Dohoda o rozvázání pracovního poměru

on .

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

________________________

________________________

________________________
(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

________________________

________________________

________________________

(dále jen „Zaměstnanec“)


uzavírají dle ustanovení § 49 zákoníku práce tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru:

Zaměstnanec a Zaměstnavatel tímto rozvazují pracovní poměr založený pracovní smlouvou uzavřenou dne ______________________, na základě které zaměstnanec pracoval u Zaměstnavatele jako _____________________.

Pracovní poměr skončí dnem _____________________.

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal Zaměstnavatel a jedno Zaměstnanec.

 

V _______________________ dne _______________________

 

 

___________________________                                                                             ___________________________

 

 

www.pravni-rady.eu

V případě dotazů se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

    Reklama