Pracovní právo

V této podsekci PRACOVNÍ A KOLEKTIVNÍ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Odškodné při pracovním úrazu 2752
Dohoda o pracovní činnosti a pracovní úraz 2198
Sankce za překročení zákonného rozsahu u dohody o provedení práce 1703
Překročení zákonného rozsahu 300 hodin u DPP 2314
Doručování zrušení pracovního poměru ve zkušení době 1718
Nevydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) 1897
Výpověď zaměstnance v ochranné lhůtě 1750
Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance? 1701
Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele 2776
Zápočtový list a jeho vystavení zaměstnanci 6926
Rozporovatelnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2727
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2698
Cestovné - preventivní prohlídka 2784
Cestovní náhrady - preventivní prohlídka 2831
Dohoda o provedení práce - rozsah 300 hodin 3996
Příplatky za práci v sobotu a v neděli 4586
Doručení neschopenky 10816
Do kdy je nutné doručit neschopenku? 11030
Pracovní smlouva - rozhodčí doložka 2460
Rozhodčí doložka v pracovní smlouvě 2991
Uzavření nové pracovní smlouvy? 3619
Dodatek k pracovní smlouvě 7170
Povinnost příplatku zaměstnavatele na pracovní oděv 3205
Dress code a stejnokroje u zaměstnavatelů 3444
Vymáhání mzdy, platu nebo odměny 3091
Nevyplacená odměna z dohody o provedení práce 3225
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance 2705
Oprávněnost veřejné služby 2492
Ukončení poměru ve zkušební lhůtě ze strany zaměstnance 3106
Pracovní úraz při výběrovém řízení? 2673
Přechod z pracovního do služebního poměru 3255
Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz v době přestávky 3287
Přestávka - pracovní úraz 3388
Ukončení pracovního poměru dohodou? 3151
Pojištění při výkonu povolání 2804
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání 3556
Nárok na dovolenou? 3055
Dovolená ve zkušební době 32795
Změna sídla - změna pracovní smlouvy? 4142
Změna sídla zaměstnavatele 2983
Nástup do práce a státní svátek 3752
Nárok za práci ve svátek 2668
Příplatek za práci v sobotu, neděli a v noci 3153
Příplatek za práci o víkendech a v noci 3014
Počítání nároku na dovolenou 3588
Den nástupu do práce 3423
Promlčení práva na vyplacení odstupného 3895
Nevyplacené odstupné zaměstnavatelem 3835
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou 4758
Mám nárok na odstupné? 3000
Výpověď - odstupné 5390
Zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. b) 3832
Okamžité zrušení pracovní poměru zaměstnancem 3073
Překážka v práci na straně zaměstnavatele - náhrada mzdy 3120
Náhrada mzdy za prostoje 3075
Odvolání návrhu na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 3458
Dohoda o ukončení pracovního poměru 2871
Jak se bránit proti nevyplácení mzdy? 3128
Nárok na odstupné v případě nevyplácení mzdy? 2892
Co dělat proti nevyplácení mzdy? 2948
Nevyplacení mzdy - výpověď 3504
Příplatek za práci o víkendu ve státní správě a u soukromníka 3649
Příplatek za práci v sobotu a v neděli? 16682
Náhrada mzdy - preventivní prohlídka 3365
Nařízená preventivní prohlídka mimo pracovní dobu 3707
Opakované prodlužování pracovního poměru na dobu určitou 7726
Jak napsat okamžité zrušení pracovního poměru? 2833
Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2012 2713
Okamžité zrušení pracovní poměru 2809
Zákoník práce a postup zaměstnavatelů při doručování dle § 334 odst. 1? 3935
Vznik, změna, ukončení pracovního poměru, dohod a jejich doručování 3002
Účinnost ukončení pracovního poměru 2563
Od kdy je účinná výpověď? 3492
Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené 3807
Rodičovská dovolená - nástup do zaměstnání 2741
Mám se podřizovat Úřadu práce a docházet na poštu? 3520
Protiústavní systém DONEZ? 3040
Povinnost zaměstnavatele poslat potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance? 10578
Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance 3431
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a odstupné 3623
Kdo vyplácí odstupné? 2962
Platba sociální a zdravotní pojištění 2880
Hrozba výpovědí 3036
Nárok na propustku 3997
Neplacení mzdy zaměstnavatelem 3947
Překážka v práci na straně zaměstnavatele 7505
Základní práva a systém kontroly nezaměstnaných 2642
Pracovni úřad 3401
Rozvázání pracovního poměru dohodou 3153
Propustky v pracovním právu 3007
Zrušení pracovního poměru 2670
Překážka v práci 2752
Systém DONEZ - docházka nezaměstnaných 3242

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama