sans-serif; font-size: 16px;" /Dobrý den, style="box-sizing: inherit; color: ...
  úterý 19. únor 2019

   

Reklama