Bezplatná právní poradna

Bezplatná právní poradna online zdarma je Vaší možností, jak se pokusit využít právní pomoc zdarma. Do bezplatné právní poradny můžete anonymně vkládat nejrůznější dotazy, podněty apod. v souvislosti s jakoukoliv právní oblastí.


 

Bezplatná právní poradna je online, zdarma a je vždy otevřena a přístupna Vašim dotazům, podnětům apod.

Bezplatnou právní poradnu zdarma můžete využít tak, že prostřednictvím níže uvedeného formuláře můžete vložit textaci svého dotazu/podnětu apod.

Textace Vašeho dotazu/pondětu apod. pak bude posouzena administrátorem z hlediska jejího obsahu. Zejména upozorňujeme, že pokud bude obsahovat vulgarismy apod., tak dojde k jejímu okamžitému smazání. Dále je třeba zmínit, že bezplatná právní poradna je anonymní. Neuvádějte proto do textace Vašeho dotazu/podnětu apod. žádné osobní údaje jako např. jména, příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla apod. 

Po výše uvedeném posouzení textace Vašeho dotazu/podnětu apod. dojde k jeho přidělení konkrétnímu právnímu expertovi, který jej zpracuje a následně nechá spolu s odpovědí zveřejnit buďto na níže uvedeném fóru nebo v rámci sekce návody.

Z důvodu velkého množství Vašich dotazů, podnětů apod. doporučujeme kontrolovat náš portál na týdenní bázi od vložení Vašeho dotazu/podnětu apod. Odpověď na Váš dotaz/podnět apod. pak můžete nalézt v níže uvedeném fóru podle data jejího vložení, v rámci sekce návody prostřednictvím nebo i s pomocí fulltextového vyhledávání zde na portálu pomocí některých klíčových slov z Vašeho dotazu.

Pokud nenaleznete odpověď na Váš dotaz/podnět apod. ani měsíc po jeho vložení, tak je možné, že nastala například některá z níže uvedených skutečností:

nepovedlo se vložení dotazu/podnětu apod. ---) zkuste jej vložit znovu

dotaz/podnět apod. je stejný jako jiný již zodpovězený dotaz/podnět apod. z minulosti ---) vyhledejte jej zde na portálu

dotaz/podnět apod. neobsahuje dostatek informací nutných k jeho zodpovězení ---) zkuste jej vložit znovu s uvedením maxima relevantních skutečností

 

Děkujeme

  

Vaše bezplatná právní poradna online zdarma z právního portálu pravni-rady.eu

 

Nová zpráva


Odstupné v případě výpovědi zaměstnance a zaměstnavatele

Dobrý den, pracuji u jednoho podniku nepřetržitě 25 let a 5 let po získání důchodu. Nyní mám být propuštěn, mé místo má být bez náhrady zrušeno. Dotaz: Mám podat výpověď sám - nebo čekat, až výpověď podá zaměstnavatel (kvůli výši odstupného, co je pro mne výhodnější?) Děkuji za odpověď 

Odpověď:

Vážený pane,

   zákoník práce přiznává ve Vášem případě odstupné ve výši tří průměrných měsíčních výdělků pouze v případě výpovědi za strany zaměstnavatele nebo dohody z organizačních důvodů (§ 52 písm. a) až c)). Pokud tedy nemáte v pracovní smlouvě sjednané jiné podmínky vyplácení odstupného, je pro Vás výhodnější počkat na výpověď od zaměstnavatele, protože při výpovědi z Vaší strany byste neměl nárok na odstupné. Máte také možnost navrhnout zaměstnavateli ukončení pracovního poměru dohodou. Pak si ale dejte pozor, aby v této dohodě byly uvedeny konkrétní organizační důvody a raději i fakt, že máte nárok na odstupné. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 13. červen 2012 6:43
Odmítnutí dědictví

Dobrý den prosím vás pěkně mám dotaz,náhle mi zemřel manžel,chci se vzdat dědictvi,jestli je to možné v mém případě,po smrti manžela zůtal dluh kolem dvou milionu z podníkánii. Mame jen SJM dva pozemky, hotnota je tak 250000 ,-tisic na které před smrtí manžela už bylo zastavní pravo exekutora, můj přijem důchodu je 8.828,-kč,k tomu mi zustali zplacet tři půjčky, které jsou na me jmeno,musím je zplácet ,po smrtí manžela jsem zůstala bez domova,protože na nájem nemam,leky, jídlo a na žívotně důležíte věci,musela jsem jít bydlet k dceřl je samoživítelká dvou dětí, je to možné v mem případě vzdat se dědictví? děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Vážená paní,

   odmítnutí dědictví je možné za téměř jakýchkoli okolností. Právní úprava je obsažena v § 463 a násl. občanského zákoníku. Paragrafované znění Vám zde přikládáme:

§ 463 (1) Dědic může dědictví odmítnout. Odmítnutí se musí stát ústním prohlášením u soudu nebo písemným prohlášením jemu zaslaným.
(2) Zástupce dědice může za něj dědictví odmítnout jen podle plné moci, která ho k tomu výslovně opravňuje.
§ 464 Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem o právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí vyrozuměn. Z důležitých důvodů může soud tuto lhůtu prodloužit.
§ 465 Dědictví nemůže odmítnout dědic, který svým počínáním dal najevo, že dědictví nechce odmítnout.
§ 466 K odmítnutí dědictví nemůže dědic připojit výhrady nebo podmínky; rovněž nemůže odmítnout dědictví jen zčásti. Taková prohlášení nemají účinky odmítnutí dědictví.
§ 467 Prohlášení o odmítnutí dědictví nelze odvolat. Totéž platí, prohlásí-li dědic, že dědictví neodmítá.
§ 468 K dědici neznámému nebo k dědici neznámého pobytu, který byl o svém dědickém právu vyrozuměn vyhláškou soudu a který v určené lhůtě nedal o sobě vědět, se při projednávání dědictví nepřihlíží. Jeho opatrovník nemůže prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví učinit.

Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


neděle 3. červen 2012 13:17
Lhůta pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy můžu ukončit pracovní poměr, pokud v kolektivní smlouvě je výplatní termín 18.5.2012. Do dnešního dne 1.6.2012 mi nebyla výplata vyplacena. Děkuji za vaši odpověď.

Odpověď:

Vážený pane,

   zákoník práce stanoví pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu nevyplacení mzdy lhůtu 15 dní po splatnosti. Tato lhůta tedy vyprší 2. 5. 2012. V pondělí tedy již můžete s klidem podat okamžité zrušení pracovního poměru. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


pátek 1. červen 2012 14:29
Dědění družky zůstavitele

Dobrý den, píši Vám sem s prosbou své matky, které náhle zemřel přítel-druh, se kterým soužila 24 let ve společné domácnosti. Nikdy se za něj neprovdala, neboť to nebylo pro ně podstatné. Bohužel strýc, jak mu říkám, zemřel nenadále ze dne na den, nezanechal žádnou závět, tudíž jak jsem si zjišťovala přijdou na řadu v dědickém řízení děti? Můj dotaz směřuje tam, jestli moje matka - družka bude mít také nárok na nějaké dědictví, protože žije v domě, který je napsán na zesnulého, a většina věcí, které spolu nabyli za těch 24 let také, tudíž se nachází v nejisté situaci a obavě o to, co bude dál? Může tedy si nárokovat alespoň podíl dědictví. Zesnulý má 2 vlastní děti a jedno (já) nevlastní dítě. Prosím poraďte, jak se v této situaci chovat a jak postupovat?

Odpověď:

Vážená paní,

   v případě dědění ze zákona (tj. neexistuje platná závěť) je občanský zákoník bohužel poměrně jednoznačný. V první dědické skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel, všichni rovným dílem. Teprve v případě, že nedědí žádné dítě, může ve druhé skupině (nebo třetí pokud zůstavitele nepřežili jeho rodiče) dědit osoba spolužijící. To znamená, že by měly ve Vašem případě dědit všechen zůstavitelův majetek rovným dílem jeho vlastní děti. Vaše maminka samozřejmě dostane věci, které patří jí a ne zůstaviteli, v případě "společných" věcí proběhne vypořádání podobné vypořádání majetku manželů. Navíc řízení o dědictví upřednostňuje dohodu dědiců. To znamená, že je tu šance, že se zůstavitelovy děti s maminkou nějak domluví. A jako poslední možnost mohou dědicové dědictví odmítnout a potom by dědila Vaše maminka ve druhé, resp. třetí, skupině. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


pátek 1. červen 2012 13:35
Překážka na straně zaměstnavatele

Dobrý den, chci se Vás zeptat zda v případě, když v zaměstnání nám přestal fungovat internet, který výlučně potřebujeme k práci a náš zaměstnavatel nám nemůže poskytnout jinou práci nám náleží po dobu opravy internetu 80% z průměrného výdělku, neboť je problém na straně zaměstnavatele a zda po tuto dobu "PROSTOJE"musíme zůstávat i nadále v zaměstnání. Tuto věc jsme již jednou řešili a proto nám dal náhradu, ovšem znovu se to opakuje... již druhý den nám nefunguje internet, zaměstnavatel nás poslal domů a řekl, že to nebudeme mít zaplaceno, protože ví dopředu, že to nebude fungovat. Je možné tedy, aby jsme byli doma zdarma, protože zaměstnavatel zjistil, že následujících minimálně 6hodin nebudeme moci pracovat?

Odpověď:

Vážená paní,

   zaměstnavatel je opravdu povinen poskytnout Vám náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku. Je na něm, zda Vás pošle domů, nebo Vás nechá sedět v práci. Ani to, že to "ví dopředu" ho této povinnosti nijak nezbavuje, protože Vy jste byli připraveni v tuto dobu pracovat. Děkujeme za projevenou důvěru a využití služeb bezplatné právní poradny online zdarma.


středa 30. květen 2012 17:01
 
Powered by Phoca Guestbook

Dotazy z Bezplatné právní poradny

 • Výpovědní doba

  Dobrý den, manželovi oznamili v práci, že cela firma končí k 31.1.2013. Zatial im nedali žiadne vypovede. Vieme, že ma narok na 3 odstupne platy, pretože je vo firme 5 rokov. Ale m...

   

 • Překročení 300 hodin u dohody o provedení práce

  Dobrý den, zaměstnávám ve svém obchodě prodavačku na dohodu o provedení práce, ale až nyní jsem zjistil, že u mě tento rok odpracovala cca 470 hodin. Slyšel jsem o tom, že dohoda o...

   

 • 14 denní lhůta na vrácení zboží

  Dobrý den, v obchodních podmínkách internetového obchodu je uvedeno, že: Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká u osobního odběru až v okamžiku převzetí zboží. Z...

   

 • Zrušení sídla

  Dobrý den , vám přeji , chtěl bych se dovědět jak dále má postupovat v tomto problému .Na mém d rodinném domku bylo uvedeno sídlo společnosti s.r.o. kterou vlastil můj syn , syn tu...

   

 • Podpis různých dokumentů

  Dobrý den, zajímalo by mne, jestli je právně rozdíl v podpisu dokumentu modrou nebo černou propiskou(smlouvy, daňového přiznání...). Je mi tvrzeno, že dokumenty se mají podepisovat...

   

 • Volební období starosty

  Dobrý den. Zajímá mě kolik volebních období může být stále stejný starosta. Domnívám se ,že byla změna zákona ( z neomezené doby na dvě čtyřleté období). Je tomu tak nebo ne ? Děku...

   

 • Pozdržování zápočtového listu

  Dobrý den, velice rád bych Vás požádal o radu. Včera semnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr dohodou. K dohodě jsme podepsali protokol o předání věcí a služebního vozidla. Dne...

   

 • Okamžitá výpověď ve výpovědní lhůtě

  Dobrý den, rád bych se zeptal na následující.Pracoval jsem ve firmě 4 roky (2008-2013). Vždy na dobu určitou 1 roku. Jelikož zákon neumožňoval neustále obnovovat tuto smlouvu na do...

   

 • Propadnutý dárkový poukaz

  Dobrý den, dostala jsem od přítele dárkový poukaz na kosmetcké ošetření pleti (regulérně zakoupený v kosmetickém salonu). Bohužel jsem si nechala poukaz propadnout k 30.5.2013. Je ...

   

 • Pohledavka v insolvenčním řízení

  Dobry den, je mozne se jako veritel prihlasit se svoji pohledavkou , kdyz uz bylo dluznikovi schvaleno oddluzeni? Dekuji za odpoved
  Odpověď:
  Vážená paní,
  ne...

   

 • VŠ titul - od kdy lze používat

  Dobrý den, od kdy má absolvent VŠ právo používat titul? Je to od data kdy ukončil poslední část státní závěrečné zkoušky, od data, kdy děkan podepíše protokol o SZZ nebo od data kd...

   

 • Katastrální úřad pro Ústecký kraj - hrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení...

  Dobrý den, mám dotaz,co se týče hrazení či nehrazení cestovného při vyslání zaměstnance k provedení preventivní prohlídky? Bude mu hrazeno cestovné, resp. lístky na městskou hromad...

   

 • Placení výživného

  Dobrý den,poznal jsem slečnu a oba jsme se domluvili na nezávazném sexu. U jistila mě,že bere antikoncepci,tak jsem souhlasil. Teď přišla s tím,že je těhotná.. Chci se zeptat,jestl...

   

 • Poškození bankovek

  Dobrý den , měl bych na vás dotaz nikde se nemůžu dočíst a při tom vím že to tak je . Že úmyslné znehodnocení bankovek či mincí je trestně z odpovědno . Rád bych věděl jaký je to p...

   

 • Práce na dohodu.

  Dobrý den, mám dotaz jak je to s příplatkem za odpolední a Soboty ,Neděle, když pracuji na dohodu. Dělám jen 10 dnů v měsíci a žádnou raní směnu. Dále jsem se dočetl že můžu odprac...

   

 • Psaní omluvenek po dosažení zletilosti

  Dobrý den, studuji na gymnáziu 3.ročník, jsem plnoletá, ale od třídního učitele jsem se dozvěděla, že omluvenky mi mohou psát pouze rodiče. Nechápu proč, když už nejsou mými zákonn...

   

 • Do kdy je třeba zaslat zaměstnavateli neschopenka

  Dobrý den, do kdy jsem povinna zaslat zaměstnavateli neschopenku?
  Odpověď:
  Vážená paní,
  neschopenku je nutné doručit zaměstnavateli zásadně neprodleně, res...

   

 • Prodej rodinného domu a znalecký posudek

  Dobrý den, je potřeba při prodeji rodinného domu pořizovat znalecký posudek?
  Odpověď:
  Vážený pane,
  jelikož neuvádíte bližší informace, tak odpověď bude reag...

   

 • Ústně půjčené peníze od příbuzného a jejich splatnost.

  Dobrý den, v lednu 2013 jsem si od sestřina manžela půjčila 10 tisíc korun. Domluvili jsme se ústně, že mu peníze vrátím v říjnu. Mezitím on od sestry odešel, budou se rozvádět. Te...

   

 • Bezplatná právní poradna Louny

  Dobrý den, chci se zeptat, jestli je v Lounech nebo v okolí bezplatná právní poradna? Děkuji za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,
  nemáme informaci o tom, že by...

   

 • Bezplatná právní poradna či právník v okolí Kadaně a Chomutova

  Dobrý den,chtěl jsem se zepta zda-li v okolí Kadaně a Chomutova je bezplaný právník či poradna. A pokud ano, jak taková porada s právníkem trvá. Je mi známo, že zadarmo trvá porada...

   

 • Majitel vs. jednatel u spol. s.r.o.

  Dobrý den, představme si modelový příklad. Firma s.r.o. má jednoho 100% majitele a jednoho jednatele. Majitel a jednatel je každý jiná osoba. Zajímalo by mě co hrozí majiteli firmy...

   

 • Může zaměstnavatel vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?

  Dobrý den, mám dotaz ohledně rozhodčí doložky, zdali zaměstnavatel může vložit rozhodčí doložku do pracovní smlouvy?? Děkuji předem za odpověď.
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Uzavření pracovní smlouvy

  Dobrý den, měl bych na Vás takovou prosbu. Zaměstnávám již dlouho dobu paní, ale pracovní smlouva je již zastaralá a patrně neobsahuje veškeré náležitosti, tak jsem se rozhodl, že ...

   

 • Tablet a reklamace

  Dobrý den mám na vás velkou prosbu potřebovala bych poradit. ve společnosti alza.cz jsem v prosinci koupili tablet který po cca 14 dnech přestal nabíjet, když jsme ho odnesli do pr...

   

 • Právní zastoupení

  Dobrý den, chtěla bych se vás zeptat, zda je možné zastoupit bratra v Občansko právním sporu - týká se to vypořádání majetku. Děkuji s pozdravem
  Odpověď:
  Vážená paní,...

   

 • Je možné zpívat československou hymnu?

  Dobrý večer, budeme mít v našem městě významné výročí při kterém žáci ZŠ zazpívají hymnu. V tuto chvíli řeší, zda je možné zazpívat československou hymnu. Tedy jak část Kde domov m...

   

 • Extremismus ve společnosti

  dobrý den, měl bych poněkud zvláštní dotaz, takže nevím, zda mi budete schopni odpovědět, přesto to zkusím. Můj "problém" se týká narůstajícího extremismu ve společnosti, konkrétně...

   

 • Povinnost pracovního oděvu stanoveného zaměstnavatelem

  Dobrý den, zajímalo by mě, zda může zaměstnavatel nařídit, jaké nosit oblečení, když ho neposkytuje ani na něj nepřiplácí. Požaduje, abychom nosili černé kalhoty a černé plné boty,...

   

 • Platba v drobných

  Dobrý den, dnes večer se mi stala událost která se mi hrubě nelíbila a rád bych se zeptal jestli je z právního hlediska vůbec přijatelná, přesně v 21:00 jsem šel spolu s 2ma svědky...

   

Reklama