Pracovní právo

V této podsekci PRACOVNÍ A KOLEKTIVNÍ PRÁVO naleznete články, které byly vytvořeny pomocí dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro řešení Vaší situace. Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši bezplatnou právní poradnu online zdarma.

Zobrazit
Titulek Zobrazení
Odškodné při pracovním úrazu 2285
Dohoda o pracovní činnosti a pracovní úraz 1478
Sankce za překročení zákonného rozsahu u dohody o provedení práce 1220
Překročení zákonného rozsahu 300 hodin u DPP 1786
Doručování zrušení pracovního poměru ve zkušení době 1289
Nevydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) 1437
Výpověď zaměstnance v ochranné lhůtě 1283
Snížení mzdy bez souhlasu zaměstnance? 1231
Potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele 2342
Zápočtový list a jeho vystavení zaměstnanci 6325
Rozporovatelnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2237
Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru 2204
Cestovné - preventivní prohlídka 2270
Cestovní náhrady - preventivní prohlídka 2310
Dohoda o provedení práce - rozsah 300 hodin 3374
Příplatky za práci v sobotu a v neděli 4053
Doručení neschopenky 9908
Do kdy je nutné doručit neschopenku? 9834
Pracovní smlouva - rozhodčí doložka 2004
Rozhodčí doložka v pracovní smlouvě 2468
Uzavření nové pracovní smlouvy? 2997
Dodatek k pracovní smlouvě 6485
Povinnost příplatku zaměstnavatele na pracovní oděv 2752
Dress code a stejnokroje u zaměstnavatelů 2866
Vymáhání mzdy, platu nebo odměny 2576
Nevyplacená odměna z dohody o provedení práce 2663
Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance 2234
Oprávněnost veřejné služby 2058
Ukončení poměru ve zkušební lhůtě ze strany zaměstnance 2596
Pracovní úraz při výběrovém řízení? 2164
Přechod z pracovního do služebního poměru 2653
Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz v době přestávky 2848
Přestávka - pracovní úraz 2896
Ukončení pracovního poměru dohodou? 2713
Pojištění při výkonu povolání 2310
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání 3031
Nárok na dovolenou? 2571
Dovolená ve zkušební době 30091
Změna sídla - změna pracovní smlouvy? 3371
Změna sídla zaměstnavatele 2510
Nástup do práce a státní svátek 3187
Nárok za práci ve svátek 2170
Příplatek za práci v sobotu, neděli a v noci 2649
Příplatek za práci o víkendech a v noci 2577
Počítání nároku na dovolenou 3076
Den nástupu do práce 2925
Promlčení práva na vyplacení odstupného 3406
Nevyplacené odstupné zaměstnavatelem 3276
Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou 4030
Mám nárok na odstupné? 2492
Výpověď - odstupné 4941
Zrušení pracovního poměru dle § 56 odst. 1 písm. b) 3265
Okamžité zrušení pracovní poměru zaměstnancem 2569
Překážka v práci na straně zaměstnavatele - náhrada mzdy 2645
Náhrada mzdy za prostoje 2485
Odvolání návrhu na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru 2970
Dohoda o ukončení pracovního poměru 2439
Jak se bránit proti nevyplácení mzdy? 2623
Nárok na odstupné v případě nevyplácení mzdy? 2426
Co dělat proti nevyplácení mzdy? 2541
Nevyplacení mzdy - výpověď 2987
Příplatek za práci o víkendu ve státní správě a u soukromníka 3021
Příplatek za práci v sobotu a v neděli? 14072
Náhrada mzdy - preventivní prohlídka 2842
Nařízená preventivní prohlídka mimo pracovní dobu 3146
Opakované prodlužování pracovního poměru na dobu určitou 7171
Jak napsat okamžité zrušení pracovního poměru? 2376
Pracovní poměr na dobu určitou od 1. 1. 2012 2191
Okamžité zrušení pracovní poměru 2386
Zákoník práce a postup zaměstnavatelů při doručování dle § 334 odst. 1? 2606
Vznik, změna, ukončení pracovního poměru, dohod a jejich doručování 2620
Účinnost ukončení pracovního poměru 2116
Od kdy je účinná výpověď? 3002
Nástup do zaměstnání po rodičovské dovolené 3208
Rodičovská dovolená - nástup do zaměstnání 2236
Mám se podřizovat Úřadu práce a docházet na poštu? 2230
Protiústavní systém DONEZ? 2614
Povinnost zaměstnavatele poslat potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnance? 9318
Potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance 2952
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem a odstupné 3149
Kdo vyplácí odstupné? 2435
Platba sociální a zdravotní pojištění 2437
Hrozba výpovědí 2520
Nárok na propustku 3461
Neplacení mzdy zaměstnavatelem 3429
Překážka v práci na straně zaměstnavatele 6477
Základní práva a systém kontroly nezaměstnaných 2156
Pracovni úřad 2876
Rozvázání pracovního poměru dohodou 2662
Propustky v pracovním právu 2550
Zrušení pracovního poměru 2222
Překážka v práci 2245
Systém DONEZ - docházka nezaměstnaných 2798

Nové  Create new article.

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama