Občanské právo

V této podsekci OBČANSKÉ PRÁVO naleznete krátké články - tzv. odpovědi, které byly vytvořeny pomocí Vašich dotazů z bezplatné právní poradny. Můžou tedy posloužit jako určitý návod či inspirace pro interpretaci Vaší situace. 

Upozorňujeme, že každá odpověď se vždy vztahuje ke konkrétnímu dotazu a jeho okolnostem nebo je pouze obecného rázu. Zejména je třeba pamatovat na to, že zde uvedené odpovědi vždy vycházejí z právního stavu ke dni zodpovězení dotazu a nemusí tak být aplikovatelné na Váš konkrétní případ. Doporučujeme tedy zkusit položit dotaz na Bezplatnou právní poradnu nebo se v ideálním případě obraťte se svým právním problémem přímo na advokátní kancelář.

Filtry
Seznam článků v kategorii Občanské právo
Titulek
Krácení plnění pojišťovnou, amortizace a skutečná škoda
Platnost úředně ověřených podpisu na Slovensku
Zákonné důvody vydědění dle NOZ
Vzdání se dědictví s ohledem na dluhy a vdovský důchod
Vyvařování vozidla známému, zrušení zakázky, záloha a skladné
Osoba žijící ve společné domácnosti jako nepominutelný dědic v případě závěti?
Vzdání se pouze části dědictví smlouvou?
Ovocný strom v blízkosti hranice pozemků, jeho stín a možné nároky souseda
Zpackaná plastická operace prsou
Nárok na náhradu za neuplatněný dárkový poukaz
Propadnutý dárkový poukaz
Přihlášení pohledávky po schválení oddlužení
Omluvenka na střední škole
Znalecký posudek při prodeji rodinného domu
Ústní půjčka
Právní poradna Louny
Třikrát stejná závada - odstoupení od smlouvy
Reklamace
Obecný zmocněnec
Plná moc z Kanady?
Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu
Distanční obchody dle Občanského zákoníku
Vracení bankovních poplatků za vedení úvěrových účtů od bank?
Smlouva o výpůjčce na byt
Bezplatné užívání bytu
Nahlížení do spisu u soudu
Vymáhání pohledávek
Poškození zboží při přepravě - uplatnění vad
Uplatnění vad zboži
Společný majetek
Vykázání osoby
Výživné mezi manžely
Zákonná úprava bezdůvodného obohacení
Koupě a vrácení automobilu při přetočeném tachometru
Přetočené kilometry na vozu a jeho vrácení?
Záruční doba u vyměněného dílu
Záruka - výměna komponentu
Neuznaná reklamace a další postup?
Absurdní reklamace?
Zákonná definice pojmu rodina
Generální plná moc a úkony s ní možné
Platnost smluv před a po rekodifikaci soukromého práva
Platnost smlouvy s chybou v přijmení?
Bezplatná právní poradna kamenná
Doklad a jeho podoba
Žádost o přidělení zástupce či advokáta dle osř
Přidělení zástupce či advokáta v soudním řízení
Platnost úkonů v případě § 335b odst. 1 občanského soudního řádu?
Smlouva o vyrovnání v případě partnerů
Právní moc usnesení
Snížení ceny nemovitosti
Věcné břemeno - cena nemovitosti
Hypotéka - odhad nemovitosti
Úhrada odhadu nemovitosti
SMS jako důkazní prostředek
Půjčka bez písemné smlouvy
Zástavní právo a jeho vliv na pronájem nemovitosti
Pronájem domu se zástavním právem
Odpovědnost za fyzické testy - strážník městské policie
Dědění stavebního spoření i pro dědice bez letitého zájmu?
Stavební spoření a dědění ze zákona
Obecně i speciálně o ručení za závazky v režimu občanského zákoníku
Vrácení zásilky z e-shopu
Žádost o půjčku, úvěr a požadavek zálohy
Speciální plná moc
Generální plná moc - banka
Ověření darovací smlouvy
Stavba na cizím pozemku
Darovací smlouva u notáře
Založení občanského sdružení a přípravný výbor
Pronájem domu bez kolaudačního souhlasu
Pronájem nezkoulaudovaného domu
Majetek nezohledněný v závěti
Dodatečné dědické řízení
Přípustnost odvolání v případě nepřípustnosti odvolání
Vypořádání společného jmění manželů a dědění
SJM a dědictví
Dědění osoby, která pečovala o společnou domácnost?
Nárok na dědictví?
Hospodaření bytového družstva
Nulová aktivita společenství vlastníků jednotek
Nabytí právní moci rozsudku
Právní moc rozsudku
Odstoupení dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku
Prodávající v insolvenci
Úmrtí otce za života ženy a následné řízení
Jak bude probíhat dědictví?
Odmítnutí dědictví dle občanského zákoníku
Odmítnutí předluženého dědictví
Nárok na dědictví v případě žití ve společné domácnosti?
Dědění družky zůstavitele
Koupě bytu do výlučného vlastnictví jednoho z manželů
Koupě bytu mimo SJM
Věcné břemeno - právo cesty
Věcné právo in rem
Relativní neplatnost v dědickém řízení?
Můžu se vzdát svých dědických nároků?
Účinky generální plné moci
Jak funguje generální plná moc?
Platnost dohody o změně výše nájmu v souvislosti se zákonem č. 107/2006 Sb,
Co pro mě znamená postoupení pohledávky?
Postoupení pohledávky
Neuplatnění jednostranného zvyšování nájmu
Pravomoc rozhodce
Konečná lhůta a rozhodný okamžik u soudního poplatku
Co je to rozhodčí řízení?
Může být zastaveno soudní řízení pro nezaplacení soudního poplatku?
Darovací smlouva na nemovitost
Darování nemovitosti pravnoučatům
Přechází dluhy z dědictví na děti?
Odmítnutí předluženého dědictví
Generální plná moc či pouze úkonové?
Plná moc při odjezdu do zahraničí
Užívání nemovitosti i po skončení nájmu
Automatické prodloužení nájmu
Náležitosti darovací smlouvy na nemovitost
Darování nemovitosti
Výlučné vlastnictví manžela - dědění
Dědění majetku pouze pro moje děti
Různé důvody vydědění
Různé důvody vydědění
Vydědění syna z předchozího vztahu
Návrh k soudu na úpravu výživného
Hypotéka mezi partnery - úprava vztahů
Darování nemovitosti
Může mě sestra nutit k přenechání dědictví?
Rozdělení dědictví
Dluh u ČKP
Česká kancelář pojistitelů - pohledávka
Definice pojmu nezřízený život
Jaké jsou například důvody vydědění?
Problémy s dluhy za otce?
Dluhy otce jdou za ním
Smluvní pokuta u distančních obchodů - spotřebitel x prodejce
Nedoručení zásilky z eshopu
Jak zrušit věcné břemeno?
Zánik věcného břemene
Darování půlky nemovitosti
Vzdání se práv - dědictví
Neobvyklá situace ve spojitosti s CKP
Požadavky družstva na vyklizení
Pozdní přepis na Katastrálním úřadě
Opravy z fondu oprav?
Neodhlášené vozidlo?
Darování za trvání manželství
Převod dluhů po úmrtí
Vydržení a vydržovací listina
Nákup na e-shopu a vzájemné povinnosti
Převedení pohledávky bez upozornění od MHD
Dožití v domu a jeho zajištění
Důchod ve společné domácnosti
Vrácení bezdůvodného obohacení
Svědectví a péče o dítě
Součást SJM a dědění ze zákona
Nedodržení reklamační lhůty
Náhrada škody z půjčky v rámci řízení trestního i u rozhodce
Reklamace mobilního telefonu
Dědictví
Urážka
Omylem vyplacené dávky z Úřadu práce
Druh-družka
Věcné břemeno in personam
Účinnost nového občanského zákoníku
Neoprávněné vymáhání pokuty
Vrácení zboží
Vydržení
Dluhy - dědictví
Převod poloviny domu na manželku
Koupě auta - polopřevod
Fond oprav
Přepsání nemovitosti
Nadbytečné věci
Dědické řízení- Česká kancelář pojistitelů
Náhrada škody
Darovací a dědická daň
Vzdání se dědictví
Darování majetku
Omluva k soudu
Platba prostředků na jiný účet

Pokud máte pocit, že zde uvedené případy jsou příliš obecné na Váš konkrétní případ, tak se obraťte na naši Bezplatnou právní online poradnu

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama