Výzva zaměstnanci - neomluvená absence

on .

________________________

________________________

________________________

Věc: VÝZVA


V _________ dne ____________


Vážený pane/ Vážená paní,

dne __________ byla mezi Vámi ____________________ jako zaměstnancem a ______________________ jako zaměstnavatelem, uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou/neurčitou. Pro zaměstnavatele pracujete jako __________________.

Jelikož jste se již posledních ___ pracovních dnů nedostavil/a do zaměstnání, a to naprosto bez jakékoliv omluvy či bez jakéhokoliv důvodu, tak má zaměstnavatel za to, že se z Vaší strany jakožto zaměstnance jedná o extrémně hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahující se k vykonávané práci opravdu zvlášť hrubým způsobem.

Jak dovodila soudní judikatura v těchto případech, tak neomluvená absence v zaměstnání v době trvání pěti pracovních dní již může býti takto vyhodnocena a je možné okamžitě zrušit Váš pracovní poměr.

 

_______________________

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama